Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

Nejen řemeslo se dědí z otce na syna

Bednář, kovář,hrnčíř, truhlář a kolik příkladů podobných řemeslnických profesí, které se v rodině dědí z otce na syna, by bylo možné ještě jmenovat? To celkem není ani tak překvapivé zjištění, ovšem jednoznačně to neplatí v případě profesí ryze uměleckých. Potomci ne vždy nadání a talent zdědí po svých předcích. Jednou z výjimek je rodina Boudů. Širší veřejnosti bude zřejmě nejznámější dílo Cyrila Boudy. V linii jeho tvorby ale pokračuje i jeho syn Jiří a vnuk Martin. Ukázky z tvůrčí dílny rodiny Boudů bude vystavovat Galerie Karla Samšiňáka (dále GKS) v objektu Šolcova statku od 29. května.

V letošním roce je výstavní cyklus v GKS poznamenán významnými výročími. První výstava byla věnována stodesátému výročí založení včelařského spolku v Sobotce, letos vzpomínáme také stodesátého výročí narození Cyrila Boudy a desátého výročí úmrtí jeho snachy, rovněž výtvarnice, Jany. Následovat bude výstava ke dvoustému výročí založení Šolcova statku. Ale vraťme se k rodině Boudů. Její členové už několikrát v Šolcově statku vystavovali. Cyril v roce 1986, Jiří v letech 1984, 1994, 2005, jeho žena Jana v roce 1988. Martin se zde představí poprvé.

Cyril Bouda, malíř, ilustrátor,profesor výtvarné výchovy na Univerzitě Karlově. Narodil se v Kladně v roce 1901 do umělecké rodiny. Tatínek byl středoškolským učitelem kreslení, matka pocházela ze známé umělecké rodiny Suchardů. Cyril byl takříkajíc „doma“ v technice litografie, dřevorytu a tapiserie. Na Vysoké umělecko-průmyslové škole (dále VŠUP) byl žákem Maxe Švabinského.

Jeho syn Jiří (absolvent VŠUP) se „potatil.“ Cosi s otcem mají společného  městské motivy. U Jiřího ale převládá okouzlení technikou, zejména ho zajímá téma železnice. Celosvětové proslulosti dosáhl především svými exlibris, která jsou mezi sběrateli velmi ceněna. Umělcovým mimořádným přínosem je „vzkříšení“ Langweilova modelu Prahy, který společně se svou ženou restaurovali a tím i zachránili. U Jiřího Boudy je zároveň patrná inspirace jedinečným dílem Vincence Morstadta, jeho vedutami.

Před deseti lety zemřela životní družka Jiřího Boudy, Jana. Restaurátorka, grafička, ilustrátorka, která se ve velké míře věnovala tvorbě pro děti. Převážně spolupracovala s nakladatelstvími Albatros a Artia. Ve volné tvorbě jí byly inspirací zážitky z cest. Zatím posledním v řadě je syn Jiřího a Jany Boudových a vnuk Cyrila Boudy, Martin. Svou grafickou tvorbou a výtvarnými technikami navazuje jak na děda, tak na otce.

Vernisáž výstavy z tvůrčí dílny rodiny Boudů se v GKS v Šolcově statku uskuteční 29. května ve 13 hodin. Úvodní slovo pronese profesor Aleš Fetters, v uměleckém programu vystoupí Hana Kofránková (recitace), Gabriela Haasová (flétna) a Petra Kolátorová (klavír).

Lenka Rancová

Leave a Reply