(18. 11. 1921 – 10. 1. 1995)Zdeněk Mlčoch byl malíř, grafik a ilustrátor. Narodil se 18. 11. 1921 v Nové Dědině u Kroměříže, zemřel 10. 1. 1995 v Praze. Studoval na Škole uměleckých řemesel v Brně a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru Karla Svolinského, u něhož se stal později asistentem. Od roku 1950 pracoval jako výtvarný redaktor v nakladatelství SNDK, později v nakladatelství Albatros v Praze. Byl členem Svazu čs. výtvarných umělců, Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR a v letech 1959–1970 byl členem tvůrčí skupiny RADAR. Podnikl studijní cesty do Polska, NDR, Jugoslávie, SSSR, Francie, Finska, Švédska, Norska, Dánska, NSR, Rakouska, Itálie, Řecka. V počátcích své grafické práce se zaměřil na dřevoryt a suchou jehlu, později na barevnou litografii. V soutěži „o nejkrásnější knihu“ získal několik ocenění (1974, 1981, 1984) a v roce 1982 byl zapsán na Čestnou listinu IBBY (Andersenova cena) za ilustrace ke knížce Jany Štefánkové: Procházky Prahou (Albatros, Praha 1980).

Samostatné výstavy

1959 Divadlo Semafor Praha
1962 Galerie na Karlově náměstí v Praze
1975 Sobotka Šolcův dům
1980 Valašské Meziříčí
1986 Sobotka Šolcův dům
1987 Semily
1997 Sobotka Šolcův dům
2002 Sobotka Šolcův dům

Společné výstavy

1959 Topičův salón Praha
1962 Londýn
1964 Mánes Praha, České Budějovice, Pardubice, Ostrava, Havana
1965 Krakov
1967 Rabat
1971 Karlovy Vary
1973 Moskva
1976 Sobotka Šolcův dům (Čtyři z Albatrosu)
1977 Jičín
1978 Jičín
1979 Jičín
1980 JKZ a KPVU ve Valašském Meziříčí
1995 HOLLAR Praha, Bratislava, Zvolen

Zdeněk Mlčoch – ilustrátor

10. ledna nečekaně zemřel akademický malíř Zdeněk Mlčoch. Říkával o sobě, že je valašský Hanák nebo hanácký Valach. Měl pro to zdůvodnění. Narodil se v rodině učitele 18. listopadu 1921 v Nové Dědině. Malířovo rodiště patří k oněm třem vesnicím na Kroměřížsku, které hrabě Rottal po porážce valašských povstání násilně osídlil na svém panství Valachy. Dodnes se v těchto dědinách mluví trochu jinak než v okolních ryze hanáckých obcích. Maminka Zdeňka Mlčocha se za svobodna jmenovala Horehleďová a kořeny jejího rodu vedly někam k Valašské Polance.

Na tyto zvláštnosti svého původu byl Zdeněk Mlčoch náležitě hrdý. V jeho osobnosti i v jeho výtvarném projevu se spojovala hanácká rozvážnost a valašská pevnost. Od otce převzal jeho kantorskou lásku k vlasti, hudbě, vědění i umění.

Po absolvování kroměřížského gymnázia studoval v Brně na škole uměleckých řemesel, kde byl jedním z jeho profesorů Karel Langer, znalec a kreslíř valašské lidové tvorby. Po válce pokračoval ve studiu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru hanáka prof. Karla Svolinského. Rok byl i Mlčoch jeho asistentem. Roztržitost prof. Svolinského, který zapomněl zařídit svému asistentovi vyplácení mzdy, způsobila, že si mladý umělec našel místo výtvarného redaktora v Albatrosu (tehdy ještě SNDK). Za třicet let práce v nakladatelství připravil k vydání přes tři stovky knih a mnohé ilustroval. Mlčochovy zásluhy o krásnou českou knihu byly nejednou oceněny doma i za hranicemi vlasti. V roce 1982 byl zapsán na čestnou listinu IBBY (Andersenova cena). Z ilustračního díla Zdeňka Mlčocha si připomeňme alespoň jeho krásné obrázky pro knihu Jany Štefánkové „Procházky Prahou“.

Malířská a grafická tvorba Zdeňka Mlčocha je méně známa. Zřídka vystavoval. Z necelé desítky samostatných výstav měl dvě ve Valašském Meziříčí.

Patřil ke skupině Radar. Od mládí obdivoval plynojemy, železniční závory a později lasery, retranslační věže. Zamýšlel se nad vztahem člověka a techniky. Postihoval zvláštní poetičnost těchto nových vztahů.

Se stejným zaujetím maloval a kreslil místa, která měl rád. Patřilo k nim i město jeho studentských let Kroměříž, Praha, kde žil a tvořil, Sobotka, kam jezdil za odpočinkem a věrnými přáteli. Rodná Haná zůstala Zdeňku Mlčochovi místem posvátným. Vděčně vzpomínal svých rodičů, sourozenců, přátel z dětství. Vzdal jim poctu krásným obrazem „Má píšťalka je z vrby smuteční“.

Stejně rád se vracel do města svých studií. Každých pět let vytvářel vtipné pozvánky na setkání se svými gymnasijními kolegy. Výrazem jeho vztahu k tomuto městu je cyklus litografických listů Kroměřížská nokturna k textům A. Poledňáka.

Prahou, kde trvale zakotvil, procházel s pokornou úctou k odkazu minulosti, s hlubokým citovým vztahem ke kouzelným zákoutím Malé Strany, Nového Světa, lákalo ho tajemné ovzduší Loretánského náměstí. Ale se stejným obdivem maloval žižkovský plynojem, závory u zapomenutých nádraží, antény, radary nad střechami milovaného hlavního města. Více než desítky let jezdil do Sobotky. Přivedly ho tam verše básníka jeho studentského mládí Fráni Šrámka. Okouzlil ho pak Humprecht, dřevěné stavby u sv. Anny, Semtinská lípa a pohledy do Českého ráje. S přáteli sedával u starého stolu v rodném domě Václava Šolce, s úsměvem sledoval plameny hřejivého ohně v kozubu, se zalíbením zpíval své oblíbené písně. Každoročně rozdal svým přátelům balíček 25 exlibris, která pro ně s nesmírnou láskou kreslil na litografický kámen.

Zdeněk Mlčoch měl rád každé místo, kde našel dobré lidi. Byl nadšen krásou slovenských výšivek, svérázem jejich dřevěnic. Miloval střechy Paříže a jejich neopakovatelnou barevnost.

Zvláštní místo zaujímá také Valašské Meziříčí. Navštívil ho několikrát, ale k některým jeho místům se stále vracel. Kromě tradičního pohledu od Bečvy ke kostelní věži malíře zaujal rázovitý kostelík Sv. Trojice, půvabná krásenská radnice. Okouzlila ho stará Balnerova hvězdárna i její místní název „kolňa badajna“.Obdivoval krásně kovanou bránu u zámku Kinských, stala se mu básnickým symbolem příchodů a odchodů a na řadě grafických lístků i na kresbách pro Moravský festival poezie. Chystal se, že k ní namaluje výjev z comedie dell’arte s Pierotem nesoucím růži touhy a přátelství. Neúprosný čas, onen bratr smutku, rozhodl jinak.

Díváme se na obrazy a grafické listy Zdeňka Mlčocha. Jejich promyšlená kompozice, vyvážená barevnost, vzrušivá skvrna, uklidňující plocha vyvolává v pozorném divákovi pocit pevnosti, vyrovnanosti, lásky.

Jiří Demel, Okno 1995, č. 7.

EXLIBRIS

1959 1. ZDENĚK MLČOCH. Hanák na koni. X2 45:104.
2. JARKY ZELINKY. Česno ve starém úlu. X2 75:60. Příloha Zpráv SSPE.
1975 3. UNIVERZÁLNÍ. Dívka a Humprecht. X2 103:50.(Příloha kat. výstavy Srdce a flétna v Sobotce.)
1976 4. UNIVERZÁLNÍ. Dva motýli. P1 78:40. (Příloha katalogu ,,4 z Albatrosu“ v Sobotce.)
5. KAROLA BÍLKA. Hlava dívky a bříza. P1 75:30.
6. DR. JIŘÍ DEMEL. Dívka a Humprecht. X2 71:63.
7. JINDŘICHA HILČRA. Dívka a bříza. P1 93:90.
8. DR. KARLA SAMŠIŇÁKA. Roztoč, Šolcův dům. X2 70:60.
9. RNDR. KARLA SAMŠIŇÁKA. Mravenec, Šolcův dům. X2 60:90.
10. JAROSLAVA ŠIMŮNKA. Hlava dívky s Humprechtem. P1 80:30.
1978 11. JIŘÍHO DEMLA. Dívka s Humprechtem. X2 90:57
1981 12. JURY DEMLA. Věž v Krásně n. B. L1/2 124:55.
13. JURA DEMEL. Věž v Krásně n. B. C4 130:60.
1982 14. JURA DEMEL. Věž v Krásně n. B. L1/2 70:25.
15. LENKY DEMLOVÉ. Valašské Meziříčí s růží. L1/2 78:52.
16. JOSEFA PROKOPA. Sv. Prokop. X2 61 :70.
1983 17. JURY DEMLA. Pierot pod Humprechtem. X2 105:65.
18. ALEŠE FETTERSE. Věž náchodského zámku. L1/3 132:62.
19. VLASTIMILA FIŠARA. Maska s lampou. L1/2 131 :70.
20. EVY HNĚVKOVSKÉ. Maltézské náměstí v Praze. P1 65:40.
21. JANY. Pierot s aktem. L1/3 125:70.
22. JAROSLAVA ŠIMŮNKA. Sobotecký Pierot. L1/4 100:55.
23. Z M (Zdeněk Mlčoch). Radar s plynojemem. X2 105:65. Příloha Zpráv SSPE.
24. KARLA ŽIŽKOVSKÉHO. Krysař s aktem. L 1/2 171:65.
1984 25. JURY DEMLA. Dívka, pták. L1/2 130:70.
26. ANINKY KAFKOVÉ. Humprecht. L1/2 135:61.
27. MARTY NOVÁKOVÉ. Kolombína s Humprechtem. L1/3 110:64.
28. MUDR. EDUARDA WONDRÁKA. Sova s knihou. Ll/3 133:64.
1985 29. UNIVERZÁLNÍ. Kniha s Humprechtem a kolombínou. L1/5 140:82.
30. JANY. Dvě labutě. L1/4 105:70.
31. HELENY JEŽKOVÉ. Plzeňský kostel, kniha, housle. Ll/4 171:65.
32. KARLA SAMŠIŇÁKA. Interiér Šolcova domu. Ll/3 125:90.
33. KARLA SAMŠIŇÁKA. Sobotecká ulička, 11/4 105 :75.
1986 34. JURY DEMLA. Valašské Meziříčí, Bečva s kostelem. 11/4 115:60.
35. VLASTIMILA FIŠARA. Herecké putování. L1V4 100:65.
36. HANKY KOFRÁNKOVÉ. Komedie dell’arte před Šolcovým domem. L1/6 160:55.
37. DR. KARLA SAMŠIŇÁKA. Kování ze soboteckého kostela. L1/3 130:75.
38. ING. JIŘÍHO SOUKUPA. Ječmínek na koni. 11/6 130:70.
39. JAROSLAVA ŠIMŮNKA. Humprecht s růží. L1/6 140:65.
1987 40. JURY DEMLA. Pierot s růží mezi stromy. L1/4 90:42.
41. FRANTIŠKA MALÉHO. Vodník na vrbě pod Humprechtem. L1 175:95.
42. JAROSLAVA ŠIMŮNKA. Humprecht s pierotem a kolombínou. 11/4 100:43.
1988 43. EVY + KAROLA BÍLKOVÝCH. Komedie dell’arte na Starých Hradech. 11/4 95:75.
44. ING. MILAN HUMPLÍK. Letohrádek Ostrov nad Ohří. L1/2 80:70.
45. MILENA KARLOVÁ. Lampa v okně. L1/3 130:76.
46. DR. VĚRY MARVANOVÉ. Stará hvězdárna ve Valaš. Meziříčí. L1/4 113:70.
47. VLADIMÍR MIKULE. Jaroslav Seifert. Pl 115:90.
48. KARLA SAMŠIŇÁKA. Šolcův statek v láhvi. L1/4 77:36.
49. SLAVOMILA VENCLA. Přemyslovský památník s pluhem, náušnice. L 1/3 145 :55.
1989 50. JURA DEMEL. Klíč k určování rusalek. L1/5 160:75.
51. ELIŠKA JANČOVÁ. Eliška Přemyslovna. L 1/3 135:73.
52. HELENA JEŽKOVÁ. Chrám sv. Mikuláše v Praze. L 1/5 155:84.
53. HANKA KOFRÁNKOVÁ. Sova. L1/5 138:70.
54. ZBYNĚK KRÁMEK. Fotoaparát s Humprechtem. L1/5 120:65.
55. FRANTIŠEK MALÝ. Krakonoš a Humprecht. L1/5 145:85.
56. ALENA RYŠANOVÁ. Kniha s Humprechtem a růží. L1/5 152 :63.
57. PAVLA RYŠANOVÁ. Housle, pierot, Humprecht. L1/5 150:63.
58. KAREL V. SAMŠIŇÁK. Výklad o Kosti. L1/5 156:70.
59. JAROSLAV ŠIMŮNEK PhDr. Humprecht s pierotem a kolombínou. L1/5 125:56.
1990 60. JURA DEMEL. Za měsíční noci odchází žena zámeckou branou. L1/4 116:67.
61. ALEŠ FETTERS. Náchodský zámek a Gutfreundova Barunka. L1/5 122:67.
62. DANIELA HAASOVÁ. Pierot, zobcová flétna, grapefruit, Humprecht. L1/5 120:60.
63. HELENA JEŽKOVÁ. Plzeňský chrám. L 1/3 145:64.
64. ANINKA KAFKOVÁ. Anděl nad domkem. L1/5 116:61.
65. HANA KOFRÁNKOVÁ. Dvě sovy – znak OF. L1/4 100:66.
66. ZBYNĚK KRÁMEK. Fotografický přístroj. L1/5 125:58.
67. FRANTIŠEK MALÝ. Tři najády. L 1/3 111:56.
68. MARTINA NOVÁKOVÁ. Komedie dell’arte. L1/5 113:67.
69. ZDENA PFEFFEROVÁ. Komedie dell’arte. L1/5 115 :65.
70. ALENA POSPÍŠILOVÁ Sobotecké náměstí. L1/5 83 :70.
71. ALENA RYŠANOVÁ Jahoda s Humprechtem (zrcadlově). L1/5 126:45.
72. PAVLA RYŠANOVÁ. Housle, pierot, Humprecht. L1/5 145 :70.
73. KAREL V. SAMŠIŇÁK. Půllitr piva s Humprechtem. L1/5 135 :65.
74. FRANTIŠKA SCHMIDOVÁ. Plzeňská Madona. L1/4 140:65.
75. JAROSLAV ŠIMŮNEK. Šrámkův dům v Sobotce v noci s kolombínou na žebři. L1/5 110:64.
76. DRAGA ZLATNÍKOVÁ. Jičínská věž a Humprecht. U/S 118:63.
77. FÉNIX. Mraky v oválu. L2 105:66

SEZNAM MAJITELŮ EXLIBRIS (bez rozlišení různých tvarů jmen, často v genitivu)

Bílek, Karol 5 Marvanová, Věra 46
Bílkovi, Eva a Karol 43 Mikule, Vladimír 47
Demel, Jiří 6, 11, 12, 13, 14, 17, 25, 34, 40, 50, 60 Mlčoch, Zdeněk 1
Demlová, Lenka 15 Nováková, Marta 27
Fénix 77 Nováková, Martina 68
Fetters, Aleš 18, 61 Pfefferová, Zdena 69
Fišar, Vlastimil 19, 35 Pospíšilová, Alena 70
Haasová, Daniela 62 Prokop, Josef 16
Hilčr, Jindřich 7 Ryšanová, Alena 56, 71
Hněvkovská, Eva 20 Ryšanová, Pavla 57, 72
Humplík, Milan 44 Samšiňák, Karel V. Dr. 8, 9, 32, 33, 37, 48, 58, 73
Jančová, Eliška 51 Schmidtová, Františka 74
Jany 21, 30 Soukup, Jiří 38
Ježková, Helena 31, 52, 63 Šimůnek, Jaroslav 10, 22, 39, 42, 59, 75
Kafková, Aninka 26, 64 Vencl, Slavomil 49
Karlová, Milena 45 Wondrák, Eduard MUDr. 28
Kofránková, Hanka 36, 53, 65 ZM 23
Krámek, Zbyněk 54, 66 Zelinka, Jarka 2
Malý, František 41, 55, 67 Zlatníková, Draga 76
Žižkovský, Karel 24

NOVOROČENKY

1978 1. (PF 1979 EVA HORÁČKOVÁ KAROL BÍLEK.) B. I. Dvoulist. Na str. 2 Staré Hrady. P1 100:90. Na str. 3 T „akad. malíř Zdeněk Mlčoch Staré Hrady PF 1979“.
1980 2. (PF 1981 VALÉRIA A RADKO BÍLKOVI.) B. I. Dvoulist. Na str. 2 dívka a Humprecht. P1 175:93. Na str. 3 T báseň J. Žáčka, Pod Humprechtem.
3. (PF 1981 ZDENĚK MLČOCH). B. I. Noční pohled k soboteckému kostelu. S 215:106.
1981 4. PF 82 (KAREL SAMŠIŇÁK). „ROSENSTEINIA SIEVERSI (3x), ROSENSTEINIA HILCRI“ (1x). Několik roztočů, v levém z nich Šolcův dům, v pravém dtto a Humprecht. L/3 178:395. PF byla rozesílána rozdělená až na 4 díly:
4a. PF 82. ROSENSTEINIA SIEVERSI. Půl roztoče a v něm polovina Šolcova domu. L/3 178:98.
4b. PF 82. Dtto druhá polovina obrazu. L/3 178:97.
4c. PF 82. ROSENSTEINIA SIEVERSI. Dvě poloviny roztočů, Šolcův dům a Humprecht. L/3 178:100
4d. PF 82. ROSENSTEINIA HILCRI. Dvě půlky roztočů. L/3 178:99.
1982 5. (PF 1983 ZDENĚK MLČOCH.) B. I. Silueta Kroměříže; hanácký kroj. L/2 118:75.
6. PF 83 ARCHIV FRÁNI ŠRÁMKA, OSVĚTOVÁ BESEDA V SOBOTCE. Pohled k Humprechtu. P1 200:148. Dvoulist. Na str. 3 T pozvání na Šrámkovu Sobotku XVII.
1983 7. PF 1984 ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘIRODY ZO SOBOTKA. OSVĚTOVÁ BESEDA V SOBOTCE. Dvoulist. No str. 2 Semtinská lípa. P1 92:98. No str. 2 a 3 báseň: F.Šrámek Semtinská lípa. Na str. 4 „V
roce českého divadla byla 18. listopadu 1983 vysazena nová semtinská lípa.“
8. PF 1984. Čtyřlist. Na str. 2 portrét Josefa Ladislava Turnovského. P1 132:110. Na str. 3 o dal. Z pamětí
starého vlastence. (Pro Archiv F. Šrámka o Osvětovou besedu v Sobotce.)
1984 9. PF 85 (J. ŠIMŮNEK).Betlémská hvězda nad Sobotkou a Humprechtem. L/4 col. 208 :100. B.I.
1985 10. (PF 1986 ZDENĚK MLČOCH.) Hanácké jesličky. L/4 col. 152:88. B. I.
1986 11. (PF 1987 ZDENĚK MLČOCH.) Sobotecké jesličky u Šolcova domu. L/5 211 :106. B. I.
1987 12. (PF 1988 ZDENĚK MLČOCH.) Jesličky pod Humprechtem a komedie dell’arte. L/3 216:105. B. I.
1988 13. PF 89 (ZDENĚK MLČOCH). Jesličky. Humprecht s betlémskou hvězdou na plášti pierota s růží. L/5 197:95.
14. PF 89 (ZDENĚK MLČOCH). Jesličky v květu růže. L/4 133:102.
15. PF 89 KAREL V. SAMŠIŇÁK. Jesličky ve dveřích domu čís. 133. dárovníci, Humprecht. L/4 172:104.
16. PF 89 BOHUSLAV SMEJKAL. Sv. Kopeček. LV3 170:94.
17. PF 89 (J. ŠIMŮNEK). Humprecht a šípková růže. U5 178:80. B. I.
18. PF 89 SLAVOMIL VENCL. Pohled na Hradčany z Klárova. L/5 190:106.
1989 19. PF 90 (ZDENĚK MLČOCH). B. I. Sobotecké jesličky. komedie dell’ arte, sobotecký kostel. L/5 205:105.
20. PF 90 (ZDENĚK MLČOCH). Betlém v malostranském zákoutí, v pozadí Hradčany a vánoční hvězda. L/3 205:94. B. I.
21. PF 90 JIŘÍ DEMEL. Stará hvězdárna ve Valašském Meziříčí. U4 125:94.
22. PF 90 JAROSLAV ŠIMŮNEK. Šípková růže, Šrámkův dům v Sobotce. L4 200:100.
1990 23. PF 91 (ZDENĚK MLČOCH). Malostranské zákoutí s lampami a vánoční hvězdou. L/3 210:105. B. I.
24. PF 91 (ZDENĚK MLČOCH). Jesličky před Humprechtem. L/5 210:105. B. I.
25. PF 91 (J. ŠIMŮNEK). Šípková růže ve váze s obrazem Humprechtu. L/5 175:70. B. I.
26. (PF 1991 KLUB PŘÁTEL MĚSTA SOBOTKY.) Od soboteckého Malého náměstí ke kostelu. S 190:102. B. I.
27. (PF 1991 KLUB PŘÁTEL MĚSTA SOBOTKY.) Sobotecké chalupy, Humprecht, ptáci na větvi. S 196:100. B. I.
28. (PF 1991 KLUB PŘÁTEL MĚSTA SOBOTKY.) Sobotecký betlém s Humprechtem. S 190:98. B. I.
29. (PF 1991 KLUB PŘÁTEL MĚSTA SOBOTKY.) Pohled od sobotecké spořitelny ke kostelu. S 158:100. B. I.
30. (PF 1991 KLUB PŘÁTEL MĚSTA SOBOTKY.) Sobotecká ulice, v pozadí Humprecht. S 102:205. B. I.

POSEZENKY

1978 1. NA PAMÁTKU POSEZENÍ V ŠOLCOVĚ STATKU. Šolcův dům a květy. P1 105:60.
1986 2. POSEZENÍ V ŠOLCOVĚ STATKU SOBOTKA 86. U kozubu. L/4 124:110.
1987 3. Č. 133 POSEZENÍ V ŠOLCOVĚ STATKU 1987. Harlekýn, kolombína a pierot vcházejí do statku. U5 210:100.
1988 4. VZPOMÍNKA NA POSEZENÍ V ŠOLCOVĚ STATKU SOBOTKA 88.Pět lahví se soboteckými motivy před
kozubem. L/5 a col. 200:110.
1989 5. NA PAMÁTKU POSEZENÍ NA ŠOLCOVĚ STATKU 1989.Šolcův dům ve věnečku růží se stuhami s
nápisem a komedií dell’ arte L/S 210:77.
1990 6. NA PAMÁTKU POSEZENÍ NA ŠOLCOVĚ STATKU V SOBOTCE 1990.Šolcův dům, branka svázaná trikolórou.
L/5 206:80.

SVVATEBNÍ OZNÁMENÍ

1983 1. VZALI JSME SE V TEPLICÍCH NAD METUJÍ DNE 9. ČERVNA 1983
LENKA DEMLOVÁ JAROSLAV GOCA
HAVLÍČKOVA 1110 NÁCHOD.

Náchodský zámek. P1 155:87.

NAROZENKY

1981 1. T Dne 20. června 1981 se nám narodila holčička Eva. Eva a Karol Bílkovi. Staré Hrady, červen 1981. Hlava dítěte nad Starými Hrady. X3 69:43.

POZVÁNKY

1980 1. 30. Vodní panna drží váhy; na jedné misce kroměřížské gymnázium, na druhé 30. L/2 92:130.
1988 2. SEJDEME SE POSLEDNÍ SOBOTU V KVĚTNU, T.J. 27. KVĚTNA 89 V 10 HODIN PŘED GYMNÁZIEM. DOHODLI JSME SE TAK PŘI POSLEDNÍ SCHŮZCE 88.Ke kroměřížskému gymnáziu přicházejí starší absolventi. Ll3 102:194.
1990 3. NEZAPOMEŇ! 25. KVĚTNA (SOBOTA) 1991 V 10 HODIN 50 LET OD MATURITY. 1941–1991. Ke kroměřížskému gymnáziu přicházejí staří abiturienti. L/5 102:165.

Soupisy (do roku 1990) sestavil s pomocí autora a přátel Jiří Demel.

Další informace naleznete v sekci Přicházejí, odcházejí… »