Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

Výstavy na statku v době festivalu Šrámkova Sobotka

[Jičínský deník] O víkendu startuje tradiční festival českého jazyka a literatury Šrámkova Sobotka. Program nabízí přednášky, divadelní a hudební vystoupení a zároveň hned dvě výstavy výtvarného umění.

V Galerii Karla Samšiňáka bude 1. července ve 14 hodin zahájena výstava plzeňské výtvarnice Jany Vackové, absolventky Pedagogické fakulty v Plzni.Stěžejní jsou její díla z oblasti volné grafiky, litografie a malby. Neméně významná je ale též její činnost ilustrátorská, a sice v oblasti učebnic pro základní a střední školy a víceletá gymnázia. V současné době působí jako pedagožka na Základní umělecké škole v Plzni. Výstava seznámí návštěvníky s její tvorbou malířskou a grafickou. Na vernisáži bude autorka osobně přítomna. O její tvorbě promluví Jiří Hlobil, hudební doprovod obstará Petr Vacek.

V lapidáriu Šolcova statku bude zahájena expozice soch Kurta Gebauera,známého především z jeho tvorby ve veřejném prostoru. Zmíněný umělec dnes již právem patří k nejvýznamnějším osobnostem výtvarného umění u nás i v zahraničí.Jeho provokující figury v pohybu, ženy, trpaslíci apod. můžeme potkat kdekoli v centru města, či parku.Jeho tvorbu charakterizuje jednoduchá forma, nápad.
Kurt Gebauer je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, ale na jeho objektech je patrná i řemeslná průprava, kterou získal na Střední kamenické škole v Hořicích. Mimochodem je i autorem známých zrcátek cen Týtý.

Vernisáž výstavy se uskuteční 4. července ve 13 hodin v zahradě Šolcova statku. Úvodní slovo přednese sám autor, na tenor saxofon zahraje Josef Žemlička za klavírního doprovodu Bohouše Lédla. Výstavu pořádá Jan Samšiňák a v lapidáriu potrvá do 21. června 2015.O historii Šolcova statku a výstavní činnosti více na www.solcuvstatek.cz.

Lenka Rancová

Leave a Reply