Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

Sobotečtí včelaři mají svátek

Včely včelařům přináší radost a užitek, ostatním lidem zdraví a krásu, a tak si jich po mnohé generace lidé vážili. Nejstarší dochovaná svědectví o odebírání medu včelám sahají do dvanácti tisíc let před naším letopočtem. Jsou známy ze skalních kreseb objevených ve Španělsku. Staří Egypťané získávali med a vosk od včel od čtvrtého tisíciletí před naším letopočtem. V Sobotce už včely chovají sto deset let.

První letošní výstava v Galerii Karla Samšiňáka prvního května pootevírá dveře do podivuhodného světa včel. Už v polovině devatenáctého století se datují počátky včelařství na Mladoboleslavsku. Jako první se začal chovem včel zabývat Hospodářský spolek kraje boleslavského založený hrabětem Thurn-Taxisem. V Sobotce pak byl založen samostatný spolek včelařský devátého června 1901. Mezi sobotecké včelaře patřili – zakladatel Antonín Sakař, po něm pak J. V. Šolc a Josef Fejfar. Za zmínku rozhodně stojí, že ve válečných letech uhynulo mnoho včel, což způsobila roztočíková nákaza proti níž nebylo léku. Za dalších čtyřicet let se objevila další choroba – varoa jacobsoni, zavlečená z jihovýchodní Asie přes Dálný východ až do Bulharska, kde byl parazit objeven RNDr. Karlem Samšiňákem, soboteckým rodákem, jehož jméno dnes nese zmíněná galerie. Letos tedy sobotecký spolek včelařů slaví stodesáté narozeniny a v současné době má okolo devadesáti členů. Takové výročí nelze přejít bez povšimnutí, a proto letošní první výstava v Šolcově statku je věnována právě včelám a včelařům. K vidění budou původní staré úly zvané kláty, medomety, ale i včelařské náčiní a vybavení včelaře a jistě pozoruhodný bude i skleněný úl vystavený na zahradě Šolcova statku. Celá expozice včelařství bude doplněna historickými dokumenty z činnosti spolku a grafickými díly významných českých umělců, kteří věnovali ve svých dílkách pozornost nejen včelám, ale hmyzu všeobecně. Takže se návštěvník může těšit na ukázky z děl rodiny Boudů, Františka Koblihy, Ludmily Jiřincové nebo Václava Sivka.

Vernisáž výstavy se uskuteční prvního května v 9 hodin na zahradě Šolcova statku. Úvod obstará žák Základní umělecké školy v Sobotce Jaroslav Noll solem na trumpetu, přítomné přivítá majitel objektu a poté se ujme slova kurátor výstavy Ivan Kozel. Následovat budou lidové písně v podání smíšeného pěveckého sboru Bendl-Stojmír, recitace v podání dětí ze Studia Šrámkova domu a závěr bude opět patřit pěveckému sboru. Všichni místní i přespolní jsou srdečně zváni. Závěrem – kdybychom jen z poloviny dokázali být tak pilní jako včelky, byl by tady ráj na zemi.

Lenka Rancová, Praha 15. 4. 2011

Leave a Reply