(*22. 6. 1965)

Vystavoval na Šolcově statku: 2011

Martin Bouda, syn Jiřího a Jany Boudových,  studoval v letech 1984–90 na Akademii výtvarných umění v atelieru grafiky prof. Ladislava Čepeláka a doc. Černého. Od roku 2002 působí v litografické dílně jako umělecký tiskař. Inspiraci pro svou tvorbu v technice barevné litografie čerpá z krajiny a z cest do zahraničí.