Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

Archive for the ‘O Šolcově statku’ Category

Anežka Česká, Přemysl Otakar a ti druzí

V předposlední květnový den, prozářený sluncem, uvítal „statkář“ Jan Samšiňák na zahradě Šolcova statku v Sobotce účastníky vernisáže výstavy grafika Oldřicha Kulhánka. Ani volby do Poslanecké sněmovny neodradily asi padesátku návštěvníků v pořadí druhé letošní výstavy v Galerii Karla Samšiňáka, pořádané Občanským sdružením Přátelé Šolcova statku, od účasti na vernisáži.

Přítomní se stali svědky několika zastavení a setkání významných osobností české historie, kultury a vzdělanosti. Hana Kofránková společně s Alfredem Strejčkem představili Anežku Českou, Přemysla Otakara II., Otce vlasti, císaře Karla, Jana Amose Komenského, paní Boženu Němcovou, Františka Palackého, Emu Destinovou a TGM. Zvláštní? Nikoli. Všichni tito synové a dcery vlasti české jsou vyobrazeni na drobných grafikách, které se staly součástí našeho života. Ano, jedná se o bankovky, jejichž autorem je vystavující grafik Oldřich Kulhánek. Mnohé návštěvníky jistě zaujmou litografie mapující proměny lidského těla, ale mimořádnou pozornost si zaslouží drobné grafiky, jedinečně umělecky ztvárněné portréty světových i tuzemských osobností kultury a umění.

Účastníci vernisáže si odnášeli hned dvojí umělecký zážitek, především z výstavy samotné, ale i z vystoupení dvou umělců, kteří svým výkonem a hlavně volbou textů přítomné strhli. O to víc, že promluvy Karla IV. z jeho Moralit nebo moudrost a velikost slov Jana Amose Komenského z jeho Obecné porady o nápravě věcí lidských, či filozofické úvahy prezidenta Masaryka z Čapkových Hovorů s TGM jakoby byly vysloveny právě teď, právě dnes, právě ve chvíli, kdy všichni Češi rozhodovali o budoucnosti své země v parlamentních volbách. Zdá se, že aspoň pro tuto chvíli se Češi přihlásili k dědictví a odkazu velkých osobností svého národa.

Sám autor vystavovaných děl, grafik Oldřich Kulhánek bojoval s totalitní mocí a právě s jeho postojem jedinečně korespondují i slova Jana Amose Komenského: „Poslušnost z lásky je pevnější než poslušnost z nadvlády a strachu.“

Rozhodně stojí zato výstavu navštívit. Občanské sdružení Přátelé Šolcova statku společně s jeho majitelem Janem Samšiňákem, zvou do Galerie Karla Samšiňáka i na dernisáž, která by se měla uskutečnit i za účasti autora, 6. července v 15 hodin. Výstava je prodejní.

Lenka Rancová, Praha 30. 5. 2010 (jicinsky.denik.cz, 7. 6. 2010.)

Hana Kofránková a Alfred Strejček recitují na zápraží Šolcova statku

Výstava Oldřicha Kulhánka v Galerii Karla Samšiňáka

Osobnosti Karla Kestnera

Výstavní síň Galerie Karla Samšiňáka v Šolcově statku „navštívily“ významné osobnosti kulturního a společenského života. Proč „navštívily“ v uvozovkách? Hledí totiž na návštěvníky galerie z portrétních fotografií Karla Kestnera.

O uplynulém víkendu byla v galerii zahájena první výstava letošního cyklu, kterou uspořádalo naše občanské sdružení Přátelé Šolcova statku. Minimálně padesátce návštěvníků vernisáže přálo i počasí. Zahájení výstavy se tak mohlo, za účasti autora fotografií, uskutečnit v zahradě Šolcova statku.

Po přivítání přítomných a úvodním proslovu kurátora výstavy Ivana Kozla vystoupila se svými studenty absolventského ročníku DAMU Marií Štípkovou a Jiří Suchým, Hana Kofránková. K této příležitosti zvolila zkušená režisérka ukázky z knihy Ludvíka Aškenazyho Černá bedýnka, a tak se jí podařilo získat si mimořádnou přízeň publika. Černá bedýnka – vlastně dnes už historický fotopřístroj, v případě Ludvíka Aškenazyho však obsahující texty, řadu obyčejných lidských příběhů v kostce. Dnešní mladá generace ani neví, co pro mladou generaci šedesátých let tento autor, navěky zakázaný komunistickým režimem, znamenal. Oba budoucí činoherci k interpretaci přistoupili kreativně a s plným pochopením textu, který je nadčasový a také spolu se svou učitelkou za to sklidili zasloužený úspěch.

Vlastní prohlídka fotografií v galerii se stala intimním setkáním návštěvníků, jen namátkou, s Jaroslavem Seifertem, Bohumilem Hrabalem, Janou Štěpánkovou, Miroslavem Horníčkem, Jiřím Suchým, Olbramem Zoubkem a mnoha dalšími osobnostmi. Převážně černobílé portréty Karla Kestnera vypovídají mnohé o těch, které jsme milovali, milujeme a obdivujeme i nadále a není bez zajímavosti, že možná polovina tváří hledících ze stěn galerie, osobně navštívila v minulosti Šolcův statek, mnozí zde v galerii vystavovali svá umělecká díla.

První výstava letošního cyklu v Galerii Karla Samšiňáka je jednoduše krásná a rozhodně stojí zato si udělat výlet do Sobotky a výstavu navštívit. Nejen, že návštěvníka potěší tváře osob známých, ale vnitřní harmonií jej naplní i samotné prostředí roubeného stavení, tak typického pro lidovou architekturu Českého ráje.

Výstava portrétních fotografií Karla Kestnera potrvá do 28. května, kdy fotografie od 29. května vystřídá grafika Oldřicha Kulhánka.

Lenka Rancová, Praha 2. 5. 2010 (Jičínský deník, č. 107, 10. 5. 2010, s. 8.)

L. Aškenazy v podání Hany Kofránkové na zápraží Šolcova statku

Vernisáž K. Kestnera 1. května 2010

Vernisáž Karla Kestnera

Občanské sdružení Přátelé Šolcova statku zahajuje cyklus výstav roku 2010 vernisáží fotografií Karla Kestnera, která se uskuteční 1. května v 11 hodin v Galerii Karla Samšiňáka v Sobotce.

Fotograf, jehož jméno není veřejnosti běžně známé, přestože se většina z nás s jeho fotografiemi setkala nebo stále setkává, se věnuje portrétní fotografii, a to ne ledajaké. Zachycuje svým objektivem osobnosti z uměleckého světa, ať už se jedná o malíře, herce, spisovatele nebo hudební umělce.

Tak už třicet let mapuje naši kulturní a společenskou scénu. Dosud uskutečnil dvacet samostatných výstav, vydal několik knih s medailony významných osobností. Kestnerovy portréty nevznikají nahodile, ale v ateliérech, v domácím prostředí portrétovaných osob. Najdeme mezi nimi takové osobnosti jako byl Jaroslav Seifert nebo Vladimír Komárek, herečka Jana Štěpánková, Václav Havel a mnoho dalších. Vznikla a dále tak vzniká jedinečná galerie těch, kteří obohatili a obohacují svým uměním náš každodenní život. Jedná se tak o cenné dokumenty.

Výstavu zahájí Hana Kofránková společně se studenty, Marií Štípkovou a Jiřím Suchým z Tábora.

Lenka Rancová, Praha 26. 4. 2010

Plakát k výstavě zde

Galerie Karla Samšiňáka opět uvítá své návštěvníky

Po dlouhé zimě jsme se dočkali slunečných jarních dnů a naši duši může opět potěšit pohled na rozkvétající stromy.

Nestačí-li vám však pohled na probouzející se přírodu ve vašem okolí, vypravte se zažít něco krásného do Sobotky. Kromě půvabů okolní krajiny Českého ráje zde totiž můžete zároveň znovu obdivovat mistry výtvarného umění v Šolcově statku.

Když se loni v říjnu zdejší Galerie Karla Samšiňáka ukládala k zimnímu spánku na celých šest měsíců, zdálo se, že bude trvat celou věčnost, než opět otevře svá „vrata“ svým návštěvníkům.  Ale najednou je tu duben a nová sezona již klepe na dveře. A co nám chystá?

Po květnové výstavě fotografických portrétů známých osobností ze světa kultury (Karel Kestner – Fotografie, vernisáž 1. 5. 2010 v 11 hodin dopoledne) přivítáme na Šolcově statku proslulého grafika Oldřicha Kulhánka, dožívajícího se v letošním roce významného životního jubilea.

Na tyto výstavy naváže první červencový týden festivalu Šrámkova Sobotka, v rámci kterého pořádá naše občanské sdružení Přátelé Šolcova statku ve spolupráci s přípravným výborem tohoto festivalu hned několik akcí. Kromě účasti na derniéře výstavy O. Kulhánka, vernisáži obměněné expozice Soch Petra Kavana v lapidáriu Galerie a vernisáži nové výstavy Máchovské motivy v drobné grafice se naši návštěvníci budou  moci zaposlouchat i do zpěvu moravského mužského sboru Beseda, který vystoupí v soboteckém kostele sv. Máří Magdalény a v zahradě Šrámkova domu v Sobotce.

V srpnu pro vás vystavíme ukázky z díla známého rytce Martina Srba.

Letošní sezonu by ve výstavní síni statku měla zakončit expozice malíře Viléma Plocka – brandýského rodáka, jenž by se v letošním roce dožil již sto pěti let.

Přátelé Šolcova statku doufají, že se návštěvníkům zalíbí nejen letošní výstavy, ale i tato nová webová prezentace statku i galerie.

Gabriela Haasová, Praha 18. 4. 2010

Výstavní sezona končí, ale Galerie K. Samšiňáka se již chystá na další rok

Po několika měsících výstav, vernisáží a dalších kulturních aktivit na Šolcově statku v Sobotce se toto přívětivé roubené stavení pomalu připravuje na zimní spánek. Výstavní síň ve statku i přilehlé lapidárium svým návštěvníkům na několik měsíců zavřou své brány. Není však třeba „zoufat“. S přicházejícím jarem oba výstavní prostory své návštěvníky opět uvítají.

Deinstalací poslední výstavy grafik činnost organizátorů zdaleka nekončí. Již nyní hledají a „nacházejí“, čím by návštěvníky galerie v dalším roce potěšili, zaujali a do Sobotky opakovaně přiváděli. Pokud chcete zůstat našim výstavním prostorám věrni nebo se je chystáte teprve objevit, můžete se v další sezóně pravděpodobně těšit na taková jména, jako je grafik Oldřich Kulhánek či fotograf Karel Kestner. Chceme nadále zůstat věrni našemu prvotnímu cíli, tj. dávat přednost výstavám grafiky, malby, soch a uměleckých fotografií. V lapidáriu bude díky velkému zájmu veřejnosti prodloužena po celou další sezónu výstava soch Petra Kavana.

Více vám však prozrazovat nebudeme, přijeďte napřesrok do Sobotky a přesvědčte se sami, že návštěva Šolcova statku za to opravdu stojí! Jestliže to chcete stihnout ještě letos, nezapomeňte však, že 30. října zavíráme.

Gabriela Haasová, Praha 21. 10. 2009 ( Nové noviny, č. 42, 30. 10. 2009, s. 8.)

Šolcův statek je centrem kultury a hostí výstavy

Sobotka – Galerie Karla Samšiňáka – Šolcův statek v Sobotce na Jičínsku pořádá výstavu, na níž svou grafiku a exlibris představuje Petr Minka.

Výtvarník se narodil v Ústí nad Labem v roce 1961. Nejprve se vyučil rytcem a poté studoval na Střední umělecké škole Václava Hollara v Praze. Už během studia se zaměřil na grafiku a knižní ilustrace. V letech 1992 až 1993 vyšly knihy, k nimž vytvořil ilustrace a přebal – Kiplingův Mauglí, Wellsův Stroj času a Ostrov doktora Moreaua. Minkovu romantickou povahu od dětství přitahuje historie a dobrodružství objevných cest. V roce 1994 se začal věnovat samostatné grafické práci ve svém ateliéru. Vytvořil cyklus sedmi suchých jehel Osobnosti rudolfinské doby. V jeho díle najdeme rovněž pamětní grafické listy měst, například pro Prahu, Telč, Luhačovice, Lomnici nad Popelkou, České Budějovice aj. V poslední době se Petr Minka věnuje pastelům a olejomalbám. Jeho dílo je součástí četných soukromých a veřejných sbírek doma i v zahraničí. Umělec žije a tvoří střídavě v Praze a ve Štětí na Litoměřicku.

Šolcův statek postavil roku v roce 1811 na tehdejším předměstí Sobotky rolník Josef Šolc. Významným zdejším rodákem byl český básník Václav Šolc (1838 až 1871). O bohatý výtvarný život na Šolcově statku se od 70. let 20. století zasloužil RNDr. Karel Samšiňák, CSc. V roce 2005 vzniklo občanské sdružení Přátelé Šolcova statku, jehož hlavním posláním je snaha o rekonstrukci a udržování dobrého stavu tohoto památkového objektu a především pokračování tradice využívání statku ke kulturním účelům.

Výstavu Petra Minky, která potrvá do 4. září, na požádání zpřístupní Bázlerovi, Šolcova ul. čp. 262 (sousední dům).

Více: zde nebo na adresách www.solcuvstatek.cz, www.minkapetr.webnode.cz.

redakce, Hradecký deník, 29. 7. 2009

Vernisáž výstavy Petra Minky

V neděli 26.července se v sobotecké Galerii Karla Samšiňáka odehrála v letošním roce již čtvrtá vernisáž. Výstavní síň renovovaného Šolcova statku hostí až do 4. září lepty, suché jehly a litografie výtvarníka Petra Minky.

Ve 13:30 po úvodní fanfáře pro dva pozouny krátce přítomné pozdravil majitel statku, dr. Jan Samšiňák. V úvodním slově představil p. Petr Kábrt dílo Petra Minky i svůj osobní vztah k němu.
Řada děl Petra Minky je věnována Praze – Hana Kofránková přednesla Praze rovněž věnovaný věnec sonetů Jaroslava Seiferta. Několik písní za varhanního doprovodu Antonína Brázdila pak přednesl Jiří Zahradník.

Jan Smolka, Praha, 27.7.2009

Fotografie z vernisáže 26. 7. 2009:

Petr Minka, Petr Kábrt, Hana Kofránková: JPG

Antonín Brázdil, Jiří Zahradník, H. Kofránková: JPG

Vernisáž 26.7.2009: JPG

Romantik vábený dálkami a tajemnem

Od festivalu Šrámkova Sobotka uplynulo sotva pár dní a někteří návštěvníci mají tedy ještě možná v živé paměti dvě úspěšné výstavy uskutečněné v Galerii Karla Samšiňáka v Šolcově statku v Sobotce. Sochy Petra Kavana ještě nějaký čas budou zdobit lapidárium, ale na následující neděli, 26. července připravuje občanské sdružení Přátelé Šolcova statku spolu s majitelem objektu Janem Samšiňákem další vernisáž. Tentokrát dostal v galerii prostor zástupce mladší generace současných výtvarníků – Petr Minka, rodák z Ústí nad Labem. Jeho doménou je grafika a knižní ilustrace. Romantik, kterého přitahují dálky a tajemnem opředené postavy rudolfínské Prahy, ať už vzpomeneme jen namátkou Tychona de Brahe, Arcimbolda, Kryštofa Haranta, rabbiho Loewa. Všechny portréty těchto zajímavých osobností umělec soustředil do cyklu sedmi suchých jehel. Od roku 1998 se věnuje tvorbě exlibris a opět jsou předmětem jeho tvorby osobnosti, tentokrát z naší historie a kulturního dědictví. V posledních letech se Petr Minka věnuje technice pastelu a olejomalbě. Okénkem do jeho tvorby je tak i nadcházející výstava v Galerii Karla Samšiňáka v Šolcově statku. Vernisáž se uskuteční už tuto neděli, 26. července ve 13:30 h a návštěvníci se mají na co těšit. Zahájení se ujme Petr Kábrt, s recitací vystoupí Hana Kofránková. Dále uslyšíme Collegium Musicum Český ráj, pěvce Jiřího Zahradníka za varhanního doprovodu Antonína Brázdila.

Lenka Rancová, Praha 21. 7. 2009

Plakát výstavy P. Minky: PDFJPG

Syn Jan vzdal hold svému otci Karlu Samšiňákovi

V rámci letošní 53.Šrámkovy Sobotky byla otevřena galerie pojmenovaná po věhlasném vědci a milovníku kumštu a dobrých lidí, který v původním rodném domě básníka Václava Šolce žil a pracoval, Karlu Samšiňákovi.

Sobotka – V neděli byla slavnostně zahájena již třiapadesátá Šrámkova Sobotka, festival věnovaný jazyku, literatuře a hlavně novým mediím. V týdenním programu je nejen řada přednášek, seminářů, tvůrčích dílen, ale i představení pro nejširší veřejnost. Letos došlo v nedělním odpoledni k neopakovatelné události, v níž někteří pesimisté ani nevěřili.

Před třemi roky, ještě za života svého otce Karla, se Jan Samšiňák rozhodl, že rodnou roubenku básníka Václava Šolce, která desítky let poskytovala azyl skupině tvůrčích osobností naší kultury, zrekonstruuje. Nedávno autor tohoto článku dostal dopis, v němž stálo: „Možná si ještě vzpomenete, jak jsme spolu a ještě s mým otcem v létě roku 2006 stáli před poněkud zchátralým Šolcovým statkem v Sobotce a mluvili o jeho připravované rekonstrukci. Vytkl jsem si tehdy cíl dokončit obnovu objektu do roku 2011, kdy uplyne 200 let od jeho založení. Dnes Vám mohu s uspokojením oznámit, že v pátek 5. června t.r. odchodem posledního řemeslníka opravy úspěšně skončily. Neomezily se jen na ústřední roubenou budovu, ale v jejich rámci se kompletně zrekonstruovala i přilehlá maštal. Ta byla na základě otcova přání , které vyslovil těsně před svým loňským úmrtím, adaptována na lapidárium. Slavnostně se otevře 6. července jako součást programu Šrámkovy Sobotky. Veřejnosti se tu představí sochy Petra Kavana. Stávající výstavní síň v přízemí statku letos v plném rozsahu obnovila svou zavedenou kulturní činnost, tudíž se tu každoročně vystřídají čtyři výtvarníci (letos Zdeněk Mrkáček – výstava právě probíhá, Stanislava a Jan Kavanovi, Petr Minka a Daniela Havlíčková). Síň navíc ponese jméno mého otce, který tu v roce 1974 výstavní tradici zahájil. Jedinou vadou na kráse je, že se táta dokončení obnovy nedožil.“ Jan svůj slib dodržel a jeho otec může být tam někde nahoře na svého syna pyšný.

Radovan Sál, Jičínský deník, č. 156, 7. 7. 2009, s. 1

Lapidárium v Šolcově statku navštívily děti ze sobotecké mateřské školy

Zdejší MŠ už několik let spolupracuje s časopisem Pastelka, kde se uveřejňují práce dětí, jak nám sdělila ředitelka školy Veronika Macounová. V Sobotce se sešly učitelky z MŠ, které jsou do spolupráce zapojeny, a zorganizovaly tvůrčí dílny. Součástí výtvarného vzdělávání dětí se tentokrát stala i návštěva lapidária Galerie Karla Samšiňáka v soboteckém Šolcově statku, kde děti měly příležitost obdivovat dílo Petra Kavana. Malé návštěvníky lapidária provedla výstavou členka sdružení Přátelé Šolcova statku Helena Ježková. U dětí vzbudily všeobecné nadšení zejména loutky.

Kdoví, možná bude některá z příštích výstav v Galerii K.S. určena právě těm nejmenším “výtvarným umělcům”.

Lenka Rancová, Sobotka 7. 7. 2009


Děti z MŠ v Sobotce