Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

DO SOBOTECKÉ KNIHOVNIČKY – A TI DALŠÍ…

Přátelé Šolcova statku, jinak také „Spolek zdělanců“, se poctivě snaží udržet tradice a kontinuitu společenství, které se tam už desítky let schází, zejména při Šrámkových Sobotkách. Svědčí o tom i letos vydaná publikace medailonků, nazvaná „a ti další …“

Proč „další“, co letošnímu svazku předcházelo? Úvodem můžeme připomenout studii Jiřího Demela o osobnosti a díle malíře Zdeňka Mlčocha (2002; vydal Klub přátel města Sobotky a přátel Zdeňka Mlčocha). Na začátku „edice“ byl Zpěvník třiceti nejmilejších písní Spolku „Zdělanců“ při Šolcově statku v Sobotce (2003), „věčný“ kalendář Od Sobotky do Sobotky (2004, pod každým „měsíčním“ obrázkem příslušný počet čísel bez označení nedělí). Následoval Almanach Vzpomínky a vyznání Spolku Zdělanců (2006). – A pak přišla na řadu trojice „medailonů“ – brožurek věnovaných osobnostem, které společenství vytvářely: Karel Samšiňák (2007), Jaroslav Šimůnek (2008) a Jiří Demel (2009).

Letošní publikace je věnována pěti dalším, kteří už odešli do nenávratna: Anince Kafkové, Vladimíru Komárkovi, Františku Malému, Zdeňku Mlčochovi a Sergeji Roulovi. Všichni se tak či onak nesmazatelně zapsali mezi přátele a obdivovatele Šolcova statku a Šrámkových Sobotek, všichni, každý po svém přispěli k oblibě soboteckých setkání. V každém z pěti medailonků najdeme vedle vzpomínek a ocenění jejich přínosu i stručné údaje životopisné a základní data. Tak jako všechny předchozí publikace této edice nechybí fotografie a reprodukce grafických listů tvůrců se Sobotkou spjatých.

Zájemci mohou publikace získat nejen o festivalových dnech, ale i při vemisážích a dalších akcích v Šolcově statku.

Aleš Fetters, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, č. 4, 07–08 2010.

"Edice" spolku Zdělanců

Leave a Reply