Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

Letošní Šrámkova Sobotka už je minulostí

Letošní Šrámkova Sobotka už je minulostí

O uplynulém víkendu skončila už v pořadí pětapadesátá Šrámkova Sobotka, festival českého jazyka a literatury. Letos byla věnována mýtům a pověstem. Festivalu dominovalo především dílo našeho největšího tvůrce balad, Karla Jaromíra Erbena, jmenovitě jeho Kytice. Svou, ne zanedbatelnou „troškou do mlýna“ se k letošnímu programu připojilo i Občanské sdružení Přátelé Šolcova statku, které ve spolupráci s majitelem objektu uspořádalo hned dvě vernisáže výstav a z iniciativy dvou členek sdružení vystoupil na zámku Humprecht smíšený pěvecký sbor Orfej, jehož koncert patřil k tomu nejlepšímu, co letos festival nabídl.

Hned v úvodu festivalu se na zahradě Šolcova statku uskutečnila za účasti autorky vernisáž výstavy sochařky Šárky Radové, která vystavuje v lapidáriu objekty z porcelánu. I přes značně velkou nepřízeň počasí – „lilo jako z konve“ – přišlo hodně diváků, tolik, kolik jsme ani nečekali. Po úvodním projevu Jana Samšiňáka, zahrálo několik známých, velmi rytmických skladeb Zámecké saxofonové kvarteto. O dva dny později dernisáží skončila výstava z tvůrčí dílny rodiny Boudů, které se zúčastnil Jiří Bouda. Následujícího dne byla slavnostně zahájena výstava k dvoustému výročí Šolcova statku a stočtyřicátému výročí úmrtí básníka Václava Šolce. To už účastníky zahřívaly žhavé sluneční paprsky. A v jejich lesku se v plné kráse představili členové a členky baráčnického spolku soboteckého v krásných krojích. Kulturního vystoupení se tentokrát ujali Markéta Potužáková a Přemysl Rut. O historii stavení pohovořil historik a místní rodák Karol Bílek. K vidění byl i jeden unikát, dokládající založení statku – originál, záklopová deska, která je čerstvě zrestaurovaná. Podle ní bude vyrobena přesná kopie, která se vrátí do štítu, originál bude uložen do depozitáře statku.

V Galerii Karla Samšiňáka jsou k těmto výročím vystaveny dokumenty, fotografie, kresby, originální drobná grafická díla, tzv. posezenky, od významných umělců, kteří „prošli“ vstupními dveřmi tohoto stavení, kde dodnes dlí duch přátelského a uměleckého souznění. A tak se k dubovému stolu a sálajícímu kozubu mnohokrát vraceli a zanechali tu stopy, umělecké i lidské.Výstava potrvá do 29. července.

V sobotu, 30. července ve 13 hodin ji vystřídá expozice obrazů akademického malíře Jiřího Šindlera z Hradce Králové. Všichni, kdož i v dnešní hektické době si najdou čas i na to se na chvíli zastavit a potěšit se s uměním a povznést se tak nad všední čas, jsou v Galerii Karla Samšiňáka srdečně vítáni.

Lenka Rancová

Leave a Reply