Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

56. Šrámkova Sobotka (2012)

Během 56. Šrámkovy Sobotky bylo na Šolcově statku trochu živěji, než v minulých letech.

Neděle 1.7. 2012, 13 hodin — vernisáž výstavy soch Jaroslava Šafra
Neděle 1.7. 2012, 20 hodin — vernisáž výstavy grafik Bohuslava Reynka
Pondělí 2.7.2012, 16:30 hodin — Prezentace nové knihy Ludmily Budagovové
Středa 4.7.2012, 16:30 hodin — Olomoučtí básníci
Čtvrtek 5.7.2012, 17 hodin — Autorské čtení Josefa Hrubého
Sobota 7.7. 2012, 13 hodin — vernisáž výstavy grafik Ludmily Jandové

Povídání o jednotlivých akcích si můžete přečíst ve festivalovém časopise Splav. Zde si je připomeneme několika fotkami.

Neděle 1.7. 2012, 13 hodin — vernisáž výstavy soch Jaroslava Šafra

Sochy — nesochy, je to marné, dominantou vernisáže bylo vystoupení recesistického souboru tzv. mužoretů ARTrosa z Hořic.

Úvodní slovo o díle Jaroslava Šafra přečetla Dita Hálová. Mužoreti přihlíželi.

Jaroslav Šafr byl přítomen a možná chtěl také něco říci, ale ke slovu se nedostal, trávník zahrady Šolcova statku ovládali mužoreti.

Mužoreti tančí kankán.

Konečně došlo i na sochy — několik fotek z výstavy najdete zde.

Neděle 1.7. 2012, 20 hodin — vernisáž výstavy grafik Bohuslava Reynka

O životě, díle a manželském životě Bohuslava Reynka hovoří Pavel Chalupa

Pokračováním vernisáže byl pořad Zde tvůj život v sále spořitelny. Hana Kofránková a Josef Somr recitovali básně a četli z korespondence Bohuslava Reynka a jeho ženy Suzanne Renaud. Hudbou a zpěvem doprovodili Ondřej a Štěpán Škochovi.

Pondělí 2.7.2012, 16:30 hodin — Prezentace nové knihy Ludmily BudagovovéStředa 4.7.2012, 16:30 hodin — Olomoučtí básníci

Tvorbu Zbyňka Šisky a Ireny Šindlářové, kteří do Sobotky nepřijeli, uváděli Zdeněk Smiřický a František Všetička, kteří přijeli. Recitovala Hana Kofránková.


Čtvrtek 5.7.2012, 17 hodin — Autorské čtení Josefa Hrubého


Sobota 7.7. 2012, 13 hodin — vernisáž výstavy grafik Ludmily JandovéLeave a Reply