(1.2.1882 – 6.12.1963)

Antonín Majer se narodil 1. února 1882 v Praze v dělnické rodině. Na měšťance platil za vynikajícího kreslíře, ale byl problém – kam po škole. Po neúspěšných pokusech v řezbářství a v lakýrnictví se Majer uchytil jako malíř divadelních dekorací a kolorista portrétních fotografií. Toužil však po vyšším vzdělání. Roku 1899 úspěšně absolvoval zkoušky na akademii, kde studoval u profesorů Brožíka, Hynaise a Schwaigra.

Po absolvování akademie se dostal na Malou Skálu u Turnova. Do té doby čerpal pro svá díla náměty z pražské periferie, ale krajina i možnost tvořit v přírodě ho okouzlila. V této době se sám začal zabývat možností tvořit grafiku a studovat jednotlivé grafické techniky. První grafické listy vytvořil v roce 1909. Za první světové války, kdy žil nepřetržitě na venkově, pracoval téměř výhradně v grafice, zejména v technice leptu a akvatinty. Tehdy vznikl jeho první cyklus deseti grafických listů Turnovsko.

Převažující grafickou technikou v Majerově tvorbě je lept a dřevoryt, od dvacátých let vznikaly občas i listy v technice barevné akvatinty (Jaro na Turnovsku, Podzim u Jizery), zcela výjimečně použil suchou jehlu (Caffe Soufflet v Paříži) a litografii (Koupání ve Svitavě).

Kromě oblasti kolem Turnova v pozdější době tvořil v údolí Svitavy u Bílovic, zajížděl na Šumavu, do středního Povltaví a od čtyřicátých let do Rožďalovic, kde působil knihař a sběratel Jenda Rajman, se kterým se přátelil. Postupně měla jeho tvorba realističtější rysy, což je patrné od čtyřicátých let (cyklus 11 leptů od Rožďalovic k Jičínu (1950).

Kromě volné tvorby se Majer věnoval i ilustraci, převážně technikou dřevorytu (ilustroval například díla Erbena, Dostojevského, Lagerlöfové), vytvořil řadu novoročenek pro sebe a své přátele, svatebních oznámení a exlibris.

Poměrně velký prostor věnoval malbě, která je námětově identická s grafickou prací. Jeho první obrazy, které čerpají náměty z pražské periferie, jsou jedny z prvních obrazů se sociálními motivy v českém moderním malířství.

Antonín Majer patřil do skupiny výtvarníků, která v roce 1917 založila Sdružení českých grafiků Hollar. Byl členem spolku S.V.U. Mánes. Za své dílo obdržel významná ocenění (Rytecká cena Schmidtova, Riegrova cena, Čestná cena Akademie věd a umění v Praze). Jeho díla jsou zastoupena v Národní Galerii a v mnohých soukromých sbírkách (třeba Josef Váchal ve svých denících zmiňuje život a dílo Antonína Majera s nádechem určité výčitky, že sběratelé té doby upřednostňují Majerovu tvorbu).

Antonín Majer zemřel 6. prosince 1963.

Ivan Kozel