Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

Archive for the ‘2008’ Category

Kulturní památka dostává nové obrysy

Praha/Sobotka. Kulturní památka Šolcův statek v Sobotce po létech stagnace prochází masivní rekonstrukcí. Tato nemovitá památka se každoročně v době konání festivalu Šrámkova Sobotka tradičně stává jedním z center kulturního a společenského dění. Na její obnovu byly vynaloženy již nemalé finanční prostředky. Zásluhu na zdárné rekonstrukci má především majitel nemovitosti Jan Samšiňák. Svým dílem přispěli i členové občanského sdružení Přátelé Šolcova statku, kteří se rekrutují z účastníků šrámkovského festivalu.

Záchrana Šolcova statku přerostla rámec regionu. Schůzí sdružení se účastní členové ze Sobotky, Jičína, Hradce Králové, Plzně, Prahy a Opavy.

Poslední členská schůze se uskutečnila v Praze 6. prosince letošního roku za účasti majitele nemovitosti. Členové byli informováni o postupu prací na rekonstrukci, grantové politice sdružení, rozvržení brigádní činnosti v objektu na rok 2009. V roce 2009 počítá sdružení s realizací čtyř výstav. K vidění budou fotografie, grafiky, obrazy a portréty známých osobností. V plánu je také slavnostní otevření Síně Karla Samšiňáka, osobnosti v regionu na tolik známé, že není ani třeba blíže připomínat jeho nemalé zásluhy o rozvoj kultury a krajiny na Sobotecku, Jičínsku, i v samotné Sobotce.

O postupu prací na rekonstrukci a kulturní činnosti na statku bude občanské sdružení veřejnost pravidelně informovat. Zájemce sdružení odkazuje též na své webové stránky www.solcuvstatek.cz.

Lenka Rancová, Nové noviny, Jičín, prosinec 2008