Kdo jsme »
Zdělanci »
Proč je v Sobotce občanské sdružení Přátelé Šolcova statku? »
Přátelé Šolcova statku a rekonstrukce statku

Stanovy » — znění platné od 7.3.2015
(předchozí znění stanov: z 8.12.2012 a původní z 8.6.2005)