Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

Letošní Šrámkova Sobotka je minulostí

[Jičínský deník]
Festival českého jazyka a literatury vstoupil letos do 57. ročníku. Organizátoři se inspirovali dvojím výročím spisovatele Jaroslava Haška, od jehož narození uplynulo 130 let a od úmrtí let 90.Tématem se tak stal Humor v české literatuře. Na slavnostním zahájení vystoupil vzácný host,
švejkolog a znalec Haškova díla, Radko Pytlík.

Tradičně nebyla nouze o zajímavé a inspirující kulturní zážitky,odborné přednášky.Velký zájem letos zaznamenal doprovodný program kulturních akcí na Šolcově statku. Hned v neděli,30. června v odpoledních hodinách, se zahrada statku zcela zaplnila návštěvníky. Unikátní výstavu soch v unikátním prostředí lapidária zahajoval sám jejich tvůrce, sochař Olbram Zoubek.Výstava se uskutečnila z iniciativy pana Jana Samšiňáka a díky jeho „drzosti“ (oslovit Olbrama Zoubka), jak sám svou iniciativu nazval, zprostředkoval uměnímilovné veřejnosti mimořádný zážitek. Výstava potrvá v lapidáriu Šolcova statku do konce října.Dva dny po této vernisáži byla ukončena výstava z díla Jiřího Šalamouna v Galerii Karla Samšiňáka za přítomnosti znalce jeho tvorby Jana Rouse, který o autorovi zasvěceně pohovořil a dramatického vystoupení dětí ze Studia Šrámkova domu pod vedením Lady Blažejové.

Následující den zahájil Ivan Kozel z Občanského sdružení Přátelé Šolcova statku výstavu novou, nesoucí se v duchu tématu letošního festivalu – Nezbedná grafika v exlibris. Výstava je to vpravdě rozverná.Drobná grafická dílka,zachycující nejrůznější motivy ze života a lidské vlastnosti v kostce, jsou jakoby perličky na dlouhé šňůrce navlečené. Některé jsou až rozkošnicky erotické, ale všechny vyžadují pozorného diváka, okouzlí, potěší,vyloudí úsměv.Zmíněné „perličky“ v Galerii Karla Samšiňáka potrvají do 27. července, kdy je vystřídá výstava nová, z díla hořického rodáka Karla Vika k výročí jeho narození (1883). Malíř a grafik Karel Vik bývá nazýván Mistrem barevného dřevorytu, o čemž přesvědčí diváky i připravovaná výstava, o které budeme ještě blíže informovat později.

Kromě zmíněných vernisáží a derni(sáže)se navíc v zahradě Šolcova statku uskutečnila dvě setkání. Pravidelný účastník Šrámkových Sobotek, regionalista, znalec a obdivovatel bratří Čapků a především profesor českého jazyka, Aleš Fetters z Náchoda oslavil významné jubileum (osmdesátiny). K této příležitosti vydalo nakladatelství Bor v Liberci Sborník s názvem Panu profesorovi s úctou, s podtitulem Pocta Aleši Fettersovi, jehož autorkou je Eva Koudelková. A tak se konala malá slavnost s nekonečnou řadou gratulantů.Návštěvníky festivalu zaujalo i vystoupení Dua Fikrle-Paulík s pořadem přednesu básní českých básníků a J. Préverta za doprovodu kytary.
Všechny pořady na statku se shledaly s velkým ohlasem. Věřme, že se ještě řadě jim podobných veřejnost dočká i v budoucnu.

Lenka Rancová

Leave a Reply