Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

Archive for the ‘Šrámkova Sobotka’ Category

Grafiky Adolfa Borna

Ve čtvrtek 9. července ve 13:30 byla na Šolcově statku za hojné účasti obecenstva zahájena výstava grafik Adolfa Borna. O Adolfu Bornovi promluvila Dr. Blanka Stehlíková. Přemysl Rut s Markétou Potužákovou přečetli pohádku Zkapalněná princezna, kterou Adolf Born ilustroval, aniž by ji četl -- ta grafika je na výstavě hned vedle malované skříně.  
Přečtěte si víc »

Světlušky Hany Voříškové

Výstava obrazů a knížek Hany Voříškové na Šolcově statku byla zakončena ve 22 hodin v městském parku večerní chvilkou poezie Světlušky. Byly to básně soumraku, tmy, měsíce, hvězd, světlušek, rozjímání a toužení v čase mezi západem a východem slunce. Prakticky to bylo provedeno jako asi 50 lampionů rozvěšených po celém parku a na nich básně různých básníků (mj. i Hany Voříškové). 
Přečtěte si víc »

Poetický slovník v příkladech

Kniha Přemysla Ruta Menší poetický slovník v příkladech je souborem klasických definic, z nichž každá je doplněna vlastním autorovým vtipným příkladem. Četba z této knížky byla doplněna parodickými variacemi na téma lidových písní Utíkej Káčo, utíkej a Šla Nanynka do zelí. Účinkoval Přemysl Rut a Markéta Potužáková.  
Přečtěte si víc »

Nemalujte čerta na zeď

V úterý 7. července 2015 od 13:30 proběhlo na zahradě Šolcova statku poetické pásmo Nemalujte čerta na zeď z textů Jiřího Žáčka. Recitoval Jiří Hlobil a Studio Šrámkova domu. 
Přečtěte si víc »

Milostná lyrika Václava Šolce v tónech saxofonů

V pondělí 6. července 2015 se na Šolcově statku konal pořad Milostná lyrika Václava Šolce v tónech saxofonů. Pořad připravil a úvodní slovo pronesl Josef Jindra, Šolcovy milostné básně recitovali Adam Hošek a Josef Horáček, hudbou doprovodilo Zámecké saxofonové kvarteto Josefa Žemličky.  
Přečtěte si víc »

Plastiky Heleny Samohelové

V neděli 5. července 2015 ve 13 hodin za ukrutného vedra byla zahájena výstava keramických plastik Heleny Samohelové. 
Přečtěte si víc »

Kurt Gebauer — Lapidárně

V pátek 4. července byla v Lapidáriu Šolcova statku otevřena výstava Kurta Gebauera. O vystavených objektech a o okolnostech jejich vzniku promluvil sám autor. Hudební doprovod obstarali pánové Josef Žemlička (tenorsaxofon) a Bohuslav Lédl (klávesy).  
Přečtěte si víc »

Pocta panu Hrabalovi

Při příležitosti letošníh stého výročí narození Bohumila Hrabala připravil Jiří Hlobil komponovaný pořad.  
Přečtěte si víc »

Radostné dny Jany Vackové

1. července 2014 byla zahájena výstava grafik, kreseb a koláží Jany Vackové nazvaná Radostné dny. 
Přečtěte si víc »

Písničky pro hlavy sádrový

Adam Rut, Matěj Křístek a členové Dismanova rozhlasového dětského sboru na zahradě Šolcova statku zpívali a recitovali písničky a básničky Karla Kryla. 
Přečtěte si víc »