Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

Archive for the ‘Osobnosti’ Category

Zpěv a obraz vrátka duše otevírá

Součástí programu letošní Šrámkovy Sobotky je několik pozoruhodných výstav v lapidáriu i výstavní síni Šolcova statku (Galerie Karla Samšiňáka), koncertní vystoupení a zpěv.

Občanské sdružení Přátelé Šolcova statku spolu s majitelem objektu Janem Samšiňákem připravili pro veřejnost skutečné kulturní „lahůdky“.

Sochař Petr Kavan překvapuje svou jedinečnou invencí, a tak po loňské úspěšné expozici objektů a soch v lapidáriu návaže ve stejném duchu. Představí novou kolekci. Odhalení se uskuteční 4. července v 15 hodin. Vernisáž uvede koncertním vystoupením České saxofonové kvarteto. Návštěvníci se mohou mimo jiné zvlášť těšit na výběr ze skladeb George Gershwina a Kamila Běhounka ve vynikajícím podání.

Kostel svaté Máří Magdaleny rozezní svými hlasy mužský pěvecký sbor Beseda z Valašského Meziříčí. Na programu jsou duchovní zpěvy. Zmíněný sbor byl založen v roce 1862. V roce 1995 získal třetí místo v mezinárodní pěvecké soutěži Pražské dny sborového zpěvu. Pěvci přijali pozvání do Sobotky s povděkem. Dlouholetým členem sboru byl profesor Jiří Demel, který své přátele z občanského sdružení a pěvecké druhy před časem opustil. Měl úzký vztah k Sobotce, Českému ráji, Šolcovu statku. Byl kronikářem sboru. Vystoupení Besedy je tak vzdáním pocty příteli a kolegovi. Koncert se uskuteční 4. července v 16:30 hodin. Sbor se veřejnosti představí ještě jednou, následujícího dne (5. července) ve 13:30 hodin na zahradě Šrámkova domu, kde uvede písně svého rodného kraje a skladby Leoše Janáčka, Jaroslava Křičky a Jana Nepomuka Poláška.

V současnosti je v Galerii Karla Samšiňáka instalována výstava grafiky Oldřicha Kulhánka. Na 6. července v 15 hodin je připravena dernisáž výstavy za účasti autora. Vystoupí Hana Kofránková s literárním souborem s názvem „Kulhánkova portrétní grafika“.

A výstava střídá výstavu. V roce Karla Hynka Máchy připravilo občanské sdružení výstavní titul „Máchovské motivy v drobné grafice“. Pokud má kdokoli zájem navštívit vernisáž (7. července v 15 hodin) dozví se, jak na ně reagují Přemysl Rut a Markéta Potužáková. Předmětem vystavených děl jsou motivy lásky a smrti, putování po hradech. Mezi nejprvnější reakce na Máchu patří například exlibris Cyrila Boudy, dřevoryt, zobrazující muže u stromu (20. léta 20. století). Ve výběru drobných grafik je zastoupen již zmíněný Cyril Bouda, ale také Jiří Bouda, Jaroslav Lukavský, Josef Kábrt nebo Vladimír Komárek a jiní významní umělci.

Nabídka je pestrá a zajímavá a slibuje inspirativní zážitky. Jen si naplánovat cestu do srdce Českého ráje a přitom navštívit Šolcův statek s jeho galerií, zavítat do kostela i pod lípy do zahrady Šrámkova domu.

Plakáty a pozvánky k novým výstavám a koncertu:

Petr Kavan: Sochy (PDF)

Máchovské motivy v drobné grafice (PDF)

Koncerty pěveckého sboru Beseda (PDF)

Lenka Rancová, Praha 23. 6. 2010 (Nové noviny, č. 26, 2. 7. 2010, s. 8.)

P. S. A při svých návštěvách nezapomeňte prosím na novou otevírací dobu v Galerii Karla Samšiňáka! (Podrobnosti: zde.)

Anežka Česká, Přemysl Otakar a ti druzí

V předposlední květnový den, prozářený sluncem, uvítal „statkář“ Jan Samšiňák na zahradě Šolcova statku v Sobotce účastníky vernisáže výstavy grafika Oldřicha Kulhánka. Ani volby do Poslanecké sněmovny neodradily asi padesátku návštěvníků v pořadí druhé letošní výstavy v Galerii Karla Samšiňáka, pořádané Občanským sdružením Přátelé Šolcova statku, od účasti na vernisáži.

Přítomní se stali svědky několika zastavení a setkání významných osobností české historie, kultury a vzdělanosti. Hana Kofránková společně s Alfredem Strejčkem představili Anežku Českou, Přemysla Otakara II., Otce vlasti, císaře Karla, Jana Amose Komenského, paní Boženu Němcovou, Františka Palackého, Emu Destinovou a TGM. Zvláštní? Nikoli. Všichni tito synové a dcery vlasti české jsou vyobrazeni na drobných grafikách, které se staly součástí našeho života. Ano, jedná se o bankovky, jejichž autorem je vystavující grafik Oldřich Kulhánek. Mnohé návštěvníky jistě zaujmou litografie mapující proměny lidského těla, ale mimořádnou pozornost si zaslouží drobné grafiky, jedinečně umělecky ztvárněné portréty světových i tuzemských osobností kultury a umění.

Účastníci vernisáže si odnášeli hned dvojí umělecký zážitek, především z výstavy samotné, ale i z vystoupení dvou umělců, kteří svým výkonem a hlavně volbou textů přítomné strhli. O to víc, že promluvy Karla IV. z jeho Moralit nebo moudrost a velikost slov Jana Amose Komenského z jeho Obecné porady o nápravě věcí lidských, či filozofické úvahy prezidenta Masaryka z Čapkových Hovorů s TGM jakoby byly vysloveny právě teď, právě dnes, právě ve chvíli, kdy všichni Češi rozhodovali o budoucnosti své země v parlamentních volbách. Zdá se, že aspoň pro tuto chvíli se Češi přihlásili k dědictví a odkazu velkých osobností svého národa.

Sám autor vystavovaných děl, grafik Oldřich Kulhánek bojoval s totalitní mocí a právě s jeho postojem jedinečně korespondují i slova Jana Amose Komenského: „Poslušnost z lásky je pevnější než poslušnost z nadvlády a strachu.“

Rozhodně stojí zato výstavu navštívit. Občanské sdružení Přátelé Šolcova statku společně s jeho majitelem Janem Samšiňákem, zvou do Galerie Karla Samšiňáka i na dernisáž, která by se měla uskutečnit i za účasti autora, 6. července v 15 hodin. Výstava je prodejní.

Lenka Rancová, Praha 30. 5. 2010 (jicinsky.denik.cz, 7. 6. 2010.)

Hana Kofránková a Alfred Strejček recitují na zápraží Šolcova statku

Výstava Oldřicha Kulhánka v Galerii Karla Samšiňáka

Osobnosti Karla Kestnera

Výstavní síň Galerie Karla Samšiňáka v Šolcově statku „navštívily“ významné osobnosti kulturního a společenského života. Proč „navštívily“ v uvozovkách? Hledí totiž na návštěvníky galerie z portrétních fotografií Karla Kestnera.

O uplynulém víkendu byla v galerii zahájena první výstava letošního cyklu, kterou uspořádalo naše občanské sdružení Přátelé Šolcova statku. Minimálně padesátce návštěvníků vernisáže přálo i počasí. Zahájení výstavy se tak mohlo, za účasti autora fotografií, uskutečnit v zahradě Šolcova statku.

Po přivítání přítomných a úvodním proslovu kurátora výstavy Ivana Kozla vystoupila se svými studenty absolventského ročníku DAMU Marií Štípkovou a Jiří Suchým, Hana Kofránková. K této příležitosti zvolila zkušená režisérka ukázky z knihy Ludvíka Aškenazyho Černá bedýnka, a tak se jí podařilo získat si mimořádnou přízeň publika. Černá bedýnka – vlastně dnes už historický fotopřístroj, v případě Ludvíka Aškenazyho však obsahující texty, řadu obyčejných lidských příběhů v kostce. Dnešní mladá generace ani neví, co pro mladou generaci šedesátých let tento autor, navěky zakázaný komunistickým režimem, znamenal. Oba budoucí činoherci k interpretaci přistoupili kreativně a s plným pochopením textu, který je nadčasový a také spolu se svou učitelkou za to sklidili zasloužený úspěch.

Vlastní prohlídka fotografií v galerii se stala intimním setkáním návštěvníků, jen namátkou, s Jaroslavem Seifertem, Bohumilem Hrabalem, Janou Štěpánkovou, Miroslavem Horníčkem, Jiřím Suchým, Olbramem Zoubkem a mnoha dalšími osobnostmi. Převážně černobílé portréty Karla Kestnera vypovídají mnohé o těch, které jsme milovali, milujeme a obdivujeme i nadále a není bez zajímavosti, že možná polovina tváří hledících ze stěn galerie, osobně navštívila v minulosti Šolcův statek, mnozí zde v galerii vystavovali svá umělecká díla.

První výstava letošního cyklu v Galerii Karla Samšiňáka je jednoduše krásná a rozhodně stojí zato si udělat výlet do Sobotky a výstavu navštívit. Nejen, že návštěvníka potěší tváře osob známých, ale vnitřní harmonií jej naplní i samotné prostředí roubeného stavení, tak typického pro lidovou architekturu Českého ráje.

Výstava portrétních fotografií Karla Kestnera potrvá do 28. května, kdy fotografie od 29. května vystřídá grafika Oldřicha Kulhánka.

Lenka Rancová, Praha 2. 5. 2010 (Jičínský deník, č. 107, 10. 5. 2010, s. 8.)

L. Aškenazy v podání Hany Kofránkové na zápraží Šolcova statku

Vernisáž K. Kestnera 1. května 2010

Vernisáž Karla Kestnera

Občanské sdružení Přátelé Šolcova statku zahajuje cyklus výstav roku 2010 vernisáží fotografií Karla Kestnera, která se uskuteční 1. května v 11 hodin v Galerii Karla Samšiňáka v Sobotce.

Fotograf, jehož jméno není veřejnosti běžně známé, přestože se většina z nás s jeho fotografiemi setkala nebo stále setkává, se věnuje portrétní fotografii, a to ne ledajaké. Zachycuje svým objektivem osobnosti z uměleckého světa, ať už se jedná o malíře, herce, spisovatele nebo hudební umělce.

Tak už třicet let mapuje naši kulturní a společenskou scénu. Dosud uskutečnil dvacet samostatných výstav, vydal několik knih s medailony významných osobností. Kestnerovy portréty nevznikají nahodile, ale v ateliérech, v domácím prostředí portrétovaných osob. Najdeme mezi nimi takové osobnosti jako byl Jaroslav Seifert nebo Vladimír Komárek, herečka Jana Štěpánková, Václav Havel a mnoho dalších. Vznikla a dále tak vzniká jedinečná galerie těch, kteří obohatili a obohacují svým uměním náš každodenní život. Jedná se tak o cenné dokumenty.

Výstavu zahájí Hana Kofránková společně se studenty, Marií Štípkovou a Jiřím Suchým z Tábora.

Lenka Rancová, Praha 26. 4. 2010

Plakát k výstavě zde

Galerie Karla Samšiňáka opět uvítá své návštěvníky

Po dlouhé zimě jsme se dočkali slunečných jarních dnů a naši duši může opět potěšit pohled na rozkvétající stromy.

Nestačí-li vám však pohled na probouzející se přírodu ve vašem okolí, vypravte se zažít něco krásného do Sobotky. Kromě půvabů okolní krajiny Českého ráje zde totiž můžete zároveň znovu obdivovat mistry výtvarného umění v Šolcově statku.

Když se loni v říjnu zdejší Galerie Karla Samšiňáka ukládala k zimnímu spánku na celých šest měsíců, zdálo se, že bude trvat celou věčnost, než opět otevře svá „vrata“ svým návštěvníkům.  Ale najednou je tu duben a nová sezona již klepe na dveře. A co nám chystá?

Po květnové výstavě fotografických portrétů známých osobností ze světa kultury (Karel Kestner – Fotografie, vernisáž 1. 5. 2010 v 11 hodin dopoledne) přivítáme na Šolcově statku proslulého grafika Oldřicha Kulhánka, dožívajícího se v letošním roce významného životního jubilea.

Na tyto výstavy naváže první červencový týden festivalu Šrámkova Sobotka, v rámci kterého pořádá naše občanské sdružení Přátelé Šolcova statku ve spolupráci s přípravným výborem tohoto festivalu hned několik akcí. Kromě účasti na derniéře výstavy O. Kulhánka, vernisáži obměněné expozice Soch Petra Kavana v lapidáriu Galerie a vernisáži nové výstavy Máchovské motivy v drobné grafice se naši návštěvníci budou  moci zaposlouchat i do zpěvu moravského mužského sboru Beseda, který vystoupí v soboteckém kostele sv. Máří Magdalény a v zahradě Šrámkova domu v Sobotce.

V srpnu pro vás vystavíme ukázky z díla známého rytce Martina Srba.

Letošní sezonu by ve výstavní síni statku měla zakončit expozice malíře Viléma Plocka – brandýského rodáka, jenž by se v letošním roce dožil již sto pěti let.

Přátelé Šolcova statku doufají, že se návštěvníkům zalíbí nejen letošní výstavy, ale i tato nová webová prezentace statku i galerie.

Gabriela Haasová, Praha 18. 4. 2010

Výstavní sezona končí, ale Galerie K. Samšiňáka se již chystá na další rok

Po několika měsících výstav, vernisáží a dalších kulturních aktivit na Šolcově statku v Sobotce se toto přívětivé roubené stavení pomalu připravuje na zimní spánek. Výstavní síň ve statku i přilehlé lapidárium svým návštěvníkům na několik měsíců zavřou své brány. Není však třeba „zoufat“. S přicházejícím jarem oba výstavní prostory své návštěvníky opět uvítají.

Deinstalací poslední výstavy grafik činnost organizátorů zdaleka nekončí. Již nyní hledají a „nacházejí“, čím by návštěvníky galerie v dalším roce potěšili, zaujali a do Sobotky opakovaně přiváděli. Pokud chcete zůstat našim výstavním prostorám věrni nebo se je chystáte teprve objevit, můžete se v další sezóně pravděpodobně těšit na taková jména, jako je grafik Oldřich Kulhánek či fotograf Karel Kestner. Chceme nadále zůstat věrni našemu prvotnímu cíli, tj. dávat přednost výstavám grafiky, malby, soch a uměleckých fotografií. V lapidáriu bude díky velkému zájmu veřejnosti prodloužena po celou další sezónu výstava soch Petra Kavana.

Více vám však prozrazovat nebudeme, přijeďte napřesrok do Sobotky a přesvědčte se sami, že návštěva Šolcova statku za to opravdu stojí! Jestliže to chcete stihnout ještě letos, nezapomeňte však, že 30. října zavíráme.

Gabriela Haasová, Praha 21. 10. 2009 ( Nové noviny, č. 42, 30. 10. 2009, s. 8.)

Vernisáž výstavy Petra Minky

V neděli 26.července se v sobotecké Galerii Karla Samšiňáka odehrála v letošním roce již čtvrtá vernisáž. Výstavní síň renovovaného Šolcova statku hostí až do 4. září lepty, suché jehly a litografie výtvarníka Petra Minky.

Ve 13:30 po úvodní fanfáře pro dva pozouny krátce přítomné pozdravil majitel statku, dr. Jan Samšiňák. V úvodním slově představil p. Petr Kábrt dílo Petra Minky i svůj osobní vztah k němu.
Řada děl Petra Minky je věnována Praze – Hana Kofránková přednesla Praze rovněž věnovaný věnec sonetů Jaroslava Seiferta. Několik písní za varhanního doprovodu Antonína Brázdila pak přednesl Jiří Zahradník.

Jan Smolka, Praha, 27.7.2009

Fotografie z vernisáže 26. 7. 2009:

Petr Minka, Petr Kábrt, Hana Kofránková: JPG

Antonín Brázdil, Jiří Zahradník, H. Kofránková: JPG

Vernisáž 26.7.2009: JPG

Romantik vábený dálkami a tajemnem

Od festivalu Šrámkova Sobotka uplynulo sotva pár dní a někteří návštěvníci mají tedy ještě možná v živé paměti dvě úspěšné výstavy uskutečněné v Galerii Karla Samšiňáka v Šolcově statku v Sobotce. Sochy Petra Kavana ještě nějaký čas budou zdobit lapidárium, ale na následující neděli, 26. července připravuje občanské sdružení Přátelé Šolcova statku spolu s majitelem objektu Janem Samšiňákem další vernisáž. Tentokrát dostal v galerii prostor zástupce mladší generace současných výtvarníků – Petr Minka, rodák z Ústí nad Labem. Jeho doménou je grafika a knižní ilustrace. Romantik, kterého přitahují dálky a tajemnem opředené postavy rudolfínské Prahy, ať už vzpomeneme jen namátkou Tychona de Brahe, Arcimbolda, Kryštofa Haranta, rabbiho Loewa. Všechny portréty těchto zajímavých osobností umělec soustředil do cyklu sedmi suchých jehel. Od roku 1998 se věnuje tvorbě exlibris a opět jsou předmětem jeho tvorby osobnosti, tentokrát z naší historie a kulturního dědictví. V posledních letech se Petr Minka věnuje technice pastelu a olejomalbě. Okénkem do jeho tvorby je tak i nadcházející výstava v Galerii Karla Samšiňáka v Šolcově statku. Vernisáž se uskuteční už tuto neděli, 26. července ve 13:30 h a návštěvníci se mají na co těšit. Zahájení se ujme Petr Kábrt, s recitací vystoupí Hana Kofránková. Dále uslyšíme Collegium Musicum Český ráj, pěvce Jiřího Zahradníka za varhanního doprovodu Antonína Brázdila.

Lenka Rancová, Praha 21. 7. 2009

Plakát výstavy P. Minky: PDFJPG

Lapidárium v Šolcově statku navštívily děti ze sobotecké mateřské školy

Zdejší MŠ už několik let spolupracuje s časopisem Pastelka, kde se uveřejňují práce dětí, jak nám sdělila ředitelka školy Veronika Macounová. V Sobotce se sešly učitelky z MŠ, které jsou do spolupráce zapojeny, a zorganizovaly tvůrčí dílny. Součástí výtvarného vzdělávání dětí se tentokrát stala i návštěva lapidária Galerie Karla Samšiňáka v soboteckém Šolcově statku, kde děti měly příležitost obdivovat dílo Petra Kavana. Malé návštěvníky lapidária provedla výstavou členka sdružení Přátelé Šolcova statku Helena Ježková. U dětí vzbudily všeobecné nadšení zejména loutky.

Kdoví, možná bude některá z příštích výstav v Galerii K.S. určena právě těm nejmenším “výtvarným umělcům”.

Lenka Rancová, Sobotka 7. 7. 2009


Děti z MŠ v Sobotce

Ke Galerii Karla Samšiňáka přibylo nově zřízené lapidárium

V pořadí druhá zdařilá akce občanského sdružení Přátelé Šolcova statku opět přilákala značnou pozornost účastníků Šrámkovy Sobotky a dalších návštěvníků Sobotecka. Šolcův statek s Galerií Karla Samšiňáka se pomalu ale jistě stává důstojným stánkem prezentace současného výtvarného umění. Den po pokřtění galerie bylo ve zrekonstruované maštali otevřeno unikátní lapidárium. Nynější majitel a „hospodář“ na statku Jan Samšiňák respektoval poslední přání svého otce, aby ve stávajícím objektu bylo zřízeno lapidárium a ve statku byla nadále provozována za spolupráce s občanským sdružením – přáteli bývalého hospodáře – výstavní síň. Zcela mimořádné zázemí našly v lapidáriu objekty Petra Kavana, umělce, který propadl světu mýtů daleké Indie, duchu jejích tradic, umělce, který strávil v těchto vzdálených krajích celkem deset let. Návštěvník má tedy po dobu trvání této expozice možnost vrátit se s ním o 300 let zpět. O zdařilý průběh vernisáže a slavnostní atmosféru otevření lapidária se postarali Zámecké saxofonové kvarteto pana Žemličky a proslulí recitátoři. Zástupkyně sdružení Hana Kofránková vystoupila s básní Václava Šolce Písničkář a Bořivoj Navrátil s básní Jacquese Préverta Picasso na procházce. Na chvíli se díky iniciativě dalšího příznivce Přátel Šolcova statku Jiřího Hlobila navrátil prostřednictvím videozáznamu do „své“ galerie i ten, který stál u zrodu myšlenky založení lapidária – Karel Samšiňák. Členové, a zejména členky sdružení, zajistili jako obvykle malé občerstvení, které se stalo příjemnou tečkou za celou akcí.

Lenka Rancová, Sobotka 6. 7. 2009

Fotografie z vernisáže 6. 7. 2009:
Hana Kofránková, Zámecké sax.kvarteto: JPG
Bořivoj Navrátil: JPG
Vernisáž: JPG