Zdělanci je neformální společenství, které vzniklo v sedmdesátých letech kolem Karla Samšiňáka a které se scházelo na Šolcově statku.
Vznikl názvu “Zdělanci” popisuje Helenka Ježková takto ».

Jak to celé začalo, popisuje pamětník Aleš Fetters tady.

» Přicházejí, odcházejí… »