K restaurování historické záklopy, která byla r. 1811 na památku dokončení stavby vsazena do jejího jižního štítu, se přikročilo až na jaře 2011 po generální rekonstrukci celého areálu.

Akce byla odstartována 6. dubna 2011, kdy se na Šolcově statku sešli všichni, kteří se na péči o něj podílejí: památkáři z MěÚ Jičín i Národního památkového ústavu Josefov, vedení firmy Durango, projektant a stavební dozor Ing. Zajíček a majitel objektu J. Samšiňák. Zúčastnili se i novináři z regionálních periodik. Záklopa byla opatrně sejmuta. Přímo ze statku putovalo vzácné, leč zubem času silně narušené prkno do pražského ateliéru akademického malíře a restaurátora Miloslava Marschala. Citujeme z jeho odborného posudku, který sepsal před zahájením restaurátorských prací:

Dřevní hmota záklopy byla na některých místech rubové strany zdegradovaná. Polychromie na lícové straně byla na mnoha místech setřena na křídový podklad a i ten mnohde scházel. Prkno záklopy bylo také v horní části mechanicky poškozeno a byly v něm otvory po uchycení. Zachovala se poměrně velká část textu a částečně i dekorativní prvky. Tento text zní:

„Bože Abrahamu Bože Izáku Bože Jakobu chraň a opatruj Tento Statek odewšeho zlého S pomoczi Boží Wizdvižen jest Nákladem Josefa Šolcze Sauseda Poctiwy Obcze PrzedMiestské Leta Panie 1811 Roku Dne 5.Zarzi“

Vlastní restaurování po průběžných konzultacích s památkáři proběhlo v následujících krocích (převzato ze závěrečné restaurátorské zprávy Miloslava Marschala):

  1. Pořízení vstupní a průběžné fotodokumentace
  2. Provedení průzkumu a jeho zdokumentování
  3. Nástřik přípravkem proti plísním, houbám a dřevokaznému hmyzu (fungisan, červostop)
  4. Nástřik fixativem PVA na zpevnění zbytků polychromie
  5. Čištění polychromie – chemicky a mechanicky
  6. Tmelení nevhodných otvorů a poruch ve dřevní hmotě
  7. Retuš záklopy se zřetelem na proměnlivost podkladu – tempery UMTON, Lascaux 575, mat
  8. Závěrečná fixace PVA (paraloid, toluen, etylalkohol)
  9. Petrifikace rubové strany záklopy – solakryl, xylen
  10. Vypracování 2 paré restaurátorských zpráv pro potřeby MěÚ Jičín a NPÚ Josefov.

Z restaurátorské dílny se v červnu r. 2011 záklopa přestěhovala do ateliéru malíře Ctibora Helceleta, který pořídil její přesnou kopii. Ta se 18. srpna 2011 vsadila zpátky do štítu, zatímco originál se připevnil na stěnu výstavní síně, aby se stal trvalou součástí expozic.

V Sobotce dne 9. září 2011

Jan Samšiňák
hospodář na Šolcově statku