Jan Kavan, malíř a grafik
(* 8. 3. 1947  Praha)


Studium:

1963–1966 SUPŠ Praha
1966–1972 VŠ UMPRUM Praha – prof. Antonín Strnadel, Jiří Trnka a Zdeněk Sklenář

Pracuje jako samostatný umělec převážně v oboru volné grafiky a kresby. Příležitostně se věnuje též ilustrační tvorbě, tvorbě plakátů, animovanému filmu a návrhům poštovních známek.

Je členem SČUG Hollar.

Učí na VOŠ a SVŠV V. Hollara v Praze.

Od roku 1976 uspořádal přes 50 samostatných výstav.


Samostatné výstavy (výběr):

2007 Galerie u lávky – Praha (Ex libris a známková tvorba)
2007 Galerie Hollar – Praha (Nepravděpodobný realizmus v kresbě a grafice Jana Kavana)
2006 Kabinet ex libris – Chrudim
2005 Městská galerie Špejchar – Chomutov
2005 Stará radnice – Žďár nad Sázavou (známková tvorba)
2003 Galerie E S – Praha (se Stanislavou Kavanovou a Mikulášem Kavanem)
2003 Městská galerie Art club – Týn nad Vltavou
2002 Galerie Duha – Prostějov (Sochařská a malířská rodina Kavanů)
2001 Galerie Hrozen Č. Budějovice (se Stanislavou Kavanovou)
2000 Galerie Atrium – Praha (Zbytky listů rozmarýny – se Stanislavou Kavanovou)
2000 Galerie Černá labuť – Praha
1998 Galerie univerzitní knihovny – Pardubice
1998 Slezské muzeum – Opava
1997 Klicperovo divadlo – Hradec Králové (se Stanislavou Kavanovou)
1997 Galerie Pyramida – Praha
1996 Galerie Blackfish – Portland USA
1996 Galerie Pacific Northweat College of art – Portland USA
1995 Galerie Křížovníků – Praha
1993 Zámecká galerie – Jičín (se Stanislavou Kavanovou)
1993 Galerie Vltavín – Praha
1992 Divadlo Labyrint – Praha
1992 Galerie U prstenu – Praha
1992 Galerie P. Cretegny – Švýcarsko (se Stanislavou Kavanovou)
1976 Městská galerie Šolcův statek v Sobotce (se Stanislavou Kavanovou)


Kolektivní výstavy:

Kromě mnoha příležitostných kolektivních výstav se pravidelně zúčastňuje periodických přehlídek AVG, HOLLAR, INTER – KONTAKT – GRAFIK, SSE Chrudim, NORSK INTERN. GRAF. TRIENALE, INTERNATIONAL PRINT TRIEN. Krakow, Aukční salon výtvarníků pro konto BARIERY – Praha atd.

Nejdůležitější grafické cykly:

Od r. 1993 – Cyklus figurativních leptů tištěných vlastní technikou několikanásobného přetisku.

1993 Zaklínadla
1990 Hry a scény
1985 Terče
1983 O přírodě

Ocenění:

2008 Cena za ex libris – Chrudim
2002 Hlavní cena za poštovní známky – 1000 let architektury na území ČR – Asiago Vicenza – Itálie
2002 Cena za ex libris – Chrudim
1993 Cena za ex libris – Jičín
1984 Cena za drobnou grafiku – Malbork – Polsko
1981 Cena za ex libris – Sint–Niklaas – Belgie
1974 Čestné uznání v soutěži o nejkrásnější knihu roku
1971 Cena za návrh desetikorunové bankovky