RNDr. Zdeněk Mrkáček
(* 11. 4. 1956)

Od roku 1984 provedl zatím na 800 přednášek o Českém ráji především pro děti, ale i dospělé návštěvníky a obyvatele regionu. Český ráj při nich prezentuje jako nedělitelný celek s unikátním propojením přírodních a památkových výtvorů, jako součást přírodního a kulturního bohatství naší vlasti a věčnou inspiraci pro mnoho osobností, pro nás všechny.

V roce 1994 se stal jedním z hlavních iniciátorů obnovy vlastivědného sborníku „Od Ještěda k Troskám“, který v minulosti vycházel hlavně v době první republiky. Sborník je dnes opět uznávaným a v naší republice ojedinělým periodikem, které mimo jiné významně přispívá k udržení velkých kulturních tradic Českého ráje a Podještědí a k posílení propojení minulosti s přítomností. Je členem jeho redakční rady a jednatelem občanského sdružení „Paměť Českého ráje a Podještědí“ se sídlem v Turnově, které sborník vydává.

Kromě autorství či spoluautorství desítek populárně naučných článků, scénářů výstav, naučných filmů či rozhlasových reportáží je autorem dosud tří knih (Příroda v Českém ráji, Ptáci Českého ráje, Duše Českého ráje), které jsou historicky prvními svého druhu v regionu a spoluautorem dalších 6 knih. Některé z uvedených titulů díky svým cizojazyčným verzím prezentují Český ráj v řadě států Evropy, Severní i Jižní Ameriky, v Austrálii i jinde.

Jako člen České společnosti ornitologické se již od mládí zajímá také o hlasy ptáků, které sám nahrává. V Turnově začal od roku 1992 jako jeden z prvních v České republice organizovat a vést kromě Světového festivalu ptáků také „Vítání ptačího zpěvu“. V posledních letech tuto akci realizuje celkem na čtyřech místech Českého ráje. Vlastní nahrávky a CD využívá při přednáškách také pro slabozraké posluchače.

Jako fotograf, který tráví převážnou většinu času v Českém ráji, déle jak 25 let systematicky fotografuje živou i neživou přírodu a krajinu Českého ráje. Od roku 2003 samostatně vystavuje fotografie krajiny, rostlin a živočichů. Dosud uskutečnil 25 výstav a to nejen v Turnově a v dalších městech regionu, ale i v Polsku (Jawor) a na půdě Senátu České republiky ve Valdštejnském paláci v Praze.

Je příznivcem klasické hudby a od roku 1999 je členem jednoho z nejstarších pěveckých sborů u nás – pěveckého sboru Antonín Dvořák v Turnově. V rámci svých dalších aktivit je jako amatér vícenásobným účastníkem silničního běhu Běchovice a účastníkem závodu Hruštice. Ve spolupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka v Turnově, Městským úřadem v Turnově, školami, hromadnými sdělovacími prostředky a dalšími se od roku 1982 podílí svou různorodou činností na kulturním a společenském životě Turnova a Českého ráje.

Výstava na Šolcově statku ponese název „Duše Českého ráje“ a přiblíží návštěvníkům hlavně naše sousedy z říše živočichů a rostlin, ale i krajinu Českého ráje s nejstarší chráněnou krajinnou oblastí v naší republice. V rámci výstavy bude zájemcům k dispozici stejnojmenná publikace.

(doslovné znění tohoto textu poskytl občanskému sdružení Zdeněk Mrkáček)