Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

Co je třeba říci lidem

Vlídný první srpnový den přivítal na zahradě Šolcova statku v Sobotce asi padesátku návštěvníků. Ten den se v Galerii Karla Samšiňáka konala vernisáž nové výstavy: Martin Srb – Rytina. Kurátor výstavy Ivan Kozel přivítal přítomné a předal slovo panu Karlu Macháčkovi, který pohovořil o autorovi i jeho díle. Martin Srb se narodil 29. 9. 1954 v Praze. Zprvu pracoval jako rytec-medailér, později se ve Státní tiskárně cenin začal zabývat studiem bankovkové grafiky. V oboru se vzdělával pod vedením akademických malířů Karla Šafáře a Ladislava Karouška. V roce 1984 započala i jeho spolupráce s prof. Josefem Lieslerem. Koncem osmdesátých let začal tvořit první známky, do současné doby vzniklo jeho rukama na sto těchto malých uměleckých výtvorů. V poutavém vyprávění se posluchači dozvěděli mnoho zajímavostí o tom, jak vůbec poštovní známka vzniká a jak úzká spolupráce musí být mezi autorem návrhu a rytcem. Předvedená výstava pak předkládá průřez tvorbou Martina Srba od kreseb, grafik a grafických přepisů návrhů poštovních známek až po grafické zpracování cenných listin. Je i zachycením výsledku dlouhodobé spolupráce s Adolfem Absolonem a manželi Knotkovými. Autor tak zpracovává bohatství námětů – jak přírodních, tak městských scenérií, historických událostí, postav, portréty osobností atd. Instalace výstavy v prostorách starého roubeného domu působí velice hezky a získala si uznání návštěvníků i některých vzácných hostí, mezi nimiž nechyběl ani Dr. Absolon, nebo nestor českých rytců pan Bedřich Housa.

Krásný dojem z vernisáže umocnilo i vystoupení pana Alfreda Strejčka, v jehož podání posluchači vyslechli velmi současně znějící úvahy Chalíla Džibrána, Tomáše Bati a Antoina de Saint-Exupéryho, které je možno shrnout pod název úvahy posledně jmenovaného – Co je třeba říci lidem.

Výstavy v prostorách Šolcova statku už po desítky let říkají uspěchanému světu cosi o potřebách zastavení se s krásným uměním. Návštěvníci mohou výstavu vidět až do 20. 8. 2010.

Alena Ryšanová, Praha 3. 8. 2010 (jicinsky.denik.cz, 8. 8. 2010, Zpravodaj Šrámkovy Sobotky, č. 4, 07–08 2010.)

Karel Macháček uvádí výstavu Martina Srba v Sobotce, v pozadí B. Housa

Alfred Strejček hovoří s rytcem a grafikem Martinem Srbem na zápraží statku

Srpnové vernisáže se zúčastnil i prasynovec básníka Fráni Šrámka Jan Šrámek

Expozice Martina Srba ve výstavní síni Galerie Karla Samšiňáka

Leave a Reply