Bořivoj Borovský se narodil 19. července 1933 v Poličce na Českomoravské vysočině. Výtvarná studia absolvoval v letech 1954–1958 na Vysoké škole pedagogické v Praze u profesorů Martina Salcmana, Cyrila Boudy a Karla Lidického. Od roku 1962 pak sám po více než třicet let učil malbu studenty výtvarné výchovy Pedagogické fakulty v Hradci Králové, kde byl v roce 1990 jmenován docentem pro obor malba.

Malířská tvorba Bořivoje Borovského se rozvíjí od sklonku padesátých let a především krajina Vysočiny, okolí rodné Poličky, byla nejčastějším námětem jeho realisticky pojatých obrazů. Brzy však, kolem roku 1960, dochází v jeho tvorbě k vývojovému zlomu, k odklonu od výtvarného záznamu viděné skutečnosti k imaginativní malbě, u níž setrvává bez dalších proměn a názorových výkyvů až do současnosti.

Přehlížíme-li dosavadní rozsáhlou malířskou, kreslířskou a grafickou tvorbu Bořivoje Borovského, je velmi patrné, že celé dílo působí velice jednotným, uceleným a sevřeným dojmem. Je dáno autorovým osobitým výtvarným názorem, který si cílevědomě utvářel, aniž by se rozhlížel po nějakých vzorech nebo hledal oporu v tvorbě umělců podobného výtvarného zaměření. Přestože dílo Bořivoje Borovského působí ve svém vývoji zcela přirozeně a samozřejmě, vždy bylo a stále je provázeno neustálým tvůrčím hledáním.

Viz také zde