Posezenky (v upomínku na posezení na Šolcově statku)
Ex libris
Pozvánky na výstavy
Ostatní vyobrazení statku
Motivy z Šolcova statku

Václav Šolc
Karel Samšiňák