Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

Lapidárium v Šolcově statku navštívily děti ze sobotecké mateřské školy

Zdejší MŠ už několik let spolupracuje s časopisem Pastelka, kde se uveřejňují práce dětí, jak nám sdělila ředitelka školy Veronika Macounová. V Sobotce se sešly učitelky z MŠ, které jsou do spolupráce zapojeny, a zorganizovaly tvůrčí dílny. Součástí výtvarného vzdělávání dětí se tentokrát stala i návštěva lapidária Galerie Karla Samšiňáka v soboteckém Šolcově statku, kde děti měly příležitost obdivovat dílo Petra Kavana. Malé návštěvníky lapidária provedla výstavou členka sdružení Přátelé Šolcova statku Helena Ježková. U dětí vzbudily všeobecné nadšení zejména loutky.

Kdoví, možná bude některá z příštích výstav v Galerii K.S. určena právě těm nejmenším “výtvarným umělcům”.

Lenka Rancová, Sobotka 7. 7. 2009


Děti z MŠ v Sobotce

Leave a Reply