Vilém Plocek, malíř a ilustrátor
(25. 12. 1905  Brandýs nad Labem – 4. 3. 2001  Brandýs nad Labem)

Narodil se v rodině truhláře v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Do povědomí umělecké veřejnosti vstoupil jako malíř Polabí. Vystudoval Školu bytového průmyslu v Praze a soukromě se věnoval studiu kresby a malby u Františka Tichého, který byl jeho velkým vzorem. Jeho dalšími učiteli byli Jan Benda a Josef Sudek. V roce 1930 se stal členem spolku Purkyně a v letech 1940–1949 a 1990–2001 členem Svazu výtvarných umělců Mánes. Patřil do generace velkých osobností naší kultury.

Kromě velkých pláten inspirovaných polabskou krajinou vytvořil nesčetné množství pastelů, temper, akvarelů a kreseb. Byl autorem ilustrací ke knihám Eduarda Petišky, Ilji Erenburga a Marka Twaina. Pojilo ho celoživotní přátelství se spisovatelem Adolfem Branaldem a udržoval přátelské kontakty s Bohumilem Hrabalem, Jindřichem Hilčrem, Františkem Halasem a dalšími osobnostmi. V roce 1967 byl Vilému Plockovi udělen titul Zasloužilý umělec, avšak pro své občanské postoje se stal záhy nepohodlným především u vedoucích představitelů svého rodného města. Z toho důvodu mu byla zakázána výstavní činnost, zejména v nejbližším okolí.

Po listopadovém převratu v roce 1989 se pozměnil přístup představitelů města k jeho osobě. Při příležitosti 95. narozenin bylo Plockovi uděleno čestné občanství města a byla uspořádána souborná výstava jeho díla. V roce 2005 byla malíři odhalena pamětní deska. Vilém Plocek nás opustil v roce 2001 a poslední odpočinek nalezl na brandýském hřbitově.

Dílo tohoto malíře bylo v Šolcově statku z iniciativy Karla Samšiňáka vystaveno naposledy v roce 1980.

Samostatné výstavy:

1941 Topičův salon, Praha
1943 Galerie Josef R. Vilímek, Praha
1944 Mánes, Praha
1946 Topičův salon, Praha
1948 Klub přátel umění, Mladá Boleslav
1949 Dům umění města Brna, Brno
1949 Uměleckoprůmyslová škola Z. Nejedlého, Gottwaldov
1950 síň Klementa Gottwalda, Teplice
1950 Divadlo bratří Čapků, Teplice
1956 Kulturní síň, Poděbrady
1957 Galerie Českého fondu výtvarných umění, Praha
1957 Dům umění města Brna, Brno
1957 Dům umění města Brna, Brno
1958 Dům umění, Gottwaldov
1958 Dům umění, Mladá Boleslav
1958 Dům osvěty, Dvůr Králové
1958 Galerie ČFVU, Praha
1960 Galerie ČFVU, Praha
1960 Galerie umění, Karlovy Vary
1961 Galerie umění, Karlovy Vary
1961 Beseda, Úpice
1961 Muzeum, Trutnov
1961 Kulturní klub, Úpice
1962 Východočeská galerie, Pardubice
1965 Okresní lidová knihovna, Brandýs nad Labem
1965 Dům pánů z Kunštátu, Brno
1966 Muzeum, Beroun
1970 Galerie Platýz, Praha
1973 Zlatá lilie, Praha
1975 Galerie ČFVU Praha
1979 Dům pánů z Kunštátu, Brno
1980 Šolcův statek, Sobotka
1988 Platýz, Praha
1988 Výstavní síň MNV, Vysoký Chlumec
1990 Okresní muzeum Praha-východ, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
1995 Okresní muzeum Praha-východ, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
1995 Galerie Vida, České Budějovice
1999 Středočeská energetika, Praha
2002 Vlastivědné muzeum, Nymburk

Společné výstavy:

Od roku 1931 bylo dílo Viléma Plocka vystaveno na četných společných výstavách v řadě českých a slovenských měst, např. v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, Bratislavě, Brně, Čelákovicích, Gottwaldově (Zlíně), Hluboké nad Vltavou, Karlových Varech, Nových Hradech, Pardubicích a Praze.

Ocenění:

1967 titul Zasloužilý umělec
1999 čestné občanství města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi

Zastoupení v uměleckých  sbírkách:

Galerie výtvarného umění, Ostrava, Moravská galerie, Brno, Okresní muzeum Praha- východ, Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, Okresní galerie, Liberec, Městské muzeum, Čelákovice.