V letošním roce oslavíme 200. výročí postavení Šolcova statku a zároveň si připomínáme 140. výročí úmrtí nejvýznamnějšího člena rodiny Šolců – Václava, uznávaného českého básníka. Proto tato výstava přibližuje nejen výtvarnou tvorbu spojenou se statkem, ale i dokumenty, vztahující se k této budově a její rekonstrukci a také k životu a dílu Václava Šolce, který se na tomto statku narodil a zde i zemřel.

Širší veřejnost vnímá zobrazení Šolcova statku především prostřednictvím pozvánek k výstavám pořádaným Karlem Samšiňákem ve výstavní síni statku od roku 1974. Není to ovšem poprvé, kdy se Šolcův statek jako nádherné zachované roubené stavení objevuje ve výtvarném zpracování. Nedávno objevená pohlednice – reprodukce lavírované perokresby Karla Vika – zobrazuje statek někdy kolem roku 1930. Další pohled na budovu na exlibris Karla Kinského pro Karla Samšiňáka (kolem roku 1940) svědčí, že statek poutal pozornost výtvarníků již v dobách dřívějších.

Kromě výtvarného doprovodu v pozvánkách, exlibris a také novoročenkách existuje ještě jedna neobvyklá skupina užité grafiky, která zachycuje právě tuto stavbu, a tou je posezenka. Malý grafický lístek, na kterém nápis hlásá „V upomínku na posezení na Šolcově statku“. Posezenky vytvářeli výtvarníci spjatí s tímto místem, kteří statek navštěvovali, kteří zde často vystavovali, a kteří se přátelili s Karlem Samšiňákem, jako např. Vladimír Komárek, Alena Antonová, Zdeněk Mlčoch a další.

Ivan Kozel
Markéta Höfferová