Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

Archive for the ‘Napsali jsme my’ Category

Fragmenty aneb co Mácha nedopsal

Sobotka – Neodmyslitelnou součástí festivalu Šrámkova Sobotka se staly výstavy výtvarného umění v Galerii Karla Samšiňáka v Šolcově statku. V rámci čtyř dnů se v galerii dvě výstavy otevíraly a jedna zavírala. Skončila grafika Oldřicha Kulhánka, trvá výstava objektů a soch Petra Kavana v lapidáriu a veřejnosti byla zpřístupněna expozice s názvem Máchovské motivy v drobné grafice. Kurátorovi Ivanu Kozlovi se podařilo shromáždit řadu ukázek exlibris z jeho vlastní kolekce a z kolekce Vladimíra Mikule. Tyto drobné „skvosty“ vyžadují od návštěvníka trpělivost a soustředění. K vidění jsou drobnosti z dílny Vladimíra Komárka, Jaroslava Lukavského, Cyrila Boudy, Josefa Kábrta, Marie Šechtlové a dalších. Vernisáž byla vedena v podobném duchu jako zmíněná výstava. Přemysl Rut a Markéta Potužáková zvolili fragmenty Karla Hynka Máchy, tedy ukázky tvorby nedopsané – povídka, drama Bratrovrah a fragment filozofický. Přemysl Rut „výběr“ uvedl následovně: „Drobnosti z Máchova díla jsou jakousi analogií k tématu výstavy. Člověk by si rád chtěl domyslet, a přesto nemůže, i když Máchův svět pojmů, se kterými zachází, není až tak velký. A právě ve fragmentech jsou všechny obsaženy.“

Přemysl Rut není na Šrámkově Sobotce poprvé: „Byl jsem tu myslím pětkrát. Poprvé to bylo v sedmdesátých letech s Ivanem Vyskočilem, naposledy pak před čtyřmi lety s Markétou Potužákovou. Tehdy jsme uváděli Pověsti české a moravské. Chtěl jsem si toto všechno znovu připomenout, a proto ten návrat.“ Přemysl Rut se také svěřil s tím, že do Sobotky zajíždí i kvůli osobnosti básníka Fráni Šrámka, kterého neustále obdivuje pro jeho pokus dotknout se věcí, o kterých se moc nemluvilo. Zůstává pro něho cudným a citlivým autorem. Vyslovil i domněnku, že je patrně posledním ze své generace, který Šrámka čte. Magnetem číslo dvě, který přivádí jeho kroky zpět do Sobotky, je samotný magnetismus místa, síla a přitažlivost, sdružování se s lidmi sobě blízkými, zajímavými.

Jeho slova potvrzuje skutečnost, že snad dvě třetiny účastníků Šrámkovy Sobotky se vrací do tohoto města deset, dvacet, třicet, čtyřicet i více let.

Lenka Rancová, Jičínský deník, č. 159, 12. 7. 2010, s. 8.

OS PŠS přispělo několika akcemi k festivalu Šrámkova Sobotka

Šolcův statek zalitý sluncem přivítal první hosty. Součástí letošního programu festivalu se staly i akce pořádané naším občanským sdružením Přátelé Šolcova statku a majitelem statku Janem Samšiňákem. V neděli odpoledne se otevřely dveře lapidária, kde představil novou kolekci objektů a soch Petr Kavan. Vernisáž osobně uvedl Jan Samšiňák, přivítal všechny zúčastněné a potom už následovalo vystoupení Českého saxofonového kvarteta pod vedením Romana Fojtíčka. Soubor vystupuje na koncertech v Praze i v jiných místech ČR a spolupracuje se známými umělci.  Zazněly především melodie George Gershwina a Kamila Běhounka. Oživením festivalu i akcí OS PŠS byla dvě vystoupení mužského pěveckého sboru Beseda z Valašského Meziříčí, v jehož řadách po desetiletí působil člen spolku Zdělanců a pozdějšího občanského sdružení profesor Jiří Demel.  Nedělním koncertem v soboteckém chrámu Máří Magdaleny se nechali mnozí návštěvníci nalákat i na druhé vystoupení Besedy, jež se odehrálo v zahradě Šrámkova domu. Zde valašští zpěváci přednesli úpravy lidových písní pro mužský sbor.  Dernisáží skončila výstava Oldřicha Kulhánka, na níž vystoupili lektoři recitačních dílen společně s Hanou Kofránkovou.  Další událostí byla vernisáž nové výstavy ve výstavní síni Galerie Karla Samšiňáka s názvem Máchovské motivy v drobné grafice.  Kurátorovi Ivanu Kozlovi se podařilo shromáždit slušnou kolekci exlibris.  Autory jsou namátkou Cyril Bouda, Vladimír Komárek, Karel Svolinský, Pavel Šimon, Josef Kábrt a další.  Pro otevření výstavy zvolili Markéta Potužáková a Přemysl Rut Fragmenty KHM, podle svých vlastních slov analogicky k výstavě. Účinkujícím na vernisážích pořádaných občanským sdružením byl jako poděkování za vystoupení předán grafický list, který pro OS PŠS vytvořil malíř Jiří Bouda, jenž v Šolcově statku v minulosti již několikrát vystavoval. Výstava Máchovských motivů dokreslující letošní téma šrámkovského festivalu potrvá do 31. července, kdy ji vystřídá expozice rytin Martina Srba. Výstava soch Petra Kavana zůstane v lapidáriu celou sezonu.  Z hojné účasti návštěvníků i kladných ohlasů z řad diváků lze soudit, že akce pořádané OS PŠS a J. Samšiňákem obstály v konkurenci mnoha vydařených programů letošního festivalu se ctí. 54. Šrámkova Sobotka sice končí, ale členové našeho občanského sdružení věří, že k té další, která se začne připravovat již od září tohoto roku, dokážou přispět alespoň stejným dílem jako letos.

Lenka Rancová, Praha 10. 7. 2010 (Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, č. 4, 07–08 2010)

České saxofonové kvarteto uvádí Jan Samšiňák

Ora pro nobis v podání valašskomeziříčské Besedy

Dernisáží O. Kulhánka provedli návštěvníky lektoři recitačních dílen

Přemyslu Rutovi a Markétě Potužákové za OS PŠS poděkoval Jan Smolka

Ani parné letní dny neodradily návštěvníky od akcí na Šolcově statku

Zpěv a obraz vrátka duše otevírá

Součástí programu letošní Šrámkovy Sobotky je několik pozoruhodných výstav v lapidáriu i výstavní síni Šolcova statku (Galerie Karla Samšiňáka), koncertní vystoupení a zpěv.

Občanské sdružení Přátelé Šolcova statku spolu s majitelem objektu Janem Samšiňákem připravili pro veřejnost skutečné kulturní „lahůdky“.

Sochař Petr Kavan překvapuje svou jedinečnou invencí, a tak po loňské úspěšné expozici objektů a soch v lapidáriu návaže ve stejném duchu. Představí novou kolekci. Odhalení se uskuteční 4. července v 15 hodin. Vernisáž uvede koncertním vystoupením České saxofonové kvarteto. Návštěvníci se mohou mimo jiné zvlášť těšit na výběr ze skladeb George Gershwina a Kamila Běhounka ve vynikajícím podání.

Kostel svaté Máří Magdaleny rozezní svými hlasy mužský pěvecký sbor Beseda z Valašského Meziříčí. Na programu jsou duchovní zpěvy. Zmíněný sbor byl založen v roce 1862. V roce 1995 získal třetí místo v mezinárodní pěvecké soutěži Pražské dny sborového zpěvu. Pěvci přijali pozvání do Sobotky s povděkem. Dlouholetým členem sboru byl profesor Jiří Demel, který své přátele z občanského sdružení a pěvecké druhy před časem opustil. Měl úzký vztah k Sobotce, Českému ráji, Šolcovu statku. Byl kronikářem sboru. Vystoupení Besedy je tak vzdáním pocty příteli a kolegovi. Koncert se uskuteční 4. července v 16:30 hodin. Sbor se veřejnosti představí ještě jednou, následujícího dne (5. července) ve 13:30 hodin na zahradě Šrámkova domu, kde uvede písně svého rodného kraje a skladby Leoše Janáčka, Jaroslava Křičky a Jana Nepomuka Poláška.

V současnosti je v Galerii Karla Samšiňáka instalována výstava grafiky Oldřicha Kulhánka. Na 6. července v 15 hodin je připravena dernisáž výstavy za účasti autora. Vystoupí Hana Kofránková s literárním souborem s názvem „Kulhánkova portrétní grafika“.

A výstava střídá výstavu. V roce Karla Hynka Máchy připravilo občanské sdružení výstavní titul „Máchovské motivy v drobné grafice“. Pokud má kdokoli zájem navštívit vernisáž (7. července v 15 hodin) dozví se, jak na ně reagují Přemysl Rut a Markéta Potužáková. Předmětem vystavených děl jsou motivy lásky a smrti, putování po hradech. Mezi nejprvnější reakce na Máchu patří například exlibris Cyrila Boudy, dřevoryt, zobrazující muže u stromu (20. léta 20. století). Ve výběru drobných grafik je zastoupen již zmíněný Cyril Bouda, ale také Jiří Bouda, Jaroslav Lukavský, Josef Kábrt nebo Vladimír Komárek a jiní významní umělci.

Nabídka je pestrá a zajímavá a slibuje inspirativní zážitky. Jen si naplánovat cestu do srdce Českého ráje a přitom navštívit Šolcův statek s jeho galerií, zavítat do kostela i pod lípy do zahrady Šrámkova domu.

Plakáty a pozvánky k novým výstavám a koncertu:

Petr Kavan: Sochy (PDF)

Máchovské motivy v drobné grafice (PDF)

Koncerty pěveckého sboru Beseda (PDF)

Lenka Rancová, Praha 23. 6. 2010 (Nové noviny, č. 26, 2. 7. 2010, s. 8.)

P. S. A při svých návštěvách nezapomeňte prosím na novou otevírací dobu v Galerii Karla Samšiňáka! (Podrobnosti: zde.)

Nová otevírací doba galerie

Vzhledem k organizačním změnám si dovolujeme návštěvníkům Galerie Karla Samšiňáka oznámit, že se od června 2010 upravuje otevírací doba galerie tímto způsobem:

O sobotách, nedělích a svátcích a dále ve všední dny po 15. hodině vám výstavní prostory na požádání zpřístupní Bázlerovi, Sobotka č.p. 262 (sousední dům).  Hromadné výpravy se mimo uvedenou dobu mohou objednat v Městském kulturním středisku Sobotka, náměstí Míru 3, tel. 493 571 587.

V době festivalu Šrámkova Sobotka (3.-10. července 2010) bude galerie zpřístupněna denně bez omezení.

Gabriela Haasová, 16. 6. 2010

Anežka Česká, Přemysl Otakar a ti druzí

V předposlední květnový den, prozářený sluncem, uvítal „statkář“ Jan Samšiňák na zahradě Šolcova statku v Sobotce účastníky vernisáže výstavy grafika Oldřicha Kulhánka. Ani volby do Poslanecké sněmovny neodradily asi padesátku návštěvníků v pořadí druhé letošní výstavy v Galerii Karla Samšiňáka, pořádané Občanským sdružením Přátelé Šolcova statku, od účasti na vernisáži.

Přítomní se stali svědky několika zastavení a setkání významných osobností české historie, kultury a vzdělanosti. Hana Kofránková společně s Alfredem Strejčkem představili Anežku Českou, Přemysla Otakara II., Otce vlasti, císaře Karla, Jana Amose Komenského, paní Boženu Němcovou, Františka Palackého, Emu Destinovou a TGM. Zvláštní? Nikoli. Všichni tito synové a dcery vlasti české jsou vyobrazeni na drobných grafikách, které se staly součástí našeho života. Ano, jedná se o bankovky, jejichž autorem je vystavující grafik Oldřich Kulhánek. Mnohé návštěvníky jistě zaujmou litografie mapující proměny lidského těla, ale mimořádnou pozornost si zaslouží drobné grafiky, jedinečně umělecky ztvárněné portréty světových i tuzemských osobností kultury a umění.

Účastníci vernisáže si odnášeli hned dvojí umělecký zážitek, především z výstavy samotné, ale i z vystoupení dvou umělců, kteří svým výkonem a hlavně volbou textů přítomné strhli. O to víc, že promluvy Karla IV. z jeho Moralit nebo moudrost a velikost slov Jana Amose Komenského z jeho Obecné porady o nápravě věcí lidských, či filozofické úvahy prezidenta Masaryka z Čapkových Hovorů s TGM jakoby byly vysloveny právě teď, právě dnes, právě ve chvíli, kdy všichni Češi rozhodovali o budoucnosti své země v parlamentních volbách. Zdá se, že aspoň pro tuto chvíli se Češi přihlásili k dědictví a odkazu velkých osobností svého národa.

Sám autor vystavovaných děl, grafik Oldřich Kulhánek bojoval s totalitní mocí a právě s jeho postojem jedinečně korespondují i slova Jana Amose Komenského: „Poslušnost z lásky je pevnější než poslušnost z nadvlády a strachu.“

Rozhodně stojí zato výstavu navštívit. Občanské sdružení Přátelé Šolcova statku společně s jeho majitelem Janem Samšiňákem, zvou do Galerie Karla Samšiňáka i na dernisáž, která by se měla uskutečnit i za účasti autora, 6. července v 15 hodin. Výstava je prodejní.

Lenka Rancová, Praha 30. 5. 2010 (jicinsky.denik.cz, 7. 6. 2010.)

Hana Kofránková a Alfred Strejček recitují na zápraží Šolcova statku

Výstava Oldřicha Kulhánka v Galerii Karla Samšiňáka

Oldřich Kulhánek v Šolcově statku

Letošní jubilant (70 let) a světově uznávaný umělec je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde studoval v ateliéru Karla Svolinského. Aniž si to široká veřejnost uvědomuje, denně se setkává s jeho tvorbou. Je autorem našich bankovek. Jeho tvorba je ale mnohem rozmanitější. Významná je jeho portrétní tvorba, ale i litografie zobrazující vzestup i pád člověka, barokizující akty. I on se stal „štvancem“ totalitního režimu, když si „dovolil“ ve svých grafických listech „hanobit“ guru jedné z největších genocid 20. stoleti – J. V. Stalina; za což byl odsouzen, následoval zákaz výstav, zákaz publikování. Až teprve rok 1989 znamenal obrat k lepšímu. Stal se autorem našich bankovek, řady poštovních známek, mimo jiné i té s portrétem prezidenta Klause.

Seznámit se s tvorbou Oldřicha Kulhánka budou mít možnost návštěvníci a poté také účastníci letošního festivalu Šrámkova Sobotka v Galerii Karla Samšiňáka v době od 29. května do 6. července 2010. O účast na vernisáži, která se bude konat 29. 5. v 15 hodin, tentokrát občanského sdružení Přátelé Šolcova statku požádalo herce a recitátora Alfreda Strejčka.

Lenka Rancová, Praha 20. 5. 2010 (Nové noviny, 28. 5. 2010, s. 7.)

Plakát k výstavě zde

Osobnosti Karla Kestnera

Výstavní síň Galerie Karla Samšiňáka v Šolcově statku „navštívily“ významné osobnosti kulturního a společenského života. Proč „navštívily“ v uvozovkách? Hledí totiž na návštěvníky galerie z portrétních fotografií Karla Kestnera.

O uplynulém víkendu byla v galerii zahájena první výstava letošního cyklu, kterou uspořádalo naše občanské sdružení Přátelé Šolcova statku. Minimálně padesátce návštěvníků vernisáže přálo i počasí. Zahájení výstavy se tak mohlo, za účasti autora fotografií, uskutečnit v zahradě Šolcova statku.

Po přivítání přítomných a úvodním proslovu kurátora výstavy Ivana Kozla vystoupila se svými studenty absolventského ročníku DAMU Marií Štípkovou a Jiří Suchým, Hana Kofránková. K této příležitosti zvolila zkušená režisérka ukázky z knihy Ludvíka Aškenazyho Černá bedýnka, a tak se jí podařilo získat si mimořádnou přízeň publika. Černá bedýnka – vlastně dnes už historický fotopřístroj, v případě Ludvíka Aškenazyho však obsahující texty, řadu obyčejných lidských příběhů v kostce. Dnešní mladá generace ani neví, co pro mladou generaci šedesátých let tento autor, navěky zakázaný komunistickým režimem, znamenal. Oba budoucí činoherci k interpretaci přistoupili kreativně a s plným pochopením textu, který je nadčasový a také spolu se svou učitelkou za to sklidili zasloužený úspěch.

Vlastní prohlídka fotografií v galerii se stala intimním setkáním návštěvníků, jen namátkou, s Jaroslavem Seifertem, Bohumilem Hrabalem, Janou Štěpánkovou, Miroslavem Horníčkem, Jiřím Suchým, Olbramem Zoubkem a mnoha dalšími osobnostmi. Převážně černobílé portréty Karla Kestnera vypovídají mnohé o těch, které jsme milovali, milujeme a obdivujeme i nadále a není bez zajímavosti, že možná polovina tváří hledících ze stěn galerie, osobně navštívila v minulosti Šolcův statek, mnozí zde v galerii vystavovali svá umělecká díla.

První výstava letošního cyklu v Galerii Karla Samšiňáka je jednoduše krásná a rozhodně stojí zato si udělat výlet do Sobotky a výstavu navštívit. Nejen, že návštěvníka potěší tváře osob známých, ale vnitřní harmonií jej naplní i samotné prostředí roubeného stavení, tak typického pro lidovou architekturu Českého ráje.

Výstava portrétních fotografií Karla Kestnera potrvá do 28. května, kdy fotografie od 29. května vystřídá grafika Oldřicha Kulhánka.

Lenka Rancová, Praha 2. 5. 2010 (Jičínský deník, č. 107, 10. 5. 2010, s. 8.)

L. Aškenazy v podání Hany Kofránkové na zápraží Šolcova statku

Vernisáž K. Kestnera 1. května 2010

Vernisáž Karla Kestnera

Občanské sdružení Přátelé Šolcova statku zahajuje cyklus výstav roku 2010 vernisáží fotografií Karla Kestnera, která se uskuteční 1. května v 11 hodin v Galerii Karla Samšiňáka v Sobotce.

Fotograf, jehož jméno není veřejnosti běžně známé, přestože se většina z nás s jeho fotografiemi setkala nebo stále setkává, se věnuje portrétní fotografii, a to ne ledajaké. Zachycuje svým objektivem osobnosti z uměleckého světa, ať už se jedná o malíře, herce, spisovatele nebo hudební umělce.

Tak už třicet let mapuje naši kulturní a společenskou scénu. Dosud uskutečnil dvacet samostatných výstav, vydal několik knih s medailony významných osobností. Kestnerovy portréty nevznikají nahodile, ale v ateliérech, v domácím prostředí portrétovaných osob. Najdeme mezi nimi takové osobnosti jako byl Jaroslav Seifert nebo Vladimír Komárek, herečka Jana Štěpánková, Václav Havel a mnoho dalších. Vznikla a dále tak vzniká jedinečná galerie těch, kteří obohatili a obohacují svým uměním náš každodenní život. Jedná se tak o cenné dokumenty.

Výstavu zahájí Hana Kofránková společně se studenty, Marií Štípkovou a Jiřím Suchým z Tábora.

Lenka Rancová, Praha 26. 4. 2010

Plakát k výstavě zde

Galerie Karla Samšiňáka opět uvítá své návštěvníky

Po dlouhé zimě jsme se dočkali slunečných jarních dnů a naši duši může opět potěšit pohled na rozkvétající stromy.

Nestačí-li vám však pohled na probouzející se přírodu ve vašem okolí, vypravte se zažít něco krásného do Sobotky. Kromě půvabů okolní krajiny Českého ráje zde totiž můžete zároveň znovu obdivovat mistry výtvarného umění v Šolcově statku.

Když se loni v říjnu zdejší Galerie Karla Samšiňáka ukládala k zimnímu spánku na celých šest měsíců, zdálo se, že bude trvat celou věčnost, než opět otevře svá „vrata“ svým návštěvníkům.  Ale najednou je tu duben a nová sezona již klepe na dveře. A co nám chystá?

Po květnové výstavě fotografických portrétů známých osobností ze světa kultury (Karel Kestner – Fotografie, vernisáž 1. 5. 2010 v 11 hodin dopoledne) přivítáme na Šolcově statku proslulého grafika Oldřicha Kulhánka, dožívajícího se v letošním roce významného životního jubilea.

Na tyto výstavy naváže první červencový týden festivalu Šrámkova Sobotka, v rámci kterého pořádá naše občanské sdružení Přátelé Šolcova statku ve spolupráci s přípravným výborem tohoto festivalu hned několik akcí. Kromě účasti na derniéře výstavy O. Kulhánka, vernisáži obměněné expozice Soch Petra Kavana v lapidáriu Galerie a vernisáži nové výstavy Máchovské motivy v drobné grafice se naši návštěvníci budou  moci zaposlouchat i do zpěvu moravského mužského sboru Beseda, který vystoupí v soboteckém kostele sv. Máří Magdalény a v zahradě Šrámkova domu v Sobotce.

V srpnu pro vás vystavíme ukázky z díla známého rytce Martina Srba.

Letošní sezonu by ve výstavní síni statku měla zakončit expozice malíře Viléma Plocka – brandýského rodáka, jenž by se v letošním roce dožil již sto pěti let.

Přátelé Šolcova statku doufají, že se návštěvníkům zalíbí nejen letošní výstavy, ale i tato nová webová prezentace statku i galerie.

Gabriela Haasová, Praha 18. 4. 2010

Nominace na Jivínského Štefana

Potěšilo nás, že se v letošních nominacích na ocenění Jivínský Štefan, v kategorii „za dlouhodobé zásluhy“, objevilo naše OS Přátelé Šolcova statku a rovněž majitel Šolcova statku Jan Samšiňák.

Ocenění Jivínský Štefan vzniklo v roce 1996 k uctění památky J. Š. Kubína, rodáka z Jičína (podle J. Š. K. Jivína). Od té doby se dřevěná soška Renaty a Martina Lhotákových uděluje v jičínském okrese pravidelně 25. února, a to ve dvou kategoriích: za kulturní počin předešlého roku a za dlouhodobé zásluhy. Podle organizátorů, mezi které patří Štefanská komise (samozvaný otevřený a iniciativní orgán), Nadační fond Jičín město pohádky, Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně a Prochoroviny, je „hlavním smyslem štefanského snažení … získat přehled o všech bohulibých kulturních aktivitách na okrese, pozvat lidi na setkání a tam jim poděkovat. Udílení je předmětem občanské iniciativy, jedná se o aktivitu zdola.“

Více informací o letošních nominacích najdete na internetových stránkách Jivínského Štefana, kulturního periodika Prochoroviny a Jičínského deníku .

Gabriela Haasová, Praha 12. 2. 2010

Ve čtvrtek 25. února byli v libuňské sokolovně uděleni Jivínští Štefani za kulturní počin roku panu Josefu Teichmanovi ze Železnice a za dlouhodobé zásluhy panu Miloslavu Bařinovi, který byl téměř čtyřicet let ředitelem muzea v Nové Pace.

Oběma oceněným blahopřejeme!

gh, Praha 15. 3. 2010