Spolek Přátelé Šolcova statku vznikl 8. června 2005 jako občanské sdružení. Vytvořila jej většina členů neformálního spolku Zdělanců. Hlavním posláním spolku je snaha o pokračování tradice využívání Šolcova statku ke kulturním účelům (výstavy a jiné kulturní akce). Dalším záměrem je podporovat u mladých lidí, ale i u širší veřejnosti vědomí, že spoluprací a  pochopením kulturních tradic lze přispět k zachování historických a kulturních památek pro budoucí generace. S tím souvisí i činnost členů našeho sdružení v přípravném výboru festivalu Šrámkova Sobotka.


Kontakt:

Občanské sdružení Přátelé Šolcova statku
U Studánky 449/5,
170 00 Praha 7 – Holešovice
IČO: 27002128
e-mail: info@solcuvstatek.cz

Číslo účtu: 2255406001/5500, Raiffeisenbank a.s., Praha 1


Výbor spolku:

  • řídí činnost spolku po stránce organizační (zajišťování vernisáží atd.), po stránce obsahové (plán výstav a kulturní činnosti atd.), po stránce komunikační (komunikace s úřady, výtvarníky atd.)
  • kontakt: vybor@solcuvstatek.cz

Marie Demlová

– absolventka MFF UK. Sobotku (Šrámkovu Sobotku a spolek Zdělanců) navštěvuje od roku 2006. Od roku 2009 byla členkou dozorčí rady PŠS, členkou výboru je od roku 2011. Bydlí v Libčicích nad Vltavou.

Helena Ježková
– absolventka střední pedagogické školy. Celý život působila v oblasti školství. Byla členkou Spolku bibliofilů. Dlouhá léta se věnuje organizaci filmových festivalů pro děti a mládež, v současnosti Juniorfest 2009. Sobotku (zejména festival Šrámkova Sobotka a později spolek Zdělanců) navštěvuje od roku 1969, ve vedení PŠS se angažuje od roku 2005. Bydlí v Plzni.

Jan Smolka
– absolvent FEL ČVUT. Od roku 2004 je předsedou OS Splav!, které vydává měsíčník pro světovou literaturu PLAV a podílí se na organizaci festivalu Šrámkova Sobotka. Sobotku (Šrámkovu Sobotku a spolek Zdělanců) navštěvuje od roku 2001, ve vedení PŠS se angažuje od roku 2005. Bydlí v Praze.


Dozorčí rada:
– kontroluje hospodaření sdružení

Markéta Hǒfferová
– absolventka VŠE v Praze. Je členkou Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového muzea. Sobotku (Šrámkovu Sobotku a spolek Zdělanců) navštěvuje od roku 2005. Členem OS je od roku 2012, v dozorčí radě OS působí od roku 2015, . Bydlí v Praze.

Zdeňka Lukešová
– Šrámkovu Sobotku  navštěvuje od roku 2007. V dozorčí radě OS působí od roku 2011, členkou OS je od roku 2007. Bydlí v Plzni.

Draga Zlatníková
– absolventka PdF HK. Po pedagogické kariéře pracovala dlouhá léta v oblasti kultury. Věnovala se organizaci festivalu Jičín – město pohádky, kde léta působila v přípravném výboru, v roce 1998 se stala prezidentkou tohoto festivalu. Sobotku (Šrámkovu Sobotku, v jejímž přípravném výboru několik let rovněž působila, a spolek Zdělanců) navštěvuje pravidelně od roku 1978. V dozorčí radě OS působí od roku 2007. Kromě toho zajišťuje komunikaci s regionálními médii a všeobecnou propagaci sdružení v regionu, členkou OS je od roku 2005. Bydlí v Jičíně.


Zajišťování výstav:

  • zabývá se především technickým zajištěním (instalace/deinstalace) výstav, přípravou plánu výstav a komunikací s výtvarníky (ve spolupráci s výborem)
  • kontakt: galerie@solcuvstatek.cz

Ivan Kozel
– studium přírodovědecké fakulty. Je soukromým podnikatelem v oboru tisku a rozesílání tiskovin. Je členem Spolku sběratelů a přátel exlibris, Asociace Starožitníků a Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového muzea. Sobotku (Šrámkovu Sobotku a spolek Zdělanců) navštěvuje od roku 1987. Výstavní činností v OS se zabývá od roku 2005, členem sdružení je od roku 2005. Bydlí v Praze.


Internetové stránky a propagace:

  • propagační a informační činnost / kontrola ohlasu činnosti sdružení v tisku a na internetu
  • kontakt: propagace@solcuvstatek.cz

Jiří Demel
– absolvent MFF UK. Sobotku (Šrámkovu Sobotku a spolek Zdělanců) navštěvuje od roku 2006. Udržuje internetové stránky Šolcova statku, zajišťuje grafické provedení většiny propagačních materiálů PŠS, je pokladníkem PŠS.

Lenka Rancová
– absolventka PedF UK. Působila v pedagogické, kulturní a novinářské sféře. Sobotku (zejména festival Šrámkova Sobotka a později spolek Zdělanců) navštěvovala od roku 1968 a pak se sem začala vracet od roku 1990. V OS se věnuje propagaci činnosti sdružení v tisku, členkou OS je od roku 2005. Bydlí v Praze.


Fotografie: JPGJPGJPG