Jana Vacková se narodila 9. 6. 1960 v Plzni. Vystudovala Pedagogickou fakultu v Plzni, obor český jazyk — výtvarná výchova. Žije a tvoří v Plzni.

Zabývá se užitou i volnou grafikou, obzvláště litografií, malbou, ilustrací a fusingovaným sklem. Věnuje se ilustrování knih dětských (pohádky, verše), knih pro dospělé a učebnic. Okrajově se zabývá též textilem, aradekorem a textilními kolážemi.

Zúčastnila se mnoha samostatných i kolektivních výstav a její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Čechách i zahraničí.

Již více než 20 let působí jako pedagog na Základní umělecké škole v Plzni.


Poseidon