Výstavy

Letošní výstavy »
Přehled výstav od roku 1974 »
Výstavy v lapidáriu od roku 2009 »
přehled výtvarníků, kteří vystavovali na Šolcově statku »

Galerie, která od roku 2009 nese jméno svého zakladatele Karla Samšiňáka », byla založena v roce 1974. Od té doby proběhlo více než 230 výstav ». Jejich organizátorem byl do roku 2008 Karel Samšiňák, následně občanské sdružení Přátelé Šolcova statku ». V roce 2009 se k výstavní síni přidružilo lapidárium v rekonstruované maštali, rovněž s výstavami » pořádanými majitelem statku, Janem Samšiňákem.

Šolcův statek sám inspiroval řadu výtvarníků k tvorbě výtvarných děl ».


Kromě výstav probíhají přímo na statku nebo v soboteckých prostranstvích ještě další kulturní akce.