Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

Ke Galerii Karla Samšiňáka přibylo nově zřízené lapidárium

V pořadí druhá zdařilá akce občanského sdružení Přátelé Šolcova statku opět přilákala značnou pozornost účastníků Šrámkovy Sobotky a dalších návštěvníků Sobotecka. Šolcův statek s Galerií Karla Samšiňáka se pomalu ale jistě stává důstojným stánkem prezentace současného výtvarného umění. Den po pokřtění galerie bylo ve zrekonstruované maštali otevřeno unikátní lapidárium. Nynější majitel a „hospodář“ na statku Jan Samšiňák respektoval poslední přání svého otce, aby ve stávajícím objektu bylo zřízeno lapidárium a ve statku byla nadále provozována za spolupráce s občanským sdružením – přáteli bývalého hospodáře – výstavní síň. Zcela mimořádné zázemí našly v lapidáriu objekty Petra Kavana, umělce, který propadl světu mýtů daleké Indie, duchu jejích tradic, umělce, který strávil v těchto vzdálených krajích celkem deset let. Návštěvník má tedy po dobu trvání této expozice možnost vrátit se s ním o 300 let zpět. O zdařilý průběh vernisáže a slavnostní atmosféru otevření lapidária se postarali Zámecké saxofonové kvarteto pana Žemličky a proslulí recitátoři. Zástupkyně sdružení Hana Kofránková vystoupila s básní Václava Šolce Písničkář a Bořivoj Navrátil s básní Jacquese Préverta Picasso na procházce. Na chvíli se díky iniciativě dalšího příznivce Přátel Šolcova statku Jiřího Hlobila navrátil prostřednictvím videozáznamu do „své“ galerie i ten, který stál u zrodu myšlenky založení lapidária – Karel Samšiňák. Členové, a zejména členky sdružení, zajistili jako obvykle malé občerstvení, které se stalo příjemnou tečkou za celou akcí.

Lenka Rancová, Sobotka 6. 7. 2009

Fotografie z vernisáže 6. 7. 2009:
Hana Kofránková, Zámecké sax.kvarteto: JPG
Bořivoj Navrátil: JPG
Vernisáž: JPG

Leave a Reply