Václav Šolc (1838–1871) — český básník, který se na statku narodil a zemřel.

Fráňa Šrámek (1877–1952) — český básník, prozaik a dramatik, sobotecký rodák, označoval Václava Šolce jako jeden ze svých základních inspiračních zdrojů. Na jeho počest se v Sobotce každoročně koná festival Šrámkova Sobotka. O vztahu Šrámkovy Sobotky a Šolcova statku více zde.

RNDr. Karel Samšiňák, CSc. (1923 – 2008) — významný entomolog a znalec výtvarného umění. Od roku 1971 obýval (tehdy znárodněný) Šolcův statek a staral se o něj jako o vlastní. Od roku 1974 pořádal na statku výstavy výtvarného umění. Výstavní činnost pokračuje dodnes a galerie dnes nese jeho jméno. Karel Samšiňák okolo sebe a galerie soustředil řadu svých přátel – výtvarníků, uměnovědců, milovníků výtvarného umění, návštěvníků festivalu Šrámkova Sobotka i ostatních. Z těch se postupem času utvořilo neformální společenství označované jako Zdělanci.

Naděžda Melnikova-Papoušková » (1891–1978) — uměnovědkyně z okruhu přátel Karla Samšiňáka. V roce 1967 instalovala na Šolcově statku pravděpodobně první výstavu výtvarného umění Primitivní malíři.

Jan Samšiňák — majitel Šolcova statku, syn Karla Samšiňáka. V letech 2006–2009 statek s velkou péčí rekonstruoval. Rekonstruoval také přilehlou maštal, pojmenoval ji Lapidárium a od roku 2009 zde pořádá výstavy soch.

Zdělanci — neformální spolek přátel zformovaný kolem Karla Samšiňáka a scházející se na Šolcově statku zejména během festivalu Šrámkova Sobotka a během vernisáží výstav.

Přátelé Šolcova statku — občanské sdružení, institucionalizovaná podoba Zdělanců. Po smrti Karla Samšiňáka sdružení převzalo organizaci výstav v tradiční výstavní světnici, dnes Galerii Karla Samšiňáka.


Statek a jeho básník (G.Haasová s využitím vzpomínek Václava Hejna)