Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

V Sobotce byla otevřena Galerie Karla Samšiňáka

Dobrý a ještě hezčí den, Karle, Juro, Sobotko, přátelé. Přicházejí, odcházejí, ale pár věrných zůstává. Věrni sobě, věrni přátelství. V tomto duchu se uskutečnila v neděli  5. 7. 2009 vernisáž výstavy prací dvojice výtvarníků, Stanislavy a Jana Kavanových –  v letošním roce v pořadí již druhá výstava organizovaná občanským sdružením Přátelé Šolcova statku. Zcela zaplněná zahrada příznivců výtvarného umění a jazyka českého byla svědkem odhalení desky nesoucí název Galerie Karla Samšiňáka – vzácného člověka, který stál kdysi u zrodu tradice pořádání výstav předních českých výtvarných umělců. Vlastního odhalení se ujal syn zakladatele a současný majitel Jan Samšiňák, jenž účastníky srdečně uvítal po „otcově vzoru“ v tradičním baráčnickém kroji. Cenné bylo i vystoupení profesora A. Fetterse, který ve zkratce připomenul historii výstavní činnosti na statku a osobnosti, jež  za léta trvání její existence „prošly“ po prknech unikátního roubeného stavení. Osobnost Václava Šolce připomněla jednou z jeho básní Lavičky další členka sdružení, recitátorka a režisérka Hana Kofránková. Jádrem tohoto sdružení je původní spolek „zdělanců“ ze Šolcova statku. Ten letos pro své příznivce vydal a v rámci této akce představil medailon věnovaný tentokrát profesoru Jiřímu Demlovi. Přítomní z něj vyslechli ukázku v podání Hany Kofránkové. Po té už se ujal slova Jan Kavan a seznámil přítomné s myšlenkou výstavy. Silným zážitkem bylo odhalení busty Karla Samšiňáka (nainstalované ve výstavní síni statku), kterou věnovala přátelům Šolcova statku sochařka S. Kavanová. Hudební složkou vernisáže byla jazzová dueta pro příčné flétny od Jamese Raeho v podání Gabriely Haasové a Diany Winklerové, autorky desky s názvem galerie a nového odlitku plakety Václava Šolce. Dalšími melodiemi potěšili diváky Jiří Hlobil a Jiří Šlupka Svěrák. Zdařilá akce, která rovněž není poslední akcí letošní Šrámkovy Sobotky, ani Přátel Šolcova statku.

Lenka Rancová, Sobotka 5. 7. 2009

Fotografie z vernisáže 5. 7. 2009:
Jan Kavan a Jan Samšiňák: JPG
G. Haasová, D. Winklerová: JPG
Aleš Fetters, Hana Kofránková: JPG
Hana Kofránková, Jiří Šlupka Svěrák a Jiří Hlobil: JPG
Vernisáž: JPG
Busta K. Samšiňáka: JPG
Připevňování desky s názvem galerie: JPG
Štít lapidária – jak vznikal nápis…: JPG

Leave a Reply