Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

Nominace na Jivínského Štefana

Potěšilo nás, že se v letošních nominacích na ocenění Jivínský Štefan, v kategorii „za dlouhodobé zásluhy“, objevilo naše OS Přátelé Šolcova statku a rovněž majitel Šolcova statku Jan Samšiňák.

Ocenění Jivínský Štefan vzniklo v roce 1996 k uctění památky J. Š. Kubína, rodáka z Jičína (podle J. Š. K. Jivína). Od té doby se dřevěná soška Renaty a Martina Lhotákových uděluje v jičínském okrese pravidelně 25. února, a to ve dvou kategoriích: za kulturní počin předešlého roku a za dlouhodobé zásluhy. Podle organizátorů, mezi které patří Štefanská komise (samozvaný otevřený a iniciativní orgán), Nadační fond Jičín město pohádky, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně a Prochoroviny, je „hlavním smyslem štefanského snažení … získat přehled o všech bohulibých kulturních aktivitách na okrese, pozvat lidi na setkání a tam jim poděkovat. Udílení je předmětem občanské iniciativy, jedná se o aktivitu zdola.“

Více informací o letošních nominacích najdete na internetových stránkách Jivínského Štefana, kulturního periodika Prochoroviny a Jičínského deníku .

Gabriela Haasová, Praha 12. 2. 2010

Ve čtvrtek 25. února byli v libuňské sokolovně uděleni Jivínští Štefani za kulturní počin roku panu Josefu Teichmanovi ze Železnice a za dlouhodobé zásluhy panu Miloslavu Bařinovi, který byl téměř čtyřicet let ředitelem muzea v Nové Pace.

Oběma oceněným blahopřejeme!

gh, Praha 15. 3. 2010

Leave a Reply