Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

Antonín Majer sklidil zasloužený úspěch

[Jičínský deník] Vernisáží výstavy grafiky a maleb Antonína Majera byl o uplynulém víkendu ukončen letošní cyklus výstav v Galerii Karla Samšiňáka, pořádaných občanským sdružením Přátelé Šolcova statku.

Úvodní slovo patřilo jako obvykle kurátorovi výstavy Ivanu Kozlovi, vzácným hostem na vernisáži byla kunsthistorička Blanka Stehlíková a vnuk Antonína Majera. Úryvky z Listů z léta, výboru dopisů Fráni Šrámka, přečetla Hana Kofránková a vernisáž zakončila recitací básně Jana Skácela. Zvlášť cenné byly osobní vzpomínky Blanky Stehlíkové na dnes již nežijícího autora (zemřel v roce 1963). Obrazy a grafiky Antonína Majera nás zavádí do polí a luk, do zákoutí pískovcových skal Českého ráje, přibližují všednodenní a prací naplněný život prostých venkovských lidí se všemi jejich radostmi i strastmi.

Antonín Majer byl žákem Václava Brožíka, Vojtěcha Hynaise a především Hanuše Schwaigra. Posledně jmenovaný ovlivnil umělcovu tvorbu nejvýrazněji. Dal mu poznat krásu plenéru, jedinečnost přírodních motivů s jejich neopakovatelnou atmosférou. Vystavená díla poutají pozornost především samotnými náměty — člověk uprostřed přírody v běhu života. Mluví jasnou řečí: „Co vidíš, je ti srozumitelné a důvěrně známé.“ Snad i proto měly a mají obrazy a grafiky Antonína Majera u diváka úspěch a právem patří do Národní Galerie, kde je umělec několika svými díly zastoupen. Výstava Grafika a malba nejen Českého ráje je otevřena v Galerii Karla Samšiňáka do 28. října letošního roku. Bližší informace o autorovi a výstavě na www.solcuvstatek.cz.

Lenka Rancová


Leave a Reply