Záklopa (též záklopové prkno) na starobylých selských staveních je dřevěná deska, která zespoda uzavírá jehlanovitý přístřešek (tzv. kuklu, též kuplu) v horní části štítu (lomenice). Význam záklopy pěkně vystihuje tento citát

Záklopy užíváno jako desky pamětní. K tomu hodila se výborně, neboť písmo a všecek nápis pamětní dobře jsouce od deště chráněny, na dlouhé doby zachovaly se čitelnými.

[V. Smutný, O malbě a nápisech záklop na českých lidových stavbách, časopis Český lid, 1898, str. 401–403.]

Záklopa Šolcova statku na fotografii z roku 2006:

(detailní snímek zde).

V roce 2011 bylo záklopové prkno sejmuto a odborně restaurováno Miloslavem Marschalem.
Do štítu Šolcova statku byla umístěna kopie:

(detailní snímek zde).
Pod kopií záklopového prkna byl obnoven i obrázek svatého Floriana. Obě díla vytvořil Ctibor Helcelet.

Původní záklopa Šolcova statku po návratu z restaurátorské dílny:

Nyní je originál umístěn ve výstavní síni nad jižním oknem.