Dílo Karla Hynka Máchy inspirovalo mnoho českých výtvarníků, řadu jmen významných českých výtvarných umělců si naopak spojujeme s ilustracemi Máchových děl, avšak méně víme o užité grafice (novoročenkách a exlibris), kterou si zadavatelé, většinou sběratelé, objednávali u svých oblíbených autorů.

Co si můžeme představit pod máchovskými motivy? Jsou to zejména místa spojená s putováním K. H. Máchy, zříceniny v oblasti Českého středohoří a Českého ráje, dále pak stěžejní motivy Máchových děl – motivy lásky a smrti.

Jedním z prvních exlibris s máchovským motivem je v moderní české grafice exlibris pro dr. Krčmu od Cyrila Boudy, dřevoryt s motivem muže u stromu z dvacátých let dvacátého století. V období před druhou světovou válkou a zejména za Protektorátu si mnoho sběratelů od našich umělců objednalo exlibris nebo novoročenku s máchovským motivem, zřejmě tím vyjadřovali své národní uvědomění.

Výstava, kterou představujeme, je výběrem z tvorby českých výtvarníků, kteří máchovské motivy ztvárňují na malé ploše grafického lístku. Spatříte mezi nimi díla Cyrila Boudy (1901–1984), Jiřího Boudy (1934), Jaroslava Lukavského (1924–1984), Josefa Kábrta (1920–1989), Vladimíra Komárka (1922–2002) a dalších.

Kromě drobné, užité grafiky jsou prezentována některá grafická díla z oblasti volné grafiky a kresby, např. od Cyrila Boudy.


Ivan Kozel

Jindřich Mahelka (1919–1990): exlibris pro F. Schmidta, dřevoryt 1943

I