* 30. října 1934 Praha

Absolvent AVU u profesora Silovského a Pukla se celý život prioritně věnuje v grafice jediné technice – dřevorytu. Vytvořil velké množství dřevorytových ilustrací, které k nám promlouvají z takových titulů jako: Panoptikum hříšných lidí, Starořecké báje a pověsti, Česká kuchařka, Dekameron, Písně žáků darebáků. Kromě ilustrací a volné tvorby vytvořil i velké množství užité grafiky – exlibris a novoročenek. V poslední době se věnuje též malbě, keramice a psaní.