Každý z nás má na mapě místo, které považuje za nejkrásnější krajinu svého srdce. Je to nejčastěji naše rodiště a jeho okolí; jsou to cesty, po kterých jsme běhaly jako děti a toulali se jako mladí. Jen někteří z nás mají to štěstí, že objevili ještě jedno milované místo, a to krajinu své duše.

Krajina duše – to je místo, které nás obohatilo, dalo nám mnohá krásná setkání, poznání a hlavně nám pomohlo najít přátele. Dlouholeté přátele.

Pro mnohé z nás, kteří se každoročně scházíme na Šrámkově Sobotce (a mnozí už více než 30 let), se tím místem stal Šolcův statek. Snad stejnou dobu patříme totiž mezi přátele RNDr. Karla Samšiňáka. Vždycky jsme u něho obdivovali jeho renesanční vzdělanost, vždycky nás okouzloval svým smyslem pro humor a recesi, a hlavně nás „nakazil“ svou láskou a oddaností k rodnému kraji – k Sobotecku!

Když se před třemi lety pan Karel Samšiňák rozhodl, že předá statek svému synovi RNDr. Janu Samšiňákovi, začali jsme přemýšlet, jak zařídit, aby Šolcův statek zůstal stavbou, v níž by i nadále probíhaly výstavy a další kulturní akce a v níž by byly uloženy s možností vystavení všechny umělecké předměty a knihy, které pan Samšiňák st. za celý život s láskou shromáždil.

Po dohodě s Janem Samšiňákem jsme roku 2005 založili občanské sdružení Přátelé Šolcova statku, s jehož pomocí se snažíme získat různé granty a příspěvky. Členové sdružení jsou z Prahy, Plzně, Nového Bydžova, Opavy i z Jičína a ze Sobotky. Vzhledem k tomu, že již druhým rokem probíhá rekonstrukce statku, schází se členové sdružení především v pracovním oděvu, aby alespoň skromnou pomocí přispěli ke zvelebení statku.

V letošním roce hlavní práce končí a my bychom rádi začali s kulturními akcemi. První se uskuteční v době Šrámkovy Sobotky a bude to výstava dřevěných objektu Ivana Šmída a keramiky jeho přátel.

Až půjdete Šolcovou ulicí , všimněte si, jak opravený Šolcův statek městu sluší. Těšíme se, že se s vámi se všemi – pravidelnými návštěvníky i občany Sobotky – budeme setkávat na mnoha zajímavých kulturních akcích.

Za občanské sdružení Přátelé Šolcova statku Helena Ježková a Bohuslava Živná,
Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, léto 2008