Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

Archive for the ‘O občanském sdružení’ Category

Deska, plaketa a závěsný systém

Deska s názvem “Galerie Karla Samšiňáka”, obnovená plaketa Václava Šolce a závěsný systém ve výstavní síni statku, díky kterému mohla být nainstalována výstava Zdeňka Mrkáčkamanželů Kavanových, byly pořízeny nákladem občanského sdružení Přátelé Šolcova statku. Autorkou obou výtvarných děl se stala slečna Diana Winklerová studující v současné době v sochařském ateliéru Kurta Gebauera. OS PŠS zajistilo ve spolupráci s J. Samšiňákem rovněž provedení nápisu s názvem galerie na štítě budoucího lapidária (dřívější maštale).

OS PŠS, Sobotka 4. 7. 2009

Přij(e)ďte se zúčastnit slavnostního pokřtění galerie a zahájení provozu lapidária!

Po náročné, tři léta trvající rekonstrukci se v letošním roce Šolcův statek otevře veřejnosti konečně v celé své kráse a výstavní sezona zde proběhne v plném rozsahu.

V roce 2005 získal statek od svého otce RNDr. Karla Samšiňáka RNDr. Jan Samšiňák. Před započetím rekonstrukce zchátralého stavení v roce 2006 ale zřejmě ani on, ani nikdo jiný netušil, o jak technicky a finančně náročnou opravu se bude jednat. Letos, po dokončení všech záchranných prací, ke kterým patřila v závěrečné fázi i rekonstrukce přilehlé maštale a terénní úprava celého pozemku, je spokojen stejně jako přátelé a příznivci bývalého majitele, že „dobrá věc se podařila“ a statek opět může sloužit kulturním účelům jako v období před rekonstrukcí. V průběhu oprav byl provoz galerie značně omezen, ale přesto se podařilo uspořádat několik výstav (např. Alena Antonová, Ivan Šmíd). V letošním roce se statek otevírá veřejnosti konečně po celou výstavní sezonu. Po květnové a červnové výstavě Z. Mrkáčka zde dojde na začátku července ke slavnostnímu pokřtění galerie po bývalém majiteli na „Galerii Karla Samšiňáka“ (5. 7. v 15 hod), k otevření lapidária (jež bylo vytvořeno na přání bývalého majitele z přilehlé maštale, 6. 7. v 15 hod)  a zároveň k zahájení dvou nových výstav. Ve výstavní síni statku se představí grafik Jan Kavan a jeho žena sochařka Stanislava Kavanová, přátelé bývalého majitele, kteří zde navážou na úspěch své předcházející výstavy uspořádané na statku v roce 1976. V lapidáriu vystaví své sochy Petr Kavan. (O pořádání výstav a dalších kulturních akcí na statku se ve spolupráci se současným majitelem od roku 2005 starají přátelé Karla Samšiňáka seskupení v občanském sdružení Přátelé Šolcova statku.)

Gabriela Haasová, Praha červen 2009

Statek: JPG

Výstavní síň: JPG

Lapidárium: JPG

Plakát výstavy J. Kavana a S. Kavanové + oznámení o otevření Galerie K. Samšiňáka: PDF

Oznámení o expozici P. Kavana v lapidáriu: PDF

Zpráva o vernisáži Zdeňka Mrkáčka – zahájení výstavní sezony na Šolcově statku v Sobotce

Na prvomájové dopoledne roku 2009 byla otevřena nová výstavní sezona na Šolcově statku v Sobotce. Tento rok byla zahájena vernisáží výstavy fotografií východočeského přírodovědce Zdeňka Mrkáčka. Úvodní slovo ve výstavní síni Šolcova statku přednesl Jan Samšiňák, majitel statku, Jan Smolka, zástupce občanského sdružení Přátelé Šolcova statku, které se stará o pořádání kulturních akcí na statku, a rovněž autor fotografií Zdeněk Mrkáček. Jan Samšiňák srdečně přivítal všechny přítomné hosty, představil svého spolužáka ze studií Zdeňka Mrkáčka a předal slovo zástupci občanského sdružení. Jan Smolka ve svém projevu vyzdvihl zásluhy majitele statku na rychlé realizaci náročné rekonstrukce zchátralého stavení (2006–2009) a na možnosti pokračovat v nové výstavní sezoně již v plném rozsahu. Rovněž oznámil, které výstavy budou od července na statku následovat (Jan a Stanislava Kavanovi, Petr Minka, Daniela Havlíčková). Posléze se ujal slova autor fotografické výstavy. Předobrazem této výstavy se stala jeho několikajazyčná publikace Duše Českého ráje (k dispozici v průběhu výstavy za 300 Kč). Detailní fotografie dokumentující především faunu Českého ráje vyplývají podle vlastních slov autora z jeho pravidelného pozorování přírody. Na svých toulkách přírodou během nedělních rán jej zajímá nejen obraz, ale rovněž rozličné přírodní zvuky, které jsou v té době v přírodě nejzřetelnější a nejméně narušené blízkou civilizací. Jeho popularizační činnost zviditelňující přírodní krásy Čech je dostatečně známá z mnoha aktivit v jeho regionu (další podrobnosti viz Zdeněk Mrkáček). Zaměstnání se stalo RNDr. Zdeňku Mrkáčkovi koníčkem a důkazem toho je i tato výstava. Na závěr svého krátkého projevu přednesl Zdeněk Mrkáček, který se představil společně s Libuší Marhanovou v originálním chodském kroji, několik dvojhlasých národních písní. Zejména píseň Ha, ty svatyj Vavřenečku, jež byla nejoblíbenější písní zakladatele výstavní činnosti na statku a jeho bývalého majitele Karla Samšiňáka, vzala za srdce téměř všechny přítomné. Záliba účinkujících ve folkloru dodala zahájení výstavy další rozměr a vytvořila velice příjemnou atmosféru v roubeném stavení, které toho již tolik zažilo…

Gabriela Haasová, Praha 1. 5. 2009

Zdeněk Mrkáček zítra v „Šolcárně“

SobotkaObčanské sdružení Přátelé Šolcova statku srdečně zve do výstavní síně ve zrekonstruovaném Šolcově statku v Sobotce na slavnostní otevření výstavy fotografií  Zdenka Mrkáčka Duše Českého ráje. Vernisáž proběhne zítra v 11 hodin za účasti autora. Expozice bude k vidění do 4. července.

Iva Kovářová, Jičínský deník, č. 101, 30. 4. 2009, s. 1

Kulturní památka dostává nové obrysy

Praha/Sobotka. Kulturní památka Šolcův statek v Sobotce po létech stagnace prochází masivní rekonstrukcí. Tato nemovitá památka se každoročně v době konání festivalu Šrámkova Sobotka tradičně stává jedním z center kulturního a společenského dění. Na její obnovu byly vynaloženy již nemalé finanční prostředky. Zásluhu na zdárné rekonstrukci má především majitel nemovitosti Jan Samšiňák. Svým dílem přispěli i členové občanského sdružení Přátelé Šolcova statku, kteří se rekrutují z účastníků šrámkovského festivalu.

Záchrana Šolcova statku přerostla rámec regionu. Schůzí sdružení se účastní členové ze Sobotky, Jičína, Hradce Králové, Plzně, Prahy a Opavy.

Poslední členská schůze se uskutečnila v Praze 6. prosince letošního roku za účasti majitele nemovitosti. Členové byli informováni o postupu prací na rekonstrukci, grantové politice sdružení, rozvržení brigádní činnosti v objektu na rok 2009. V roce 2009 počítá sdružení s realizací čtyř výstav. K vidění budou fotografie, grafiky, obrazy a portréty známých osobností. V plánu je také slavnostní otevření Síně Karla Samšiňáka, osobnosti v regionu na tolik známé, že není ani třeba blíže připomínat jeho nemalé zásluhy o rozvoj kultury a krajiny na Sobotecku, Jičínsku, i v samotné Sobotce.

O postupu prací na rekonstrukci a kulturní činnosti na statku bude občanské sdružení veřejnost pravidelně informovat. Zájemce sdružení odkazuje též na své webové stránky www.solcuvstatek.cz.

Lenka Rancová, Nové noviny, Jičín, prosinec 2008