Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

Světlušky Hany Voříškové

Výstava obrazů a knížek Hany Voříškové na Šolcově statku byla zakončena ve 22 hodin v městském parku večerní chvilkou poezie Světlušky. Byly to básně soumraku, tmy, měsíce, hvězd, světlušek, rozjímání a toužení v čase mezi západem a východem slunce.

Prakticky to bylo provedeno jako asi 50 lampionů rozvěšených po celém parku a na nich básně různých básníků (mj. i Hany Voříškové). Paralelně v témže parku probíhal pořad Společnost mrtvých básníků.

Leave a Reply