Galerie a lapidárium • Otevřeno 1.5. – 31.10. denně 9–11, 13–17 • Vstup na požádání: Bázlerovi, Sobotka čp. 262 (sousední dům).

Pozor, toto je historická kopie původního webu www.solcuvstatek.cz. Podrobnosti tady a tady.

Zprávy a články

A výstava budiž pochválena

I letos, již poněkolikáté za sebou, přálo Sobotce několikeré štěstí. V krásný letní den, na sobotecké posvícení, v příjemném prostředí Šolcova statku, v netradiční Galerii Karla Samšiňáka, byla otevřena velmi zajímavá kolekce obrazů a kreseb z díla Viléma Plocka, rodáka a malíře Polabí, a to u příležitosti letošního 105. výročí narození umělce, která zaujala početné množství návštěvníků.

Výstava otevřená v sobotu dne 21. srpna ve 14 hodin vernisáží, byla zahájena úvodním slovem pana Ivana Kozla, kurátora i této závěrečné výstavy, který v krátkém zhodnocení označil letošní výstavní rok, po stránce kvality výstav a zájmu návštěvníků, za velmi úspěšný a poděkoval všem, kteří se na zdaru této záslužné kulturní činnosti podíleli.

Následující slovo patřilo PhDr. Milanu Novákovi, který velmi zajímavě a poutavě hovořil o osobnosti malíře, jeho díle, především pak o motivaci jeho tvorby, kterou mu bylo rodné město a krajina Polabí se svou atmosférou a poezií. Láska k řece, lodím a životu kolem nich se staly nejčastějšími a typickými motivy umělcovy tvorby, a jsou proto i společným námětem vystavených prací.

Vzpomenuta byla i velká inspirace přátelstvím s malířem Františkem Tichým, později s literáty Adolfem Branaldem, Bohumilem Hrabalem a Jindřichem Hilčrem, i přátelství s Dr. Karlem Samšiňákem a láska k samotnému místu výstavy.

Uvedena byla i nemalá umělcova ilustrační práce, a to v knihách Eduarda Petišky, Marka Twaina či Ilji Erenburga.

Slova úvodního projevu byla pak umocněna citlivým přednesem Lenky Rancové z knihy Adolfa Branalda „Věnec z rákosu“. Umělecká stránka vernisáže byla ještě rozšířena vystoupením herců mladoboleslavského divadla.

Zahájená poslední výstava letošní sezóny v Galerii Karla Samšiňáka byla, jako vždy, příjemným zastavením, osvěžující oázou, uprostřed letního soboteckého posvícenského ruchu. Proto upřímné poděkování patří všem, kteří nám v Sobotce již delší dobu umožňují vnímat a odnášet si do svých domovů i takovéto netradiční zážitky.

Výstava obrazů Viléma Plocka bude v Galerii Karla Samšiňáka otevřena do soboty 2. října 2010, do skončení letošní výstavní sezony.

Jaroslav Novák, Hradec Králové 23. 8. 2010

PhDr. Milan Novák zahajuje výstavu Viléma Plocka

Lenka Rancová přednáší ukázku z knihy Adolfa Branalda

Herci mladoboleslavského divadla (F. Skřípek, E. Horká) a V. Slunéčková

K pravidelným hostům soboteckých vernisáží patří i (zprava) Petr Kábrt, Alena Laufrová a Vladimír Mikule

Kromě historika Karola Bílka si program vernisáže se zaujetím vyslechl i potomek Černínů z Chudenic, Tomáš Černín (vlevo)

Obrazy Viléma Plocka ve výstavní síni

Leave a Reply