Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

Šolcův statek letos oslaví dvě stě let

Sobotka – Ve výtečné kondici, vystavený nepřetržité láskyplné péči majitelů a jejich nejbližších spolupracovníků, se v tomto roce dožívá 200 let stařec v kraji dobře známý, totiž rodný dům Václava Šolce v Sobotce.

Poněvadž se k oslavencům nechodí s prázdnou, hned zjara se dočká nejednoho dárku. Ochrannými nátěry se napustí jeho šindelová střecha a ty vnější trámy, které jsou ve zvýšené míře vystaveny povětrnosti; insekticidy se ošetří dřevo, ohrožené nenasytnou chalupožravou faunou. Pavlač se podepře podstávkami, jejichž vzhled a umístění známe jen z historických fotografií.

Až v polovině července opravy skončí, návštěvníky jistě zaujme zejména restaurovaná záklopa v jižním štítu, zdobená nápisem ze dne dokončení stavby (5. září 1811), dnes již téměř nečitelným.

Přímo pod toto záklopové prkno se zároveň vrátí obrázek svatého Floriána, který zde kdysi býval a z něhož se zachoval jen napůl shnilý rámeček.

Při této příležitosti je načase vyvrátit hojně tradované fámy. O dům se rozhodně nestará občanské sdružení Přátelé Šolcova statku. To se totiž krátce po svém založení r. 2005 předvedlo jako schopný pořadatel většiny výstav, péči o nemovitost však nezvládalo. Proto nedávno skončená rekonstrukce celého areálu a následná údržba plně spočinula na jeho soukromých majitelích, kterým v jejich úsilí pomáhá tým specialistů z řad stavitelů, řemeslníků, památkářů, restaurátorů a dalších zkušených profesionálů.

Jinou účinnou formu ošetřování význačných kulturních památek si lze stěží představit.
Až po zahájení letošní sezóny 1. května navštívíte některou z výstav v Šolcově statku, omluvte lešení, které na severní a jižní straně zakryje i mírný nepořádek, jejž s sebou stavební práce jistě přinesou. Právě toto krátkodobé zohyzdění domu je nezbytné, aby se ve zdraví dožil i dalších jubileí.

Jan Samšiňák, hospodář na Šolcově statku, Jičínský deník, 2.3.2011

2 Responses to “Šolcův statek letos oslaví dvě stě let”

 • Šolc says:

  Kdopak mi to tam chce na léto a na festival dát lešení!
  Václav Š.

 • Jan Samšiňák says:

  Václave,
  můžu Ti tak říkat?, Tys byl, mně se zdá, vždycky lehkomyslný bohém, který nedbal dědictví po předcích. Ale aspoň si vzpomeň, jak hospodařil Tvůj děd a tatík. Všechny práce na polnostech i domě se dělaly přesně ve chvíli, kdy nadešel jejich čas a ne až když to dovolil cestovní ruch, kulturní kvas a společenský rej.
  Přesto jsem rád, že ses mi konečně ozval. Vždyť už jsem od Tebe 139 let neviděl ani řádku.
  Tvůj Honza

Leave a Reply