Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

OS PŠS přispělo několika akcemi k festivalu Šrámkova Sobotka

Šolcův statek zalitý sluncem přivítal první hosty. Součástí letošního programu festivalu se staly i akce pořádané naším občanským sdružením Přátelé Šolcova statku a majitelem statku Janem Samšiňákem. V neděli odpoledne se otevřely dveře lapidária, kde představil novou kolekci objektů a soch Petr Kavan. Vernisáž osobně uvedl Jan Samšiňák, přivítal všechny zúčastněné a potom už následovalo vystoupení Českého saxofonového kvarteta pod vedením Romana Fojtíčka. Soubor vystupuje na koncertech v Praze i v jiných místech ČR a spolupracuje se známými umělci.  Zazněly především melodie George Gershwina a Kamila Běhounka. Oživením festivalu i akcí OS PŠS byla dvě vystoupení mužského pěveckého sboru Beseda z Valašského Meziříčí, v jehož řadách po desetiletí působil člen spolku Zdělanců a pozdějšího občanského sdružení profesor Jiří Demel.  Nedělním koncertem v soboteckém chrámu Máří Magdaleny se nechali mnozí návštěvníci nalákat i na druhé vystoupení Besedy, jež se odehrálo v zahradě Šrámkova domu. Zde valašští zpěváci přednesli úpravy lidových písní pro mužský sbor.  Dernisáží skončila výstava Oldřicha Kulhánka, na níž vystoupili lektoři recitačních dílen společně s Hanou Kofránkovou.  Další událostí byla vernisáž nové výstavy ve výstavní síni Galerie Karla Samšiňáka s názvem Máchovské motivy v drobné grafice.  Kurátorovi Ivanu Kozlovi se podařilo shromáždit slušnou kolekci exlibris.  Autory jsou namátkou Cyril Bouda, Vladimír Komárek, Karel Svolinský, Pavel Šimon, Josef Kábrt a další.  Pro otevření výstavy zvolili Markéta Potužáková a Přemysl Rut Fragmenty KHM, podle svých vlastních slov analogicky k výstavě. Účinkujícím na vernisážích pořádaných občanským sdružením byl jako poděkování za vystoupení předán grafický list, který pro OS PŠS vytvořil malíř Jiří Bouda, jenž v Šolcově statku v minulosti již několikrát vystavoval. Výstava Máchovských motivů dokreslující letošní téma šrámkovského festivalu potrvá do 31. července, kdy ji vystřídá expozice rytin Martina Srba. Výstava soch Petra Kavana zůstane v lapidáriu celou sezonu.  Z hojné účasti návštěvníků i kladných ohlasů z řad diváků lze soudit, že akce pořádané OS PŠS a J. Samšiňákem obstály v konkurenci mnoha vydařených programů letošního festivalu se ctí. 54. Šrámkova Sobotka sice končí, ale členové našeho občanského sdružení věří, že k té další, která se začne připravovat již od září tohoto roku, dokážou přispět alespoň stejným dílem jako letos.

Lenka Rancová, Praha 10. 7. 2010 (Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, č. 4, 07–08 2010)

České saxofonové kvarteto uvádí Jan Samšiňák

Ora pro nobis v podání valašskomeziříčské Besedy

Dernisáží O. Kulhánka provedli návštěvníky lektoři recitačních dílen

Přemyslu Rutovi a Markétě Potužákové za OS PŠS poděkoval Jan Smolka

Ani parné letní dny neodradily návštěvníky od akcí na Šolcově statku

Leave a Reply