Letecký pohled na Šolcův statek

Pohled od severozápadu

Pohled od jihovýchodu.

Pohled od jihu

Smímky pomocí leteckého modelu pořídil Ing. Jiří Pištěk. Děkujeme.