(5. 4. 1930 – 21. 4. 2007)

Po soukromém studiu kreslení byl přijat do Stroganovské uměleckoprůmyslové školy, kterou absolvoval v roce 1949. Po studiu pracoval v Lichačevské automobilce v Moskvě, poté byl výtvarným redaktorem v několika nakladatelstvích. Věnoval se ilustracím a knižní úpravě v technice dřevorytu a linorytu. Kromě toho se věnoval portrétům. Od počátku šedesátých let se začal zabývat knižní značkou. Jeho knižní značky získaly velký ohlas mezi sběrateli, a to nejen v SSSR, ale i v zahraničí. Od počátku sedmdesátých let pravidelně navštěvoval Československo. Pro české sběratele vytvořil více než 50 knižních značek a v naší zemi uspořádal celou řadu výstav (např. v roce 1976 v Šolcově statku a velkou výstavu v Západočeské galerii v Plzni). Pro ONV v Jičíně roku 1979 vytvořil soubor volných grafických listů – Okres Jičín. Soubor obsahuje mimo jiné dřevoryt „Pohled na Šolcův statek“. Díky kontaktům s českými sběrateli a výtvarníky vykonal mnoho pro propagaci naší grafiky v Rusku. Zemřel v Moskvě 21. dubna 2007.

Na základě podkladů z časopisu Knižní značka č. 3/2007 zpracoval Ivan Kozel