Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

Archive for the ‘O občanském sdružení’ Category

Přátelé Šolcova statku končí s činností na Šolcově statku.

Vztahy mezi spolkem Přátelé Šolcova statku a majitelem Šolcova statku Janem Samšiňákem se bohužel vyvinuly tak, že ke 28. srpnu 2015 ukončuje spolek svou činnost v prostorách statku.

Avizovaná výstava fotografií Jiřího Demla se proto nebude konat na Šolcově statku, ale v Zámecké kavárně Státního zámku v Hořovicích a začne o den později, tedy v neděli 30. srpna 2015 ve 14 hodin.

Spolek Přátelé Šolcova statku tímto rozchodem nezaniká, ve své činnosti bude pokračovat. Sledujte tento web.

Přejeme majiteli Šolcova statku, aby jeho další kulturní i jiné počínání bylo úspěšné.

Přátelé Šolcova statku
(Zdělanci)

Letošní Šrámkova Sobotka už je minulostí

O uplynulém víkendu skončila už v pořadí pětapadesátá Šrámkova Sobotka, festival českého jazyka a literatury. Letos byla věnována mýtům a pověstem. Festivalu dominovalo především dílo našeho největšího tvůrce balad, Karla Jaromíra Erbena, jmenovitě jeho Kytice. Svou, ne zanedbatelnou „troškou do mlýna“ se k letošnímu programu připojilo i Občanské sdružení Přátelé Šolcova statku, které ve spolupráci s majitelem objektu uspořádalo hned dvě vernisáže výstav a z iniciativy dvou členek sdružení vystoupil na zámku Humprecht smíšený pěvecký sbor Orfej, jehož koncert patřil k tomu nejlepšímu, co letos festival nabídl. 
Přečtěte si víc »

DO SOBOTECKÉ KNIHOVNIČKY – A TI DALŠÍ…

V řadě vzpomínek na osobnosti, které pojily vztahy k Šolcovu statku, přibyl další z řady portrétů pod názvem "a ti další...". Skupinový portrét je věnován pěti výrazným osobnostem – Zdeňku Mlčochovi, Anince Kafkové, Vladimíru Komárkovi, Františku Malému a Sergeji Roulemu. 
Přečtěte si víc »

Mé ohlédnutí za letošní Šrámkovou Sobotkou

Z řady reflexí uplynulého ročníku festivalu Šrámkova Sobotka přinášíme další – tentokrát od prof. Aleše Fetterse, dlouholetého účastníka Šrámkových Sobotek a jednoho ze "Zdělanců" - přátel Šolcova statku.  
Přečtěte si víc »

OS PŠS přispělo několika akcemi k festivalu Šrámkova Sobotka

Šolcův statek zalitý sluncem přivítal první hosty. Součástí letošního programu festivalu se staly i akce pořádané naším občanským sdružením Přátelé Šolcova statku a majitelem statku Janem Samšiňákem. V neděli odpoledne se otevřely dveře lapidária, kde představil novou kolekci objektů a soch Petr Kavan. Vernisáž osobně uvedl Jan Samšiňák, přivítal všechny zúčastněné a potom už následovalo vystoupení Českého saxofonového kvarteta pod vedením Romana Fojtíčka. Soubor vystupuje na koncertech v Praze i v jiných místech ČR a spolupracuje se známými umělci.  Zazněly především melodie George Gershwina a Kamila Běhounka. Oživením festivalu i akcí OS PŠS byla dvě vystoupení mužského pěveckého sboru Beseda z Valašského Meziříčí, v jehož řadách po desetiletí působil člen spolku Zdělanců a pozdějšího občanského sdružení profesor Jiří Demel.  Nedělním koncertem v soboteckém chrámu Máří Magdaleny se nechali mnozí návštěvníci nalákat i na druhé vystoupení Besedy, jež se odehrálo v zahradě Šrámkova domu. Zde valašští zpěváci přednesli úpravy lidových písní pro mužský sbor.  Dernisáží skončila výstava Oldřicha Kulhánka, na níž vystoupili lektoři recitačních dílen společně s Hanou Kofránkovou.  Další událostí byla vernisáž nové výstavy ve výstavní síni Galerie Karla Samšiňáka s názvem Máchovské motivy v drobné grafice.  Kurátorovi Ivanu Kozlovi se podařilo shromáždit slušnou kolekci exlibris.  Autory jsou namátkou Cyril Bouda, Vladimír Komárek, Karel Svolinský, Pavel Šimon, Josef Kábrt a další.  Pro otevření výstavy zvolili Markéta Potužáková a Přemysl Rut Fragmenty KHM, podle svých vlastních slov analogicky k výstavě. Účinkujícím na vernisážích pořádaných občanským sdružením byl jako poděkování za vystoupení předán grafický list, který pro OS PŠS vytvořil malíř Jiří Bouda, jenž v Šolcově statku v minulosti již několikrát vystavoval. Výstava Máchovských motivů dokreslující letošní téma šrámkovského festivalu potrvá do 31. července, kdy ji vystřídá expozice rytin Martina Srba. Výstava soch Petra Kavana zůstane v lapidáriu celou sezonu.  Z hojné účasti návštěvníků i kladných ohlasů z řad diváků lze soudit, že akce pořádané OS PŠS a J. Samšiňákem obstály v konkurenci mnoha vydařených programů letošního festivalu se ctí. 54. Šrámkova Sobotka sice končí, ale členové našeho občanského sdružení věří, že k té další, která se začne připravovat již od září tohoto roku, dokážou přispět alespoň stejným dílem jako letos.

Lenka Rancová, Praha 10. 7. 2010 (Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, č. 4, 07–08 2010)

České saxofonové kvarteto uvádí Jan Samšiňák

Ora pro nobis v podání valašskomeziříčské Besedy

Dernisáží O. Kulhánka provedli návštěvníky lektoři recitačních dílen

Přemyslu Rutovi a Markétě Potužákové za OS PŠS poděkoval Jan Smolka

Ani parné letní dny neodradily návštěvníky od akcí na Šolcově statku

U Samšiňáka

Galerie Karla Samšiňáka v soboteckém Šolcově statku přispěla k doplnění týdenního programu festivalu Šrámkova Sobotka. Po úterní dernisáži výstavy portrétů a studií lidského těla grafika Oldřicha Kulhánka tam návštěvníci mohou spatřit výstavu Máchovské variace v grafice. V galerii roubeného domu nedaleko soboteckého náměstí jsou k vidění grafiky Cyrila a Jiřího Boudových, Josefa Kábrta, Vladimíra Komárka či Jaroslava Lukavského. Častým hostem Šolcova statku byl v posledních dnech například dramatik, autor rozhlasových her, básník, prozaik, esejista, editor, hudebník a také vysokoškolský profesor Přemysl Rut, který vystoupil při zakončení Kulhánkovy výstavy i při otevření nové expozice uspořádané k 200. výročí narození Karla Hynka Máchy.

jn, Nové noviny, č. 27, 9. 7. 2010, s. 4.

Šolcův statek zve k prohlídce grafik s máchovskými motivy

Festival českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka je letos věnován Karlu Hynku Máchovi.

Sobotka – Další z festivalových dnů Šrámkovy Sobotky, přehlídky českého jazyka a literatury věnované studentům, pedagogům i veřejnosti, přinesl i včera pestrou programovou nabídku.

Odpoledne byla v Galerii Karla Samšiňáka v Šolcově statku zahájena vernisáží výstava Máchovské motivy v drobné grafice. Mezi autory jednotlivých prací je zastoupen Cyril Bouda, ale také Jiří Bouda, Jaroslav Lukavský, Josef Kábrt nebo Vladimír Komárek a jiní významní umělci.

O zdejší výstavní prostory pečuje dvacítka členů Občanského sdružení Přátel Šolcova statku společně s majitelem nemovitosti Janem Samšiňákem. Do Šrámkova města se sjíždějí několikrát ročně, pravidelně i během letního festivalu, kdy je zrenovovaný statek včetně lapidária přístupný po celý týden.

„Významný biolog, doktor Karel Samšiňák byl v mém životě jeden z posledních renesančních lidí. V roce 1974 začal v Šolcově statku pořádat výstavy, dodnes jich bylo zhruba 220. My se snažíme v jeho úsilí pokračovat. Do jaké míry se nám to daří nebo nedaří, to musí posoudit veřejnost,“ uvedl Ivan Kozel z Roztok u Prahy, který v „Šolcárně“ společně se svými přáteli a kamarády připravuje a zajišťuje výstavy.

S Karlem Samšiňákem se potkal v Praze, přijal pozvání na statek, který poprvé navštívil před třiadvaceti lety. Potkal zde úžasný spolek lidí, scházeli se tu herci, spisovatelé, výtvarníci. A všechno se točilo kolem Šrámkovy Sobotky a Karla Samšiňáka.

Ivan Kozel nás upozornil, že výstavní sezóna se nyní každoročně otevírá v květnu a končí v září. Po Samšiňákově vzoru se v průběhu festivalu střídají dvě výstavy. V úterý byla uzavřena expozice grafik Oldřicha Kulhánka, včera byla zahájena výstava Máchovské motivy v drobné grafice.

Pro zajímavost: v příštím roce bude jedna z expozic věnována Šolcovu statku, v roce 2011 uplyne totiž dvě stě let od jeho vybudování.

Nádherné výstavní prostory nabízí i lapidárium, přestavěné z bývalé maštale, Příchozím zde představuje své loutky a plastiky sochař Petr Kavan.

Jak jsme již zmínili, v rámci festivalu jsou galerie i lapidárium otevřeny denně; jinak si můžete vyžádat klíče od sousedů nebo v městském informačním centru.

Více snímků na www.jicinsky.denik.cz/solc.

Iva Kovářová, Jičínský deník, č. 156, 8. 7. 2010, s. 3

Zpěv a obraz vrátka duše otevírá

Součástí programu letošní Šrámkovy Sobotky je několik pozoruhodných výstav v lapidáriu i výstavní síni Šolcova statku (Galerie Karla Samšiňáka), koncertní vystoupení a zpěv.

Občanské sdružení Přátelé Šolcova statku spolu s majitelem objektu Janem Samšiňákem připravili pro veřejnost skutečné kulturní „lahůdky“.

Sochař Petr Kavan překvapuje svou jedinečnou invencí, a tak po loňské úspěšné expozici objektů a soch v lapidáriu návaže ve stejném duchu. Představí novou kolekci. Odhalení se uskuteční 4. července v 15 hodin. Vernisáž uvede koncertním vystoupením České saxofonové kvarteto. Návštěvníci se mohou mimo jiné zvlášť těšit na výběr ze skladeb George Gershwina a Kamila Běhounka ve vynikajícím podání.

Kostel svaté Máří Magdaleny rozezní svými hlasy mužský pěvecký sbor Beseda z Valašského Meziříčí. Na programu jsou duchovní zpěvy. Zmíněný sbor byl založen v roce 1862. V roce 1995 získal třetí místo v mezinárodní pěvecké soutěži Pražské dny sborového zpěvu. Pěvci přijali pozvání do Sobotky s povděkem. Dlouholetým členem sboru byl profesor Jiří Demel, který své přátele z občanského sdružení a pěvecké druhy před časem opustil. Měl úzký vztah k Sobotce, Českému ráji, Šolcovu statku. Byl kronikářem sboru. Vystoupení Besedy je tak vzdáním pocty příteli a kolegovi. Koncert se uskuteční 4. července v 16:30 hodin. Sbor se veřejnosti představí ještě jednou, následujícího dne (5. července) ve 13:30 hodin na zahradě Šrámkova domu, kde uvede písně svého rodného kraje a skladby Leoše Janáčka, Jaroslava Křičky a Jana Nepomuka Poláška.

V současnosti je v Galerii Karla Samšiňáka instalována výstava grafiky Oldřicha Kulhánka. Na 6. července v 15 hodin je připravena dernisáž výstavy za účasti autora. Vystoupí Hana Kofránková s literárním souborem s názvem „Kulhánkova portrétní grafika“.

A výstava střídá výstavu. V roce Karla Hynka Máchy připravilo občanské sdružení výstavní titul „Máchovské motivy v drobné grafice“. Pokud má kdokoli zájem navštívit vernisáž (7. července v 15 hodin) dozví se, jak na ně reagují Přemysl Rut a Markéta Potužáková. Předmětem vystavených děl jsou motivy lásky a smrti, putování po hradech. Mezi nejprvnější reakce na Máchu patří například exlibris Cyrila Boudy, dřevoryt, zobrazující muže u stromu (20. léta 20. století). Ve výběru drobných grafik je zastoupen již zmíněný Cyril Bouda, ale také Jiří Bouda, Jaroslav Lukavský, Josef Kábrt nebo Vladimír Komárek a jiní významní umělci.

Nabídka je pestrá a zajímavá a slibuje inspirativní zážitky. Jen si naplánovat cestu do srdce Českého ráje a přitom navštívit Šolcův statek s jeho galerií, zavítat do kostela i pod lípy do zahrady Šrámkova domu.

Plakáty a pozvánky k novým výstavám a koncertu:

Petr Kavan: Sochy (PDF)

Máchovské motivy v drobné grafice (PDF)

Koncerty pěveckého sboru Beseda (PDF)

Lenka Rancová, Praha 23. 6. 2010 (Nové noviny, č. 26, 2. 7. 2010, s. 8.)

P. S. A při svých návštěvách nezapomeňte prosím na novou otevírací dobu v Galerii Karla Samšiňáka! (Podrobnosti: zde.)

Anežka Česká, Přemysl Otakar a ti druzí

V předposlední květnový den, prozářený sluncem, uvítal „statkář“ Jan Samšiňák na zahradě Šolcova statku v Sobotce účastníky vernisáže výstavy grafika Oldřicha Kulhánka. Ani volby do Poslanecké sněmovny neodradily asi padesátku návštěvníků v pořadí druhé letošní výstavy v Galerii Karla Samšiňáka, pořádané Občanským sdružením Přátelé Šolcova statku, od účasti na vernisáži.

Přítomní se stali svědky několika zastavení a setkání významných osobností české historie, kultury a vzdělanosti. Hana Kofránková společně s Alfredem Strejčkem představili Anežku Českou, Přemysla Otakara II., Otce vlasti, císaře Karla, Jana Amose Komenského, paní Boženu Němcovou, Františka Palackého, Emu Destinovou a TGM. Zvláštní? Nikoli. Všichni tito synové a dcery vlasti české jsou vyobrazeni na drobných grafikách, které se staly součástí našeho života. Ano, jedná se o bankovky, jejichž autorem je vystavující grafik Oldřich Kulhánek. Mnohé návštěvníky jistě zaujmou litografie mapující proměny lidského těla, ale mimořádnou pozornost si zaslouží drobné grafiky, jedinečně umělecky ztvárněné portréty světových i tuzemských osobností kultury a umění.

Účastníci vernisáže si odnášeli hned dvojí umělecký zážitek, především z výstavy samotné, ale i z vystoupení dvou umělců, kteří svým výkonem a hlavně volbou textů přítomné strhli. O to víc, že promluvy Karla IV. z jeho Moralit nebo moudrost a velikost slov Jana Amose Komenského z jeho Obecné porady o nápravě věcí lidských, či filozofické úvahy prezidenta Masaryka z Čapkových Hovorů s TGM jakoby byly vysloveny právě teď, právě dnes, právě ve chvíli, kdy všichni Češi rozhodovali o budoucnosti své země v parlamentních volbách. Zdá se, že aspoň pro tuto chvíli se Češi přihlásili k dědictví a odkazu velkých osobností svého národa.

Sám autor vystavovaných děl, grafik Oldřich Kulhánek bojoval s totalitní mocí a právě s jeho postojem jedinečně korespondují i slova Jana Amose Komenského: „Poslušnost z lásky je pevnější než poslušnost z nadvlády a strachu.“

Rozhodně stojí zato výstavu navštívit. Občanské sdružení Přátelé Šolcova statku společně s jeho majitelem Janem Samšiňákem, zvou do Galerie Karla Samšiňáka i na dernisáž, která by se měla uskutečnit i za účasti autora, 6. července v 15 hodin. Výstava je prodejní.

Lenka Rancová, Praha 30. 5. 2010 (jicinsky.denik.cz, 7. 6. 2010.)

Hana Kofránková a Alfred Strejček recitují na zápraží Šolcova statku

Výstava Oldřicha Kulhánka v Galerii Karla Samšiňáka

Osobnosti Karla Kestnera

Výstavní síň Galerie Karla Samšiňáka v Šolcově statku „navštívily“ významné osobnosti kulturního a společenského života. Proč „navštívily“ v uvozovkách? Hledí totiž na návštěvníky galerie z portrétních fotografií Karla Kestnera.

O uplynulém víkendu byla v galerii zahájena první výstava letošního cyklu, kterou uspořádalo naše občanské sdružení Přátelé Šolcova statku. Minimálně padesátce návštěvníků vernisáže přálo i počasí. Zahájení výstavy se tak mohlo, za účasti autora fotografií, uskutečnit v zahradě Šolcova statku.

Po přivítání přítomných a úvodním proslovu kurátora výstavy Ivana Kozla vystoupila se svými studenty absolventského ročníku DAMU Marií Štípkovou a Jiří Suchým, Hana Kofránková. K této příležitosti zvolila zkušená režisérka ukázky z knihy Ludvíka Aškenazyho Černá bedýnka, a tak se jí podařilo získat si mimořádnou přízeň publika. Černá bedýnka – vlastně dnes už historický fotopřístroj, v případě Ludvíka Aškenazyho však obsahující texty, řadu obyčejných lidských příběhů v kostce. Dnešní mladá generace ani neví, co pro mladou generaci šedesátých let tento autor, navěky zakázaný komunistickým režimem, znamenal. Oba budoucí činoherci k interpretaci přistoupili kreativně a s plným pochopením textu, který je nadčasový a také spolu se svou učitelkou za to sklidili zasloužený úspěch.

Vlastní prohlídka fotografií v galerii se stala intimním setkáním návštěvníků, jen namátkou, s Jaroslavem Seifertem, Bohumilem Hrabalem, Janou Štěpánkovou, Miroslavem Horníčkem, Jiřím Suchým, Olbramem Zoubkem a mnoha dalšími osobnostmi. Převážně černobílé portréty Karla Kestnera vypovídají mnohé o těch, které jsme milovali, milujeme a obdivujeme i nadále a není bez zajímavosti, že možná polovina tváří hledících ze stěn galerie, osobně navštívila v minulosti Šolcův statek, mnozí zde v galerii vystavovali svá umělecká díla.

První výstava letošního cyklu v Galerii Karla Samšiňáka je jednoduše krásná a rozhodně stojí zato si udělat výlet do Sobotky a výstavu navštívit. Nejen, že návštěvníka potěší tváře osob známých, ale vnitřní harmonií jej naplní i samotné prostředí roubeného stavení, tak typického pro lidovou architekturu Českého ráje.

Výstava portrétních fotografií Karla Kestnera potrvá do 28. května, kdy fotografie od 29. května vystřídá grafika Oldřicha Kulhánka.

Lenka Rancová, Praha 2. 5. 2010 (Jičínský deník, č. 107, 10. 5. 2010, s. 8.)

L. Aškenazy v podání Hany Kofránkové na zápraží Šolcova statku

Vernisáž K. Kestnera 1. května 2010