Jana Boudová

(20. 10. 1931 – 19. 7. 2001)

Výstavy na Šolcově statku: 1988 a 2011

Jana Boudová studovala v letech 1950–55 na VŠUP u prof. Karla Svolinského. Po absolutoriu se věnovala ilustraci, ale těžiště své práce spatřovala ve volné grafické tvorbě. První grafické listy realizovala v technice dřevořezu, své malířské cítění později uplatnila v barevné litografii. Výstavní kolekce prozrazuje autorčin důvěrný vztah k přírodě i sepětí s domácí krajinářskou tradicí. Cesty na jih a zážitky z Benátek a z Francie ovlivnily nejen její zacházení se světlem a barevnou škálou, ale i výběr půvabných městských motivů.