Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

Archive for the ‘O občanském sdružení’ Category

Vernisáž Karla Kestnera

Občanské sdružení Přátelé Šolcova statku zahajuje cyklus výstav roku 2010 vernisáží fotografií Karla Kestnera, která se uskuteční 1. května v 11 hodin v Galerii Karla Samšiňáka v Sobotce.

Fotograf, jehož jméno není veřejnosti běžně známé, přestože se většina z nás s jeho fotografiemi setkala nebo stále setkává, se věnuje portrétní fotografii, a to ne ledajaké. Zachycuje svým objektivem osobnosti z uměleckého světa, ať už se jedná o malíře, herce, spisovatele nebo hudební umělce.

Tak už třicet let mapuje naši kulturní a společenskou scénu. Dosud uskutečnil dvacet samostatných výstav, vydal několik knih s medailony významných osobností. Kestnerovy portréty nevznikají nahodile, ale v ateliérech, v domácím prostředí portrétovaných osob. Najdeme mezi nimi takové osobnosti jako byl Jaroslav Seifert nebo Vladimír Komárek, herečka Jana Štěpánková, Václav Havel a mnoho dalších. Vznikla a dále tak vzniká jedinečná galerie těch, kteří obohatili a obohacují svým uměním náš každodenní život. Jedná se tak o cenné dokumenty.

Výstavu zahájí Hana Kofránková společně se studenty, Marií Štípkovou a Jiřím Suchým z Tábora.

Lenka Rancová, Praha 26. 4. 2010

Plakát k výstavě zde

Galerie Karla Samšiňáka opět uvítá své návštěvníky

Po dlouhé zimě jsme se dočkali slunečných jarních dnů a naši duši může opět potěšit pohled na rozkvétající stromy.

Nestačí-li vám však pohled na probouzející se přírodu ve vašem okolí, vypravte se zažít něco krásného do Sobotky. Kromě půvabů okolní krajiny Českého ráje zde totiž můžete zároveň znovu obdivovat mistry výtvarného umění v Šolcově statku.

Když se loni v říjnu zdejší Galerie Karla Samšiňáka ukládala k zimnímu spánku na celých šest měsíců, zdálo se, že bude trvat celou věčnost, než opět otevře svá „vrata“ svým návštěvníkům.  Ale najednou je tu duben a nová sezona již klepe na dveře. A co nám chystá?

Po květnové výstavě fotografických portrétů známých osobností ze světa kultury (Karel Kestner – Fotografie, vernisáž 1. 5. 2010 v 11 hodin dopoledne) přivítáme na Šolcově statku proslulého grafika Oldřicha Kulhánka, dožívajícího se v letošním roce významného životního jubilea.

Na tyto výstavy naváže první červencový týden festivalu Šrámkova Sobotka, v rámci kterého pořádá naše občanské sdružení Přátelé Šolcova statku ve spolupráci s přípravným výborem tohoto festivalu hned několik akcí. Kromě účasti na derniéře výstavy O. Kulhánka, vernisáži obměněné expozice Soch Petra Kavana v lapidáriu Galerie a vernisáži nové výstavy Máchovské motivy v drobné grafice se naši návštěvníci budou  moci zaposlouchat i do zpěvu moravského mužského sboru Beseda, který vystoupí v soboteckém kostele sv. Máří Magdalény a v zahradě Šrámkova domu v Sobotce.

V srpnu pro vás vystavíme ukázky z díla známého rytce Martina Srba.

Letošní sezonu by ve výstavní síni statku měla zakončit expozice malíře Viléma Plocka – brandýského rodáka, jenž by se v letošním roce dožil již sto pěti let.

Přátelé Šolcova statku doufají, že se návštěvníkům zalíbí nejen letošní výstavy, ale i tato nová webová prezentace statku i galerie.

Gabriela Haasová, Praha 18. 4. 2010

Nominace na Jivínského Štefana

Potěšilo nás, že se v letošních nominacích na ocenění Jivínský Štefan, v kategorii „za dlouhodobé zásluhy“, objevilo naše OS Přátelé Šolcova statku a rovněž majitel Šolcova statku Jan Samšiňák.

Ocenění Jivínský Štefan vzniklo v roce 1996 k uctění památky J. Š. Kubína, rodáka z Jičína (podle J. Š. K. Jivína). Od té doby se dřevěná soška Renaty a Martina Lhotákových uděluje v jičínském okrese pravidelně 25. února, a to ve dvou kategoriích: za kulturní počin předešlého roku a za dlouhodobé zásluhy. Podle organizátorů, mezi které patří Štefanská komise (samozvaný otevřený a iniciativní orgán), Nadační fond Jičín město pohádky, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně a Prochoroviny, je „hlavním smyslem štefanského snažení … získat přehled o všech bohulibých kulturních aktivitách na okrese, pozvat lidi na setkání a tam jim poděkovat. Udílení je předmětem občanské iniciativy, jedná se o aktivitu zdola.“

Více informací o letošních nominacích najdete na internetových stránkách Jivínského Štefana, kulturního periodika Prochoroviny a Jičínského deníku .

Gabriela Haasová, Praha 12. 2. 2010

Ve čtvrtek 25. února byli v libuňské sokolovně uděleni Jivínští Štefani za kulturní počin roku panu Josefu Teichmanovi ze Železnice a za dlouhodobé zásluhy panu Miloslavu Bařinovi, který byl téměř čtyřicet let ředitelem muzea v Nové Pace.

Oběma oceněným blahopřejeme!

gh, Praha 15. 3. 2010

Výstavní sezona končí, ale Galerie K. Samšiňáka se již chystá na další rok

Po několika měsících výstav, vernisáží a dalších kulturních aktivit na Šolcově statku v Sobotce se toto přívětivé roubené stavení pomalu připravuje na zimní spánek. Výstavní síň ve statku i přilehlé lapidárium svým návštěvníkům na několik měsíců zavřou své brány. Není však třeba „zoufat“. S přicházejícím jarem oba výstavní prostory své návštěvníky opět uvítají.

Deinstalací poslední výstavy grafik činnost organizátorů zdaleka nekončí. Již nyní hledají a „nacházejí“, čím by návštěvníky galerie v dalším roce potěšili, zaujali a do Sobotky opakovaně přiváděli. Pokud chcete zůstat našim výstavním prostorám věrni nebo se je chystáte teprve objevit, můžete se v další sezóně pravděpodobně těšit na taková jména, jako je grafik Oldřich Kulhánek či fotograf Karel Kestner. Chceme nadále zůstat věrni našemu prvotnímu cíli, tj. dávat přednost výstavám grafiky, malby, soch a uměleckých fotografií. V lapidáriu bude díky velkému zájmu veřejnosti prodloužena po celou další sezónu výstava soch Petra Kavana.

Více vám však prozrazovat nebudeme, přijeďte napřesrok do Sobotky a přesvědčte se sami, že návštěva Šolcova statku za to opravdu stojí! Jestliže to chcete stihnout ještě letos, nezapomeňte však, že 30. října zavíráme.

Gabriela Haasová, Praha 21. 10. 2009 ( Nové noviny, č. 42, 30. 10. 2009, s. 8.)

Atmosféra prostředí ovlivnila umělecký výkon

Občanské sdružení Přátelé Šolcova statku zakončilo cyklus výstav na Šolcově statku v Sobotce vernisáží výstavy grafičky Daniely Havlíčkové. Jak jsme informovali ve zprávě o výstavě, svou účastí se na úspěchu vernisáže podílel i Jaroslav Krček, který vzpomněl svých minulých vystoupení v Sobotce a na Šolcově statku.

Posledně se jednalo o večer ke vzpomínce na Vladimíra Komárka. Tehdy přijel do Šolcova statku na pozvání tehdejšího majitele objektu a přítele Vladimíra Komárka – Karla Samšiňáka, jehož jméno nese současná galerie v objektu.

Jaroslav Krček pobývá často na své chalupě v Lomnici nad Popelkou, kam jezdí už třiačtyřicet let. Při příležitosti vernisáže jsme ho pozvali k rozhovoru. Jaroslav Krček v něm mimo jiné ocenil prostředí statku: „Tady se vždy shromažďovaly pozitivní myšlenky, a to už je dáno samotnými výstavami. V poslední době tu vzniklo lapidárium z bývalé maštale – to je úžasný prostor…velká gratulace, že se toto místo udržuje.“

Vyjádřil i svůj názor na současný stav kultury: „Stát kulturu nepodporuje vůbec… lidé bez kultury nemohou být, protože jsme byli kulturně vychováni a jsme kulturní národ, tak si lidé kulturní prostředí začali vytvářet sami. Jednou z takových záležitostí je i Šolcův statek.“

Při rozloučení jsme si s Jaroslavem Krčkem slíbili, že se zase brzy společně sejdeme při podobné příležitosti v Šolcově statku v Sobotce.

Úplné znění rozhovoru s J. Krčkem najdete na internetových stránkách občanského sdružení www.solcuvstatek.cz.

Lenka Rancová, Jičínský deník, 9. 9. 2009

Vernisáž výstavy Petra Minky

V neděli 26.července se v sobotecké Galerii Karla Samšiňáka odehrála v letošním roce již čtvrtá vernisáž. Výstavní síň renovovaného Šolcova statku hostí až do 4. září lepty, suché jehly a litografie výtvarníka Petra Minky.

Ve 13:30 po úvodní fanfáře pro dva pozouny krátce přítomné pozdravil majitel statku, dr. Jan Samšiňák. V úvodním slově představil p. Petr Kábrt dílo Petra Minky i svůj osobní vztah k němu.
Řada děl Petra Minky je věnována Praze – Hana Kofránková přednesla Praze rovněž věnovaný věnec sonetů Jaroslava Seiferta. Několik písní za varhanního doprovodu Antonína Brázdila pak přednesl Jiří Zahradník.

Jan Smolka, Praha, 27.7.2009

Fotografie z vernisáže 26. 7. 2009:

Petr Minka, Petr Kábrt, Hana Kofránková: JPG

Antonín Brázdil, Jiří Zahradník, H. Kofránková: JPG

Vernisáž 26.7.2009: JPG

Romantik vábený dálkami a tajemnem

Od festivalu Šrámkova Sobotka uplynulo sotva pár dní a někteří návštěvníci mají tedy ještě možná v živé paměti dvě úspěšné výstavy uskutečněné v Galerii Karla Samšiňáka v Šolcově statku v Sobotce. Sochy Petra Kavana ještě nějaký čas budou zdobit lapidárium, ale na následující neděli, 26. července připravuje občanské sdružení Přátelé Šolcova statku spolu s majitelem objektu Janem Samšiňákem další vernisáž. Tentokrát dostal v galerii prostor zástupce mladší generace současných výtvarníků – Petr Minka, rodák z Ústí nad Labem. Jeho doménou je grafika a knižní ilustrace. Romantik, kterého přitahují dálky a tajemnem opředené postavy rudolfínské Prahy, ať už vzpomeneme jen namátkou Tychona de Brahe, Arcimbolda, Kryštofa Haranta, rabbiho Loewa. Všechny portréty těchto zajímavých osobností umělec soustředil do cyklu sedmi suchých jehel. Od roku 1998 se věnuje tvorbě exlibris a opět jsou předmětem jeho tvorby osobnosti, tentokrát z naší historie a kulturního dědictví. V posledních letech se Petr Minka věnuje technice pastelu a olejomalbě. Okénkem do jeho tvorby je tak i nadcházející výstava v Galerii Karla Samšiňáka v Šolcově statku. Vernisáž se uskuteční už tuto neděli, 26. července ve 13:30 h a návštěvníci se mají na co těšit. Zahájení se ujme Petr Kábrt, s recitací vystoupí Hana Kofránková. Dále uslyšíme Collegium Musicum Český ráj, pěvce Jiřího Zahradníka za varhanního doprovodu Antonína Brázdila.

Lenka Rancová, Praha 21. 7. 2009

Plakát výstavy P. Minky: PDFJPG

Lapidárium v Šolcově statku navštívily děti ze sobotecké mateřské školy

Zdejší MŠ už několik let spolupracuje s časopisem Pastelka, kde se uveřejňují práce dětí, jak nám sdělila ředitelka školy Veronika Macounová. V Sobotce se sešly učitelky z MŠ, které jsou do spolupráce zapojeny, a zorganizovaly tvůrčí dílny. Součástí výtvarného vzdělávání dětí se tentokrát stala i návštěva lapidária Galerie Karla Samšiňáka v soboteckém Šolcově statku, kde děti měly příležitost obdivovat dílo Petra Kavana. Malé návštěvníky lapidária provedla výstavou členka sdružení Přátelé Šolcova statku Helena Ježková. U dětí vzbudily všeobecné nadšení zejména loutky.

Kdoví, možná bude některá z příštích výstav v Galerii K.S. určena právě těm nejmenším “výtvarným umělcům”.

Lenka Rancová, Sobotka 7. 7. 2009


Děti z MŠ v Sobotce

Ke Galerii Karla Samšiňáka přibylo nově zřízené lapidárium

V pořadí druhá zdařilá akce občanského sdružení Přátelé Šolcova statku opět přilákala značnou pozornost účastníků Šrámkovy Sobotky a dalších návštěvníků Sobotecka. Šolcův statek s Galerií Karla Samšiňáka se pomalu ale jistě stává důstojným stánkem prezentace současného výtvarného umění. Den po pokřtění galerie bylo ve zrekonstruované maštali otevřeno unikátní lapidárium. Nynější majitel a „hospodář“ na statku Jan Samšiňák respektoval poslední přání svého otce, aby ve stávajícím objektu bylo zřízeno lapidárium a ve statku byla nadále provozována za spolupráce s občanským sdružením – přáteli bývalého hospodáře – výstavní síň. Zcela mimořádné zázemí našly v lapidáriu objekty Petra Kavana, umělce, který propadl světu mýtů daleké Indie, duchu jejích tradic, umělce, který strávil v těchto vzdálených krajích celkem deset let. Návštěvník má tedy po dobu trvání této expozice možnost vrátit se s ním o 300 let zpět. O zdařilý průběh vernisáže a slavnostní atmosféru otevření lapidária se postarali Zámecké saxofonové kvarteto pana Žemličky a proslulí recitátoři. Zástupkyně sdružení Hana Kofránková vystoupila s básní Václava Šolce Písničkář a Bořivoj Navrátil s básní Jacquese Préverta Picasso na procházce. Na chvíli se díky iniciativě dalšího příznivce Přátel Šolcova statku Jiřího Hlobila navrátil prostřednictvím videozáznamu do „své“ galerie i ten, který stál u zrodu myšlenky založení lapidária – Karel Samšiňák. Členové, a zejména členky sdružení, zajistili jako obvykle malé občerstvení, které se stalo příjemnou tečkou za celou akcí.

Lenka Rancová, Sobotka 6. 7. 2009

Fotografie z vernisáže 6. 7. 2009:
Hana Kofránková, Zámecké sax.kvarteto: JPG
Bořivoj Navrátil: JPG
Vernisáž: JPG

V Sobotce byla otevřena Galerie Karla Samšiňáka

Dobrý a ještě hezčí den, Karle, Juro, Sobotko, přátelé. Přicházejí, odcházejí, ale pár věrných zůstává. Věrni sobě, věrni přátelství. V tomto duchu se uskutečnila v neděli  5. 7. 2009 vernisáž výstavy prací dvojice výtvarníků, Stanislavy a Jana Kavanových –  v letošním roce v pořadí již druhá výstava organizovaná občanským sdružením Přátelé Šolcova statku. Zcela zaplněná zahrada příznivců výtvarného umění a jazyka českého byla svědkem odhalení desky nesoucí název Galerie Karla Samšiňáka – vzácného člověka, který stál kdysi u zrodu tradice pořádání výstav předních českých výtvarných umělců. Vlastního odhalení se ujal syn zakladatele a současný majitel Jan Samšiňák, jenž účastníky srdečně uvítal po „otcově vzoru“ v tradičním baráčnickém kroji. Cenné bylo i vystoupení profesora A. Fetterse, který ve zkratce připomenul historii výstavní činnosti na statku a osobnosti, jež  za léta trvání její existence „prošly“ po prknech unikátního roubeného stavení. Osobnost Václava Šolce připomněla jednou z jeho básní Lavičky další členka sdružení, recitátorka a režisérka Hana Kofránková. Jádrem tohoto sdružení je původní spolek „zdělanců“ ze Šolcova statku. Ten letos pro své příznivce vydal a v rámci této akce představil medailon věnovaný tentokrát profesoru Jiřímu Demlovi. Přítomní z něj vyslechli ukázku v podání Hany Kofránkové. Po té už se ujal slova Jan Kavan a seznámil přítomné s myšlenkou výstavy. Silným zážitkem bylo odhalení busty Karla Samšiňáka (nainstalované ve výstavní síni statku), kterou věnovala přátelům Šolcova statku sochařka S. Kavanová. Hudební složkou vernisáže byla jazzová dueta pro příčné flétny od Jamese Raeho v podání Gabriely Haasové a Diany Winklerové, autorky desky s názvem galerie a nového odlitku plakety Václava Šolce. Dalšími melodiemi potěšili diváky Jiří Hlobil a Jiří Šlupka Svěrák. Zdařilá akce, která rovněž není poslední akcí letošní Šrámkovy Sobotky, ani Přátel Šolcova statku.

Lenka Rancová, Sobotka 5. 7. 2009

Fotografie z vernisáže 5. 7. 2009:
Jan Kavan a Jan Samšiňák: JPG
G. Haasová, D. Winklerová: JPG
Aleš Fetters, Hana Kofránková: JPG
Hana Kofránková, Jiří Šlupka Svěrák a Jiří Hlobil: JPG
Vernisáž: JPG
Busta K. Samšiňáka: JPG
Připevňování desky s názvem galerie: JPG
Štít lapidária – jak vznikal nápis…: JPG