Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

Český ráj v obrazech Antonína Majera

[Jičínský deník] Galerie Karla Samšiňáka v Šolcově statku nabídne poslední letošní výstavu. Stalo se víceméně tradicí, že o posvícení k uctění památky svatého Bartoloměje, zahajuje občanské sdružení Přátelé Šolcova statku poslední výstavu půlročního cyklu. Stane se tak 25. srpna ve 13 hodin. Letos zůstaneme v Českém ráji. Výstava nabídne pohled malíře Antonína Majera na tuto líbeznou, mírně zvlněnou, leč ne vždy vlídnou krajinu. Majer, ačkoli rodák z pražského Žižkova, čerpal inspiraci nejen na městské periferii, ale především ve venkovské krajině. Přes realistické zobrazení celodenní lopotné práce venkovanů, Majerovy obrazy mají nádech melancholie. Žánrové motivy se promítají na pozadí přírody a realita se tak snoubí s prvky impresionismu.

Syn kočího koněspřežné tramvaje se narodil 1. února 1882 na Žižkově. Ve škole žádné výrazné kreslířské úspěchy nezaznamenal, tehdy byla v „kursu“ ornamentální tvorba a to byla pro Antonína „nuda“. Přesto jeho otec u něj jakýsi malířský talent zpozoroval a nejdřív ho „dal“ na řezbářství, později „lakýrničil“. Nic z toho ale pro Antonína nebylo to pravé. Až teprve na doporučení akademického malíře Rykra se ucházel o studium na výtvarné akademii. Jeho učiteli se stali Václav Brožík,, Vojtěch Hynais a především Hanuš Schwaiger. Posledně jmenovaný „přivedl“ Antonína Majera k malbě v plenéru, což výrazně ovlivnilo jeho budoucí tvorbu. Začínal olejomalbou, později přešel k technice leptu. Patřil mezi první zakladatele spolku Hollar. Námětově nejdříve čerpal z pražské periferie, později ho okouzlila krajina jižních Čech a Český ráj, běžný den venkovského člověka obdělávajícího své polnosti. Navštívil ale také Francii, kde ho inspirovala zejména atmosféra kavárniček a taveren. Přešel na techniku leptu a suché jehly. Stranou jeho zájmu nezůstaly ani výzvy k ilustrační tvorbě. V roce 1928 vytvořil minicyklus dřevorytů k Erbenově Kytici, ilustroval některá díla Boženy Němcové a F. M. Dostojevského. Jeho, především malířská tvorba, je výpovědí o tom, jak se žilo našim předkům na venkově, kdy k nim byla příroda vlídná a kdy s ní naopak museli svádět každodenní boj. Antonín Majer tak vytvořil oslavné Pastorále života na venkově.

Se životem a dílem Antonína Majera se mohou návštěvníci seznámit, jak uvedeno výše, už v sobotu 25.srpna ve 13 hodin v Galerii Karla Samšiňáka na Šolcově statku v Sobotce. Další informace o galerii, výstavní činnosti a činnosti občanského sdružení Přátelé Šolcova statku zájemci najdou na www.solcuvstatek.cz.

Lenka Rancová

Leave a Reply